Arjen Ploegman (Senior Specialist Belastingadviseur)

Arjen Tompkins

Arjen Ploegman is binnen acconavm werkzaam als Senior Specialist Belastingadviseur vanuit kantoor Veenendaal. Arjen is inmiddels al ruim 16 jaar in dienst bij acconavm en werkt met passie en gedrevenheid voor onze internationale klanten. Dit kunnen zowel Nederlandse klanten zijn die over de grens actief zijn, alsmede vele buitenlandse klanten die in Nederland activiteiten ontplooien. Arjen is hen daarbij van dienst bij vraagstukken rondom Loonheffingen en Sociale Zekerheid, BTW en Winstbelastingen. Ook onderhoudt Arjen de contacten binnen het internationale netwerk van acconavm: GMN International.

30%-regeling voor expats op de schop, wat betekent dit voor u?
Het plan lag al even op stapel, maar met de presentatie van de Miljoenennota voor 2019 wordt het nu dan echt waarheid: de zogenoemde 30%-regeling voor expats gaat op de schop en wordt flink ingeperkt. Wat gaat er exact veranderen en wat betekent dit voor u als ondernemer?

Lees meer