Andries Francke (accon■avm Accountmanager)

Andries Francke

Als accountmanager is Andries het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Daarnaast houdt hij zich onder meer bezig met het bespreken van jaarstukken en het opstarten en begeleiden van samenwerkingsverbanden (maatschap/VOF). Zijn roots liggen in de agrosector, met name akkerbouw en melkveehouderij. Het dienstverlenende karakter van zijn werk en het écht verder te helpen van klanten met hun onderneming spreekt Andries enorm aan in zijn functie.

Investeren in uw akkerbouwbedrijf met EIA, MIA en Vamil in 2022
Investeren in uw akkerbouwbedrijf Bent u als ondernemer met een akkerbouwbedrijf dit jaar van plan te investeren in milieuvriendelijke technieken en/of duurzame energie en energiebesparende middelen? Dan kunt u wellicht fiscaal voordeel behalen! Ik vertel u graag meer over de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (Vamil). En over de wijzigingen in 2022 ten opzichte van vorig jaar.

Lees meer
De invloed van extreem weer op de liquiditeit van aardappeltelers
Dossier Klimaat-klaar Aardappeltelers hebben de laatste jaren te maken gekregen met zowel extreme droogte als enorme regenval. Dit jaar werd het bij de start van het seizoen al extreem droog. Aan de andere kant is er op sommige plaatsen erg veel regen gevallen, té veel. En dit zal zich steeds vaker voordoen. Wat betekent dit voor de liquiditeit van de onderneming?

Lees meer
Kringlooplandbouw in 2030: kansen en succesfactoren
Kringlooplandbouw Kringlooplandbouw: Er is de afgelopen tijd veel over gediscussieerd. Het moet meer winst opleveren, voor de boer én het milieu. Minister Carola Schouten wil in 2030 deze duurzame cirkel rond hebben. Wat betekent dit in de praktijk? En wat is ervoor nodig om kringlooplandbouw te realiseren?

Lees meer