Windmolens en pacht – aan wie komt de opbrengst toe?

Windmolens en pacht

Hoewel het aantal windmolens sterk toeneemt, blijkt dat het juridische kader nog steeds niet helemaal is ingekleurd. Zeer regelmatig komen dan ook interessante uitspraken voorbij die het bespreken waard zijn. Hieruit blijkt dat een juridische overeenkomst veel leed kan voorkomen.

Windmolenpark

Ik deel graag het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 27 augustus jl. met u. De vraag die in deze zaak centraal stond, was: aan wie komen in een pachtverhouding de opbrengsten van een windmolenpark toe?

Achtergrond van de zaak

In 2006 sluit een groep van grondeigenaren, gebruikers en pachters met Millenergy (een samenwerkingsproject van twee partijen voor de ontwikkeling van duurzame energie) een overeenkomst af voor de realisering van een windmolenpark.

Over de vergoeding die Millenergy aan de eigenaren betaalt worden partijen het snel eens. Er ontstaat echter een discussie tussen de eigenaren en de pachters over de verdeling. De rechter moet er dus aan te pas komen.

Het woord is aan de rechtbank. De rechter kijkt dan altijd eerst wat uit de overeenkomst blijkt. Zoals gesteld, was daarin geen verdeling afgesproken. Wel blijkt volgens de rechter uit de overeenkomst dat partijen de intentie hadden om de vergoeding te verdelen tussen eigenaren en pachters. Ieder van hen heeft dus recht op een deel. Maar wat is dan de juiste verdeling?

De rechter overweegt uiteindelijk dat een juiste verdeling is om 70% van de vergoeding aan de pachter toe te kennen en 30% aan de verpachter. Beide partijen zijn het met deze uitspraak oneens en stellen dus hoger beroep in.

Arrest van het hof

In grote lijnen kan het hof zich vinden in het vonnis van de rechtbank. Het hof is het met de rechtbank eens dat de overeenkomst onvoldoende duidelijkheid geeft en dat het dus aankomt op het vinden van een redelijke en rechtvaardige oplossing. Het hof komt echter tot een andere verdeling. Met de plaatsing van een windmolen moet zowel de eigenaar van de grond als de pachter akkoord gaan. Beide partijen hebben dus elkaars medewerking nodig en dus vindt het hof een gelijke verdeling passend. Zowel de eigenaar als de pachter krijgt dus 50% van de vergoeding.

Maak duidelijke afspraken

De uitkomst mag niet helemaal als een verrassing komen. Indien partijen niets over een verdeling afspreken, gaat de rechter beoordelen wat een redelijke oplossing is. Het komt dan dus aan op een belangenafweging.

In de rechtspraak is het dan ook gangbaar om in beginsel beide partijen tegemoet te komen. Dit was ook het geval in de zaak over de verdeling van fosfaatrechten tussen pachter en verpachter, waar het Pachthof op 24 september einduitspraak over deed.

De motivering van het hof komt mij echter wat te beperkt over. Ze heeft weliswaar van een deskundigenrapport gebruikgemaakt, maar een andere uitleg dan dat de partijen elkaars medewerking nodig hebben, geeft het hof niet.

Uit bovenstaande blijkt maar weer hoe belangrijk het is om afspraken goed vast te leggen in een overeenkomst. Op die manier wordt veel onzekerheid over de uitkomst van een procedure voorkomen. Een goede overeenkomst is altijd maatwerk. Hebt u hulp nodig bij het opstellen van de overeenkomst? De juristen van acconavm zijn u graag van dienst. U kunt ons bereiken door te mailen naar juristen@acconavm.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Marvin Gerritsen
Marvin Gerritsen (Junior Juridisch Adviseur)
Marvin Gerritsen is Junior Juridisch Adviseur en werkt sinds 2018 voor accon■avm. Zijn studieachtergrond: bedrijfseconomie en rechten. Dankzij deze stevige basis is Marvin multi-inzetbaar. Hij richt zich op agrarisch recht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en bestuursrecht. Marvin blinkt uit in betrokkenheid, specialistische én algemene vakkennis. Een aanwinst voor elke ondernemer!<< terug naar overzicht