http://coronadossier

Werktijdverkorting wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid NOW

De regeling werktijdverkorting (WTV) is gestopt. Daarvoor in de plaats komt er een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ik vertel u graag wat deze regeling inhoudt en hoe u compensatie ontvangt.  

Wat houdt de NOW in?

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het NOW opgesteld. Het NOW vervangt de werktijdverkorting. Hiermee kunt u omzetverlies deels compenseren.

In het kort:

 • Als werkgever krijgt u een tegemoetkoming in de loonkosten via een voorschot van het UWV.
 • Dankzij het NOW kunt u werknemers met een vast én flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • Het NOW geldt ook voor uw oproepkrachten en uitzendkrachten (die in dienst zijn bij het uitzendbedrijf).
 • U kunt de tegemoetkoming voor drie maanden aanvragen. Er is een verlenging van nog drie maanden mogelijk (eventueel onder voorwaarden).

Al werktijdverkorting aangevraagd?

Hebt u inmiddels werktijdverkorting aangevraagd, maar is deze nog niet aan u toegekend, dan geldt uw aanvraag automatisch voor het NOW. Toegekende vergunningen voor de werktijdverkorting blijven van kracht.

Heeft u werktijdverkorting al toegekend gekregen en wilt u deze (binnenkort) verlengen? Dan valt de verlenging onder het NOW. Het UWV zorgt voor het beheer en de uitvoering ervan.

Voorwaarden van de NOW

 • U verwacht minimaal 20 procent omzetverlies.
 • Bij de aanvraag houdt u zich als werkgever aan de volgende verplichting: u vraagt geen ontslagen aan vanwege bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarin u de tegemoetkoming ontvangt.
 • Uw aanvraag geldt voor een periode van drie maanden. Deze periode kunt u eenmalig verlengen met nog drie maanden (onder eventuele voorwaarden).
 • U krijgt een tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020, dus met terugwerkende kracht.

Hoeveel compensatie?

U vraagt zich nu af: hoeveel compensatie kan ik ontvangen? Dat is afhankelijk van de terugval in uw omzet. De compensatie is maximaal 90 procent van de loonsom. Enkele rekenvoorbeelden:

 • Als 100 procent van uw omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90 procent van de totale loonsom.
 • Als 50 procent van uw omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45 procent van de totale loonsom.
 • Als 25 procent van uw omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom.

De loonsom is het premieplichtige loon: het loon waarover je premies moet betalen zoals de sociale verzekeringswetten en de werkgeversheffing ZVW. De loonsom is overigens te vinden in  kolom 14 van uw loonstaat.

Hoe werkt de aanvraag?

1. Als u een aanvraag doet, geeft het UWV u een voorschot: u ontvangt 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt de werkelijke omzetdaling vastgesteld.

2. Voor aanvragen van tegemoetkomingen boven een bepaald bedrag is een accountantsverklaring nodig. Het is nog niet duidelijk voor welk bedrag dit geldt.

3. Als uw tegemoetkoming definitief is vastgesteld, vindt er eventueel nog een correctie plaats.

4. Deze maatregel wordt losgemaakt van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet. Ontheffing op werktijdverkorting is van toepassing omdat deze is ondergebracht in de NOW. Het loskoppelen van de Werkloosheidswet heeft te maken met het loon doorbetalen van 75 procent en 70 procent. Dat is nu van de baan door de nieuwe maatregel.

Kom in actie

Wilt u meer informatie over het NOW? Of heeft u een andere vraag rondom coronaproblematiek in uw onderneming? Neem contact op met uw adviseur of stel uw vraag via het contactformulier.

Meer weten

Binnen acconavm is een speciaal team samengesteld dat de ontwikkelingen rondom coronaproblematiek op de voet volgt. Zodat we u kunnen voorzien van advies op elk gebied.
Bent u al klant? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Hij/zij is het beste op de hoogte van uw situatie en schakelt zo nodig met een collega-specialist. Geen klant van ons maar wel vragen? Ook dan bent u van harte welkom voor hulp of het delen van uw zorgen! Onze collega’s zijn voor u bereikbaar. Neem contact op met een acconavm kantoor bij u in de buurt. acconavm brengt u en uw onderneming verder, ook in moeilijke tijden.

Eugene Gullikers HR Adviseur Werkgeversservice
Eugène Gulikers (HR Adviseur Werkgeversservice)
Eugène Gulikers, werkgeversservice, staat met hart en ziel klaar voor zijn klanten. In heldere nuchtere taal, en met de nodige humor begeleidt hij werkgevers graag bij implementatie van nieuwe wetgeving. Hij is hiervan dan ook uitstekend op de hoogte: Werkkostenregeling, Participatiewet, Wet Werk en Zekerheid, Lage Inkomensvoordeel.  Aan de andere kant gaat hij ook graag de diepte in. Hij werkt graag met de Persoonlijke Profiel Analyse, een instrument om duidelijk te krijgen of ambitie en vaardigheden matchen.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht