http://accountant

Wel of niet aflossen op de hypotheek?

Hypotheek

Ik krijg tegenwoordig veel vragen over de hypotheek. Zeker door de lage rente op spaarrekeningen en de wijziging van het tarief in Box 3, vraagt men zich af of het verstandig is om de hypotheek van de eigen woning versneld af te lossen dan wel af te lossen op de aflossingsvrije hypotheek.

Financieel eenvoudig rekensommetje

Of dit financieel voordelig is, is met een eenvoudig rekensommetje te berekenen. Feitelijk  kun je zeggen, als het rendement op uw spaargeld minder opbrengt dan het aflossen op uw hypotheekschuld, is aflossen financieel gezien voordeliger.

Indien bijvoorbeeld de hypotheekschuld € 250.000 bedraagt en de hypotheekrente is 5% (ik houd hierbij geen rekening met aflossing) dan bedraagt de jaarlijks aan de bank te betalen rente € 12.500. Als de hypotheekrente tegen het 40,4%-tarief aftrekbaar is dan betaal je netto 59,6% van de rente oftewel 2,98% rente.

Als je op je spaarrekening een bedrag hebt staan dan krijg je hierop momenteel een rente van maximaal 0,5% vergoed. Ook betaal je over het saldo, indien dit meer bedraagt dan het vrijgestelde bedrag van € 24.437 per partner per jaar, 1,2% inkomstenbelastingheffing in Box 3 (30% van 4% van het saldo op 1 januari van ieder jaar, hetgeen komend jaar natuurlijk gaat wijzigen). Per saldo teer je jaarlijks in op het spaartegoed, want je krijgt 0,5% rente vergoed en je betaalt 1,2% heffing zodat je per saldo 0,7% per jaar inteert op het spaargeld. Hierbij hebben niet eens rekening gehouden met inflatie (momenteel 0,6%). Pas indien je in dit voorbeeld meer dan 4,18% vergoed krijgt op de spaarrekening levert het sparen meer op dan aflossen op de hypotheekschuld. Want bij een rente van 4,18% hou je na aftrek van de 1,2% heffing in Box 3 nog 2,98% over.

Is het dan in iedere situatie voordelig om af te lossen op de hypotheek?

Er zijn hierbij een aantal gevoelsmatige en financiële redenen te bedenken wanneer vervroegd aflossen niet voordelig is.

  1. Allereerst weet je niet of de rente op de spaarrekening gaat stijgen. Als de hypotheekrente voor een lange periode vaststaat en de spaarrente gaat stijgen tot meer dan 4,18% in dit voorbeeld dan is het financieel niet voordelig om af te lossen. Of de rente gaat stijgen is echter moeilijk te voorspellen.
  2. Ook in onzekere omstandigheden kan het verstandig zijn om niet af te lossen. Bij een dreigend baanverlies of bij wellicht al dan niet te verwachten grote uitgaven voor bijvoorbeeld een auto. Als je liquide geld gebruikt hebt voor aflossing zit het in de stenen van het huis. Dan kun je het niet meer gebruiken om van te leven. En de bank zal niet snel extra geld lenen op basis van de waarde van het huis (als er al een overwaarde is). Bovendien is de hypotheekrente voor de eigen woning fiscaal aftrekbaar terwijl de rente op een lening voor bijvoorbeeld een auto fiscaal niet aftrekbaar is.
  3. Ook is het niet verstandig versneld af te lossen indien je op termijn een duurdere woning wenst te kopen. Aflossing leidt mogelijk tot een groter niet aftrekbaar deel van de rente als gevolg van de zogenaamde bijleenregeling. Dan moet er natuurlijk wel sprake zijn van winst bij de verkoop. Door versnelde aflossing wordt die kans wel groter.
  4. Het is sowieso niet verstandig versneld af te lossen indien dit tot een boete voor vervroegd aflossen leidt. Bij de meeste banken mag je maximaal 10% extra aflossen per jaar. Bij het einde van de rentevast periode mag je ongelimiteerd vervroegd aflossen.

Het is trouwens wel voordelig om versneld af te lossen op de hypotheek als je een tophypotheek hebt (meer dan 75% van de executiewaarde). De door de banken gehanteerde renteopslag kan dan mogelijk vervallen. Als je nog een kleine hypotheek hebt waarvan de rente lager is dan het eigenwoningforfait dan is het voordelig af te lossen. Per saldo is de hypotheekrente, omdat die wegvalt tegen het eigenwoningforfait, niet aftrekbaar. Na volledige aflossing vervalt het eigenwoningforfait.

Indien u nog twijfels hebt, over het al dan niet versneld aflossen van uw hypotheek, neem dan gerust contact op.

Marc Schmeits
Marc Schmeits (Accountmanager Belastingadvies)
Marc Schmeits is belastingadviseur in hart en nieren. Hij zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Waar zijn fiscale voordelen te behalen? Wat is belangrijk in de vormgeving van een onderneming. Maar ook wat betekent een en ander voor het privé van een ondernemer? Bij accon■avm verdiept Marc zich vooral in de fiscaliteiten voor medisch specialisten. Hij staat eveneens klaar bij adviezen aan MKB-ondernemingen. Marc is werkzaam vanuit het Limburgse.  << terug naar overzicht