We eten allemaal circulair

Op 6 juni 2019 neem ik na 21 jaar afscheid als bestuursvoorzitter van acconavm. Ik ben vereerd met het besluit van acconavm om een duurzaamheidsprijs in het leven te roepen en mij te vragen juryvoorzitter te worden. Deze acconavm Circulair Award zal op 6 juni worden uitgereikt aan een klant van acconavm die zich onderscheidt op het gebied van circulair ondernemerschap.

De komende jaren wil ik, zowel als bestuurder en als ondernemer, ertoe bijdragen dat de circulaire economie écht doorbreekt. Mijn ervaring als bestuursvoorzitter neem ik daarin mee. In Zeeland woon en werk ik in een polder die in de vroege middeleeuwen is gewonnen op het water, maar waar de zee ook verschillende malen heeft teruggeslagen. Dat herinnert mij er dagelijks aan hoe belangrijk het is dat we als mens in balans moeten leven met de natuur, voor nu en voor de toekomst.

Voedsel is mijn passie. Niet alleen aan de eettafel, maar ook op het land. Naast mijn werk als bestuursvoorzitter heb ik altijd een biologisch fruitteeltbedrijf gerund. Omdat de passie voor de fruitteelt al generaties in het bloed van de familie zit, omdat ik als bedrijfsadviseur ook het klappen van de zweep wilde kennen van de échte ondernemer, maar ook omdat er niets fascinerender is dan het jaar op jaar steeds weer opnieuw beleven van de cyclus van groei, bloei en afsterven. Circulair ondernemen draait ook om cycli. Het is méér dan alleen zakelijk ondernemerschap, maar heeft – vind ik – ook een filosofische kant die je nergens beter ervaart dan op een stuk landbouwgrond.

Weg van waardevernietiging

De definitie is, zoals gezegd, heel zakelijk: circulaire economie maximaliseert de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en minimaliseert daarmee waardevernietiging. Circulaire ondernemingen werken zoveel mogelijk met ‘gesloten kringlopen’ in de zin dat zij een focus hebben op het verminderen van grondstofgebruik en hergebruik van grondstoffen, materialen en producten. Maar de praktijk is enorm creatief, uitdagend en verrassend. En nergens méér dan in de agrarische wereld. Daar zien we het dilemma van enerzijds een groeiende wereldbevolking die vandaag gevoed moet worden, anderzijds de noodzaak om de wereld leefbaar te houden voor overmorgen. De tussenweg heet circulair ondernemerschap.

We blijven behoefte houden aan grootschalige, professionele landbouw, dat staat voor mij vast als we voldoende en betaalbare voedingsmiddelen willen behouden. Maar grootschalig in de zin van efficiency in álle opzichten, niet alleen opbrengst per meter of euro. Samenwerken tussen producenten en afnemers en tussen producenten onderling kan ook grootschalig. Goede afspraken maken zodat overproductie wordt voorkomen. Biodiesel lokaal verwerken en gebruiken. Stadsbewoners niet laten aanmodderen op hun balkon, maar betrekken bij professionele boerenbedrijven in hun omgeving -we hebben er prachtige voorbeelden van in Nederland. Terug naar een keuken die met de seizoenen leeft, in plaats van fruit uit verre continenten te laten overvliegen.

Op naar een revival

De Nederlandse agrosector bestaat uit duizenden zelfstandige, eigenwijze, ondernemende mannen en vrouwen die ieder voor zich ondernemen. Maar ze zijn óók – en dat is bijzonder in het moderne bedrijfsleven – met elkaar verbonden door een rijke traditie en in vele coöperatieve en samenwerkingsverbanden. Dat maakt samenwerken in vrijheid makkelijker dan waar ook. Mede daarom is het tijd voor een revival van de coöperatieve gedachte ten bate van de circulaire revolutie. Ik verwacht dat acconavm veel bedrijven als klant heeft, die voor de acconavm Circulair Award in aanmerking komen!

Peter Feijtel (oud-bestuursvoorzitter accon■avm en ondernemer)
Peter Feijtel is oud-bestuursvoorzitter van acconavm. “De komende jaren wil ik, zowel als bestuurder en als ondernemer, ertoe bijdragen dat de circulaire economie écht doorbreekt. Mijn ervaring als bestuursvoorzitter bij acconavm neem ik daarin mee.” Peter Feijtel is juryvoorzitter voor de acconavm Circulair Award.<< terug naar overzicht