Waarom zakelijke giften aantrekkelijker kunnen zijn

zakelijke giften

Als ondernemer bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een gift doen. Dan staat u soms voor de keuze: doe ik een gift vanuit de bv of privé? In sommige gevallen zijn zakelijke giften interessanter. Ik leg u graag uit waarom.

Gift vanuit privé, hoe zat het ook alweer?

Voor de aftrek van privégiften is de drempel 1 procent van het verzamelinkomen. Het maximale bedrag aan aftrekbare giften is 10 procent van het verzamelinkomen.

Zakelijke gift vanuit de bv

Voor een zakelijke gift vanuit de bv wordt onderscheid gemaakt tussen giften met een zakelijk karakter en giften uit vrijgevigheid. Giften met een zakelijk belang kunt u tot de bedrijfskosten rekenen. Voorwaarde is dat de schenking direct in het belang is van het bedrijf.

Giften met een zakelijk belang zijn:

  • uitgaven voor reclame (zoals sponsoring);
  • giften waaraan de onderneming zich niet kan onttrekken gezien haar grootte en standing. Bijvoorbeeld: een gift aan het restauratiefonds van een kerk;
  • giften aan doelen waarbij de schenker belang heeft.

Goed om te weten: er geldt geen maximum aftrek voor schenken met een zakelijk belang. Giften uit vrijgevigheid zijn bedragen waar geen tegenpresentatie tegenover staat. Voor giften uit vrijgevigheid geldt wél een maximale aftrek.

Maximale aftrek

U mag in de vennootschapsbelasting tot 50 procent van de winst aan giften aftrekken met een maximum van 100.000 euro per jaar. Schenkt u aan een culturele ANBI (een algemeen nut beogende instelling)? Dan wordt de giftenaftrek verhoogd met 50 procent van het bedrag. De verhoging is maximaal 2.500 euro.

Voordeliger vanuit de bv

De regering heeft aangekondigd dat de komende jaren de maximale giftenaftrek in de inkomstenbelasting daalt. De maximale aftrek gaat namelijk van maximaal 52 procent in 2019 naar 37,05 procent in 2023. Dit betekent dat het aantrekkelijker wordt om een gift te doen vanuit de bv.

Laat u goed adviseren

Heeft u vragen over privégiften of giften vanuit de bv? Of wilt u advies bij andere fiscale thema’s? Mijn collega’s en ik ondersteunen u graag. Samen nemen we uw fiscale planning onder de loep, zodat u optimaal profiteert van fiscale voordelen in 2019.

Edwin Ufkes (Directeur Belastingadvies, Adviseur Corporate Finance (Regio Groningen / Drenthe))
Edwin Ufkes is als directeur Belastingadvies met name werkzaam in Groningen en Drenthe.  Met passie adviseert hij vooral mkb-ondernemers over zaken als bedrijfsopvolging, de aan- en verkoop van ondernemingen, bedrijfsstructuren en de Innovatiebox. Ook helpt hij dga’s graag met het opstellen van een goede financiële planning. Hij is creatief, praktisch en oplossingsgericht en gaat uitdagingen graag aan! Daarnaast is hij werkzaam als onderdeel van het team Corporate Finance, die aan- en verkoop van bedrijven begeleidt.<< terug naar overzicht