Verlaag uw rentelasten en verklein het renterisico voor uw onderneming!

renterisico

De rente daalt al geruime tijd. Zowel de korte (geldmarkt) rente als de lange (kapitaalmarkt) rente zijn nu stabiel laag. De huidige extreem lage rentetarieven bieden volop kansen om de rentelasten te verlagen en de renterisico’s voor uw akkerbouwbedrijf te verkleinen. Ik vertel u er graag meer over.

Dalende rentes

De indicator voor de korte rente is de Euribor. Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Het is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. De drie maands Euribor is sinds 2015 negatief. De twaalf maands Euribor is sinds 2016 negatief. Afgelopen maand zijn de Euribor rentetarieven opnieuw gedaald. Ook de vijf- en tienjaar vaste rentes zijn de vorige maand opnieuw fors gedaald.

Verwachtingen

Diverse economen spraken een half jaar geleden de verwachting uit dat de rente nu niet meer zou kunnen dalen. Het tegendeel bleek waar! Ik kom regelmatig vijf jaar vaste rente tegen onder de twee procent en tien jaar vaste rente ruim onder 2,5 procent. De verschillen tussen variabele rente en vaste rente zijn nu erg klein. De verschillen tussen de vaste rentetarieven voor vijf en tien jaar zijn extreem klein. Er is sprake van een unieke situatie. Veel marktdeskundigen verwachten dat de extreem lage rente nog enige tijd kan aanhouden. Banken geven dan ook in offertes steeds vaker de optie van een (zeer lage) tien jaar vaste rente.

Beoordeling van de bank

Vooral bij goed draaiende bedrijven met ruim onderpand kom ik de historisch lage rentepercentages tegen. Hier staat tegenover dat de rentepercentages voor de minder goed draaiende bedrijven, vooral bij kleinere financieringen, relatief hoog zijn.

Een jaarrekening met een goede kasstroom, resultaat en marge is positief voor het verlagen van de renteopslagen. Ook een stijging van het eigen vermogen op de balans van uw onderneming is positief voor de beoordeling door uw bank. Voor een stijging van het eigen vermogen dient het winstaandeel groter te zijn dan de netto privéonttrekkingen.

Hebt u de renterisico’s in beeld?

Hoe kijkt u aan tegen het renterisico voor uw onderneming? Hebt u de gevolgen van een rentestijging voor uw onderneming in beeld?

Ga eens met uw bank in gesprek over het verlagen van de jaarlijkse rentelasten voor uw onderneming. Bespreek dan ook direct uw (mogelijke) investeringsplannen. Misschien is het financieel aantrekkelijk om een boeterente te accepteren voor de afkoop van een vaste hoge rente;  bij voorkeur in een goed jaar. Ik zie nog steeds akkerbouwbedrijven die onvoldoende profiteren van de huidige extreem lage rentetarieven. Mogen mijn collega’s en ik u hierbij ondersteunen? Neem contact op met uw acconavm adviseur of maak gebruik van het contactformulier.

 

Harm Jan Schipper
Harm Jan Schipper (Accountmanager)
Harm Jan Schipper is een zeer betrokken adviseur in de agrarische sector, met name bij de akkerbouwers en melkveehouders en daar liggen ook zijn roots. Hij onderscheidt zich door voortdurend passende vertalingen te maken van wet- en regelgeving voor ondernemers in de agrarische sector. Voor hem is het leveren van toegevoegde waarde essentieel. Hij houdt het belang van de klant altijd scherp op zijn netvlies.<< terug naar overzicht