Verlaag uw belastingen en zorg zo goed mogelijk voor uw vermogen, ook in 2019

zorg goed voor uw vermogen

Het is bijna 2019. Dat betekent: een nieuw jaar én nieuwe vermogenskansen. Hoe kunt u de belastingen voor komend jaar verlagen en zo goed mogelijk zorgen voor uw vermogen? En als u nu toch naar uw vermogen kijkt: zet alvast het levenstestament op de agenda. Ik zet graag de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

1. Verlaag uw box 3-vermogen

Heeft u box 3-vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een tweede woning? Over de eerste 30.000 euro hoeft u geen belasting te betalen. Boven dit bedrag kan het belastingpercentage hoog oplopen. De peildatum voor de inkomstenbelasting is 1 januari 2019. Wilt u voor die tijd uw box 3-vermogen verlagen? Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

  • belastingaanslagen betalen;
  • hypotheek van de eigen woning aflossen;
  • geld besteden aan grote consumptieve zaken uit box 3 (onder meer een auto, caravan, boot of groene beleggingen);
  • schenken aan uw kinderen (zie tip 2).

2. Schenk aan uw (klein)kinderen in 2018

Wilt u aan uw kind(eren) een schenking doen? Doe dit vóór 1 januari 2019. U mag dit jaar 5.363 euro belastingvrij schenken per kind. En het mooie is: in 2019 mag u wederom 5.428 euro schenken zonder heffing. Dat betekent dat u in een korte periode meer dan 10.000 euro belastingvrij kunt schenken: de ene helft in 2018 en de andere helft in 2019.

Kleinkinderen kunt u in 2018 2.147 euro belastingvrij schenken. Door te schenken verlaagt u ook nog eens uw inkomstenbelasting. Voor een woning kan aan een (klein)kind tussen de 18 en 40 jaar zelfs meer dan 100.000 euro belastingvrij worden geschonken! Over de voorwaarden adviseren wij u graag.

3. Kijk naar de CAK-bijdrage

Krijgt u zorg, thuis of in een zorginstelling? Dan geldt de Wet langdurige zorg. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt van uw vermogen af. Ook hiervoor is de peildatum 1 januari 2019. Het maximum van de bijdrage is 2.332,60 euro per maand. Als u uw eigen vermogen verlaagt vóór 1 januari, wordt de eigen bijdrage mogelijk een stuk lager.

Is uw partner overleden en hebben uw kinderen het erfdeel nog tegoed? Dan kunt u ervoor kiezen deze vordering tijdens uw leven af te lossen. Zo wordt uw vermogen lager en vermindert u mogelijk de eigen bijdrage. acconavm adviseert u graag hoe en wanneer u dat het beste kunt doen.

4. Hoe staat het met uw (levens)testament?

Er zijn de afgelopen jaren meerdere wetswijzigingen geweest die van belang zijn voor uw testament en de huwelijkse voorwaarden. Ik merk dat veel klanten dit aangrepen om nogmaals goed te kijken naar deze documenten waarin het vermogen een belangrijke plek inneemt. Ik adviseer u: nu u toch naar het vermogen aan het kijken bent, neem dan direct een ander belangrijk punt mee. Hoe staat het met uw levenstestament? Neem hiervoor contact op met acconavm.

In het levenstestament legt u belangrijke zaken vast voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u niet meer zelf kunt handelen (wilsonbekwaamheid). Bijvoorbeeld na een ongeval of bij dementie. De persoon die u aanwijst (denk aan uw partner of kinderen) kan dan uw belangen behartigen en uw vermogen beheren. Kortgezegd: u regelt een heel brede volmacht. Wat u onder meer kunt laten opnemen, is:

  • het regelen van bankzaken;
  • het doen van giften en schenkingen (aan kinderen of kleinkinderen);
  • de verkoop van uw huis.

Hierbij kan acconavm u natuurlijk helpen. Ook kunt u in het levenstestament uw medische wensen opnemen, over bepaalde behandelingen en euthanasie. Dit heet de medische wilsverklaring. Zorg ervoor dat u uw wensen duidelijk vastlegt en deze ook regelmatig actualiseert. Dit kan ervoor zorgen dat uw wensen ook daadwerkelijk worden gehoord.

Meer tips of advies?

acconavm adviseert u graag bij het profiteren van vermogenskansen en het verlagen van belastingen. Ook gaan we graag met u in gesprek over de inhoud van uw levenstestament. Neem contact op via vip@acconavm.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Cindy-Karnebeek-01
Cindy Karnebeek (Senior Specialist Belastingadvies)
Cindy Karnebeek is bij accon■avm werkzaam als specialiste op het gebied van vermogens- en inkomensplanning. Zij adviseert ondernemers en particulieren door het hele land op het gebied van trouwen, scheiden en overlijden. Het vermogen is belangrijk, de emotie vaak nog belangrijker: dát maakt haar werk zo waardevol. Met veel enthousiasme voor haar werk, streeft ze vooral naar duidelijkheid en rust voor u als klant. Het zijn veelal niet de leukste onderwerpen die ze bespreekbaar maakt, maar door zaken goed te regelen kunnen veel problemen worden voorkomen.<< terug naar overzicht