http://accountant

Vakantiekrachten ingezet? Vergeet deze aandachtspunten niet!

Het zomerseizoen is bij uitstek de periode waarbij in diverse bedrijfssectoren volop gebruik wordt gemaakt van vakantiekrachten. Om deze arbeidsperiode gunstig vorm te geven, zijn er een aantal zaken waar u als werkgever op kunt letten. Zo zijn er niet alleen vooraf zaken te regelen, maar kunt u ook achteraf nog aanspraak maken op bepaalde gunstige regelingen en subsidies om optimaal te profiteren. Ik wijs u graag op de volgende punten:

Jeugd Lage-inkomensvoordeel

Voor vakantiekrachten van 18 t/m 21 jaar kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van het Jeugd Lage-inkomensvoordeel. Met deze regeling komt u als ondernemer in aanmerking voor een subsidie per uitbetaald uur. Dit kan uiteenlopen van € 0,23 tot € 1,58 per uur afhankelijk van de leeftijd van de vakantiekracht. In tegenstelling tot de gewone Lage-inkomensvoordeelregeling geldt er voor de jeugdvariant geen minimumgrens aan uitbetaalde uren. Dit maakt deze regeling interessant bij de inzet van vakantiekrachten. Gebruikmaken van deze regeling? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • De vakantiekracht is verzekerd voor de werknemersverzekering.
  • De vakantiekracht is op 31 december 2017: 18, 19, 20 of 21 jaar.
  • De vakantiekracht heeft een gemiddeld uurloon dat past bij het wettelijk minimum jeugdloon.

Het vaststellen van de subsidie voor werkgevers over 2018 start in 2019. Heeft u in de zomer van 2018 vakantiekrachten in dienst gehad? Of bent u van plan de komende maanden vakantiekrachten aan te nemen? Dan kunt u ook achteraf nog beroep doen op de regeling Jeugd Lage-inkomensvoordeel. Zorg ervoor dat het aantal uitbetaalde uren correct is opgenomen in de aangifte loonheffingen.

Kalenderjaarregeling voor meewerkende kinderen

Wanneer uw eigen kinderen (tijdelijk) meewerken in uw onderneming, kunt u gebruikmaken van de Kalenderjaarregeling. Hiervoor moet uw kind wel ten minste 15 jaar oud zijn. Deze regeling heeft meerdere voordelen, waaronder:

  • Een vereenvoudigde loonadministratie.
  • Slechts 1 keer per jaar aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffing.
  • Geen premie voor werknemersverzekering verschuldigd.
  • De arbeidskosten van uw kind(eren) kunt u als bedrijfskosten aftrekken.

De gegevens met betrekking tot de in één jaar uitbetaalde bedragen voor meewerkende kinderen dient u uiterlijk in januari van het volgende jaar aan te geven. Dit doet u door middel van een eenmalige loonaangifte over het gehele jaar. Hiervoor dient u gebruik te maken van een apart loonheffingennummer. Deze kunt u aanvragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’ van de Belastingdienst.

Aandachtspunten bij toekomstige vakantiekrachten

Wanneer u besluit vakantiekrachten in te zetten, zijn er ook zaken om vooraf rekening mee te houden. Op deze manier beschermt u uzelf als ondernemer, maar kan de vakantiekracht ook optimaal profiteren van zijn werkzaamheden. Een aantal aandachtspunten:

  • Leg gezamenlijke afspraken vast in een arbeidsovereenkomst, hoe kort de duur van de inzet ook is. Denk hierbij aan vakantietoeslag, vakantie-uren en de einddatum van de overeenkomst.
  • Vakantiekrachten jonger dan 18 jaar? Hiervoor gelden aparte regels als het gaat om werktijden en toegestane werkzaamheden. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een omgeving met lawaai.
  • Bij vakantiekrachten die nog een opleiding volgen, kan de studenten- en scholierenregeling worden toegepast. Hierdoor hoeft u minder of helemaal geen loonheffing in te houden en de vakantiekracht houdt hierdoor zelf ook meer nettoloon over.

Hoewel vakantiewerk meestal van tijdelijke aard is, verdient de voorbereiding en afwikkeling ervan de nodige aandacht. Door vooraf én achteraf zaken op de juiste manier af te handelen, zorgt u ervoor dat zowel uw organisatie als de vakantiekracht financieel optimaal kan profiteren. Wilt u meer weten over mogelijke vakantieregelingen en -subsidies? De adviseurs van acconavm denken graag met u mee.

Deze column is in augustus gepubliceerd in ScheldeXpress-Zeeuws Vlaanderen.

Carlo Dierikx
Carlo Dierikx (Manager Accountancy)
Carlo Dierikx is werkzaam als manager accountant in de regio Zeeuws Vlaanderen. In deze functie treedt hij op als sparringpartner op financieel en fiscaal gebied voor zowel agro-klanten als mkb-ondernemers. Doelstelling hierbij is het signaleren van kansen en adviesmogelijkheden, om deze vervolgens te vertalen in concrete acties voor klanten die hiervoor in aanmerking komen.

Wij horen graag van u

Benieuwd van welke mogelijke vakantieregelingen en -subsidies u allemaal gebruik kunt maken om uw vakantiekrachten optimaal in te zetten? De adviseurs van acconavm denken graag met u mee.

Carlo Dierikx – Manager Accountancy is te bereiken via telefoonnummer 0117-308506.
<< terug naar overzicht