http://Melkvee%20agro%20accon%20avm

Uitdagende tijden voor melkveehouders: een blik vooruit

Uitdagende tijden melkvee

Het zijn al langer uitdagende tijden voor de melkveehouderij. In 2015 is de melkquotering afgeschaft. In de jaren net daarvoor én de jaren daarna is er een wirwar aan regels gekomen om de mestproductie en de mestplaatsing te regelen. Hoe houdt u zich als ondernemer staande? Wij helpen u graag om nieuwe perspectieven te ontdekken voor de toekomst.

Ondernemen in onzekerheid

Het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten zouden een nieuwe basis moeten vormen om verder te kunnen. De praktijk is weerbarstiger. De politiek en de media zijn kritisch op de melkveehouderij. Het nationale en Europese landbouwbeleid blijven wijzigen en daardoor is ver vooruitkijken moeilijk. Ook nu komen er weer wijzigingen in regels aan, die wederom voor grote uitdagingen zorgen.

Wijzigingen in GLB

Vanaf 2023 komt er nieuwe regelgeving voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Betalingsrechten vervallen en we krijgen te maken met een premie per hectare. Omdat hierover nog niet alles duidelijk is, brengt dit onzekerheid met zich mee.

Hoe ziet de nieuwe GLB-premie eruit?

De premie is afhankelijk van de oppervlakte die u opgeeft en in hoeverre u aan de voorwaarden voldoet. Ook gaat de premie weer bestaan uit een basisbedrag van ongeveer 235 euro per hectare. Via een eco-regeling kunt u wellicht een aanvullend bedrag ontvangen van 110 tot 130 euro per hectare. Let wel: de huidige vergroeningseisen zullen (deels) voorwaarden zijn om de basispremie te ontvangen. Door te verduurzamen bent u dus al voorbereid op de toekomst. Wij adviseren u hier graag over.

De invulling van de eco-regelingen wordt vastgelegd in het Nationaal Strategisch Plan. Dit moet vóór 1 januari bij de Europese Commissie liggen, die dan haar zegen moet geven. Dit betekent dus dat u pas in de loop van 2022 weet wat u in 2023 moet doen om een bedrag te ontvangen dat in lijn is met de huidige uitbetaling. Dit kan een complexe puzzel worden. Maar wij puzzelen graag met u mee.

Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Dan ligt er ook nog het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het plan is onlangs verschenen en u kunt nog tot 18 oktober hierop reageren. Toch zou het programma in 2022 al in moeten gaan. Als we hier kritisch naar kijken, zien we dat de praktische uitvoerbaarheid van diverse onderdelen in het plan voor grote uitdagingen zorgt.

We hopen dan ook dat er nog het een en ander verandert. In het programma staan diverse plannen die in 2023 in zouden moeten gaan. Zoals een bouwplan met verplicht blijvend grasland, rustgewassen en vanggewassen. Mocht dit doorgaan, dan moeten we dit ook meenemen in de puzzel voor het GLB. Kortom, de onzekerheid houdt nog even aan.

Laten we in gesprek gaan

We begrijpen dat ondernemen voor u momenteel mogelijk een uitdaging is en bieden graag een luisterend oor. Wilt u eens sparren over deze onderwerpen? Samen ontdekken we nieuwe perspectieven. Zodat u in de toekomst uw eigen koers kunt blijven varen en focust op continuïteit.

Dat lijkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Want het is lastig sturen als u niet weet welke kant het beleid opgaat. In de plannen die er nu liggen, wordt wel een richting bepaald. Past die richting bij u? Wat kunt u doen om die richting uit te gaan? Daarin kan acconavm u ondersteunen. Hoe staat u ervoor, en vooral: waar liggen kansen? Neem contact op met uw acconavm adviseur of plan een afspraak in bij een kantoor bij u in de buurt.

John Raedts
John Raedts (Bedrijfskundig Adviseur)
Wie John vraagt: met welke vraagstukken kan ik bij je terecht? Antwoordt hij: “Alles. Als ik het niet weet, dan weet ik er wel een collega voor." Samen met zijn collega's in de regio Limburg helpt hij melkveehouders verder, met focus op de toekomst. Op zowel strategisch als uitvoerend niveau én altijd up-to-date van de laatste wet- en regelgeving. En dat doet hij met veel plezier, al sinds 1998.

Johan RosJohan Ros (Bedrijfskundig Adviseur)

Sinds 2011 versterkt Johan Ros het agro-adviesteam in Drachten. De melkveesector is zijn domein. Johan is gespecialiseerd in advies over bedrijfsontwikkeling, subsidies, mest en mineraal én hij begeleidt studiegroepen met melkveehouders. Ondernemers verder brengen, met focus op de toekomst: dat is Johans passie.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht