Tip: slim omgaan met afschrijvingen en aftrekposten

afschrijvingen en aftrekposten

Wilt u nog dit jaar profiteren van een aantal fiscale voordelen? Dan heb ik twee tips voor u: haal aftrekposten naar voren en speel in op de nieuwe afschrijvingsregels.

Tip 1: haal aftrekposten naar voren

Heeft u investeringen op de agenda voor 2019 (of later) waarvoor aftrekposten gelden? Ga dan na of u voor deze investeringen een (deel)voorziening kunt vormen. Bijvoorbeeld voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan uw bedrijfspand.

Zo profiteert u van het huidige hoge(re) tarief met uw aftrekposten én u drukt de belastbare winst van boekjaar 2018. De werkelijke kosten gaan ten laste van de voorziening op het moment dat u deze daadwerkelijk maakt. Zo profiteert u van een interessant tariefvoordeel. Bekijk samen met uw adviseur van welke aftrekposten u nog meer kan profiteren.

Tip 2: speel in op de nieuwe afschrijvingsregels

Per 1 januari 2019 worden afschrijvingsmogelijkheden beperkt. Zo mag u als ondernemer een gebouw in eigen gebruik tot maximaal 100 procent van de WOZ-waarde afschrijven. Op dit moment is dit 50 procent.

Door deze maatregel wordt de zogenaamde ‘bodemwaarde’ van uw bedrijfspand op 100 procent van de WOZ-waarde gesteld. Dit zorgt ervoor dat gebouwen waarvan de boekwaarde lager is dan de WOZ-waarde, niet langer worden afgeschreven. De afschrijvingsbeperking ziet alleen op de vennootschapsbelasting. In dat geval gaat u meer vennootschapsbelasting betalen.

Bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking kan dan interessant zijn. Want met een lagere WOZ-waarde creëert u een hoger afschrijvingspotentieel.

Andere mogelijkheid is dat u door taxatie aantoont dat de werkelijke bedrijfswaarde van uw pand substantieel lager is dan uw WOZ-waarde. Dan creëert u een groot afschrijvingspotentieel, ten laste van uw belastbare resultaat door te gaan waarderen op de lagere bedrijfswaarde. De uitwerking hiervan luistert nauw, dus laat u goed adviseren.

Meer tips en adviezen

Wilt u meer fiscale tips voor het eindejaar? Mijn collega’s en ik adviseren u graag.

Rene Nijsten
René Nijsten (Directeur Belastingadvies )
René Nijsten is als directeur Belastingadvies met name werkzaam in Limburg. Als puur sang MKB-adviseur met primaire focus op de directeur grootaandeelhouder en zijn bv is hij gespecialiseerd in de fiscaliteit tussen privé en uw onderneming. De verschuivingen tussen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting volgt hij op de voet. Een aandachtspunt is het sneller dichterbij komen van het omslagpunt van ondernemen binnen de inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting. René toont met zijn actuele kennis, creatieve ingevingen en visie op het fiscale speelveld graag zijn meerwaarde aan!  << terug naar overzicht