Tien aandachtspunten bij het inlenen van (buitenlandse) arbeidskrachten

internationale arbeidskrachten

In veel sectoren is er een groot tekort aan vakmensen. Ondernemingen kiezen er daarom vaak voor om buitenlandse arbeidskrachten in te lenen via een uitzendbureau. Het werken met buitenlands personeel is echter aan veel nationale en internationale wetten en regels gebonden. In deze blog zetten we tien aandachtspunten voor u op een rij.

1  Doe de Waadi-check

Uitzendbureaus die in Nederland werken, moeten geregistreerd staan in het Nederlandse Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als inlener bent u wettelijk verplicht om te controleren of bij die registratie vermeld staat dat het uitzendbureau arbeidskrachten ter beschikking stelt. U kunt een boete opgelegd krijgen van de Inspectie SZW als u in zee gaat met een uitzendbureau dat niet staat geregistreerd.

2  Betaalt het uitzendbureau de uitzendkrachten genoeg?

Het uitzendbureau is verplicht om uitzendkrachten de zogenoemde ‘inlenersbeloning’ te betalen. Dit betekent dat uitzendkrachten dezelfde beloning moeten krijgen als werknemers die bij u in dienst zijn en hetzelfde werk doen. Dient u voor uw eigen werknemers een cao toe te passen? Dan geldt deze cao (voor het grootste deel) ook voor de uitzendkrachten.

Uitzendkrachten kunnen u rechtstreeks aansprakelijk stellen als zij te weinig loon van het uitzendbureau ontvangen. Zorg er daarom voor dat u het uitzendbureau voldoende informatie verstrekt. Leg dit ook schriftelijk vast.

3  Betaalt u een deel van de factuur op een G-rekening?

Als het uitzendbureau te weinig loonheffingen en btw aan de Belastingdienst betaalt, dan kan de inlener daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Dit heet ketenaansprakelijkheid. Om het risico op ketenaansprakelijkheid te beperken, is het verstandig om een deel van het factuurbedrag op een G-rekening te storten. Betaling op de G-rekening van het uitzendbureau kan ervoor zorgen dat u onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk gevrijwaard bent van deze aansprakelijkheid.

4  Werken de uitzendkrachten legaal in Nederland?

Uitzendkrachten die de nationaliteit hebben van een EER-land of Zwitserland mogen vrij in Nederland werken. Uitzendkrachten afkomstig uit een ander land moeten beschikken over een tewerkstellingsvergunning van het UWV.

5  Heeft het uitzendbureau voor de arbeidskrachten een A1-verklaring?

Een A1-verklaring is een document dat aantoont in welk land de sociale verzekeringspremies worden afgedragen. Als er een geldige en volledige A1-verklaring aanwezig is, dan mag u erop vertrouwen dat de sociale verzekeringspremies terecht worden afgedragen in het woonland van de arbeidskracht. Zonder geldige A1-verklaring loopt u als inlener het risico om ketenaansprakelijk gesteld te worden voor niet-afgedragen sociale verzekeringspremies. Vordering van deze premies is mogelijk tot vijf jaar terug, de kosten hiervan kunnen echt enorm zijn

6  Is het uitzendbureau gecertificeerd?

Doet u zaken met een uitzendbureau dat een keurmerk heeft van de Stichting Normering Arbeid,? Dan beperkt u daarmee voor een deel het risico op aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en btw. Ook kan het zijn dat u vanuit een cao verplicht wordt om alleen zaken te doen met SNA-gecertificeerde uitzendbureaus. Of een uitzendbureau een SNA-certificering heeft, kunt u checken op www.normeringarbeid.nl.

Let wel: een SNA-certificering zegt niet dat u als inlener helemaal geen risico meer loopt. De SNA controleert op bepaalde basisvereisten, zoals:

  • betaling van het minimumloon;
  • zijn de facturen correct;
  • betaling van voldoende loonheffing en btw.

Er wordt echter niet gecontroleerd op bijvoorbeeld de inlenersbeloning (zie check 2), naleving cao, naleving Arbeidstijdenwet, etc.

7  Hebt u een goed contract met het uitzendbureau?

Een goed begin is het halve werk. Zorg ervoor dat u goede contractuele afspraken hebt met het uitzendbureau. Zo is het van belang dat het uitzendbureau wordt gewezen op zijn verplichtingen met betrekking tot onder meer de inlenersbeloning, A1-verklaringen, huisvesting etc. Ook is het van belang dat u als inlener gevrijwaard wordt van aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld onderbetaling of niet-afgedragen loonheffingen. Laat het contract zo nodig controleren door een jurist.

8  Is er een melding gemaakt op Postedworkers.nl?

Buitenlandse werkgevers die tijdelijk personeel uitlenen aan een Nederlandse onderneming, zijn verplicht om dit te melden op www.postedworkers.nl. Als inlener bent u verplicht om te controleren of deze melding daadwerkelijk is gedaan. Onze adviseur Sander Kant heeft eerder een artikel geschreven over de meldplicht bij internationale detacheringen.

9  Zorgt u voor een veilige en gezonde werkomgeving?

Zowel de inlener als het uitzendbureau zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk. De inlener draagt echter wel de grootste verantwoordelijkheid. Krijgt een uitzendkracht een ongeval op het werk, dan is de inlener aansprakelijk.

Voordat de uitzendkracht aan het werk gaat, moet hij geïnformeerd worden over het werk, de risico’s en de veiligheidsmaatregelen. Deze zaken zijn vastgelegd in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De inlener is verplicht om de RI&E door te zenden aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau moet op haar beurt de uitzendkrachten informeren.

10  Blijf op de hoogte van wet- en regelgeving

Last but not least: Blijf de actualiteit volgen. De wetgeving rond (buitenlandse) uitzendkrachten verandert vaak. Ook zijn er regelmatig spraakmakende uitspraken van Nederlandse rechters of het Hof van Justitie van de Europese Unie die direct gevolgen hebben voor de praktijk. Het is dus erg belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn en u goed te laten adviseren.

De wet- en regelgeving rondom het inlenen van buitenlandse uitzendkrachten is omvangrijk en complex. Door de samenwerking tussen juristen, fiscalisten en beloningsadviseurs kunnen wij u op dit onderwerp compleet en goed adviseren. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze adviseurs via international@acconavm.nl

Team juridisch advies
Team juridisch advies
Onze juristen zorgen ervoor dat u prettig kunt ondernemen, zonder toekomstige verrassingen. Zij staan u bij in juridische conflicten, en helpen u om deze in de toekomst te voorkomen. Reken op deskundig advies over onder meer ondernemingsrecht, agrarisch recht en ruimtelijke ordening en arbeidsrecht. Met een jurist van accon■avm aan uw zijde weet u altijd waar u aan toe bent én staat u sterk.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht