Thuis in de fruitsector

Marcel Man is landelijk Strategisch Adviseur Fruitteelt van acconavm. Hij ziet dat de fruitsector het de afgelopen jaren moeilijk heeft: “De rendementen zijn gemiddeld dun, maar wat ook opvalt, zijn de grote verschillen in financiële resultaten tussen de bedrijven. Waarom wint het ene bedrijf wel en het andere niet? Een intrigerende vraag. Maar in alle gevallen geldt, dat fruittelers het zich niet kunnen permitteren om niet goed na te denken en niet scherp te sturen.”

Slim spelen

Fruittelers moeten het spel slim spelen, weet Marcel Man. Maar om dat te kunnen, moeten zij de juiste keuzes maken. Niet op het onderbuikgevoel, maar op basis van harde cijfers: “De meeste fruittelers zijn vakmensen, maar dat is ook hun valkuil. Ze onderschatten het belang van goede managementinformatie. Precies de goede actuele cijfers, opgebouwd over een reeks van jaren, zodat je er een geschiedenis uit kunt halen en vergelijkingen kunt maken met de sector. Gelukkig kan acconavm ze daarbij op weg helpen”.

Succesfactoren

Marcel onderscheidt vier kritische succesfactoren:

  • een marktgerichte houding;
  • goede stuurinformatie (actuele managementinformatie);
  • flexibiliteit, innovatie en samenwerking;
  • durven kiezen.

Marcel Man: “Zo voorkom je dat je in een ‘stuck in the middle’-positie terecht komt. Fruittelers die deze zaken goed voor elkaar hebben, maken de stap van vakman naar ondernemer en zijn klaar om de kansen te grijpen. Want die zijn er!”

Wilt u graag eens verder praten met Marcel Man? Neem contact met hem op via m.man@acconavm.nl of informeer bij uw accountmanager van acconavm.

Blogger Marcel Man
Marcel Man (Strategisch Adviseur)
Marcel Man is strategisch adviseur en regisseur voor (familie)bedrijven in het MKB en Agro (o.a. melkveehouderij en de fruitteelt). Als zoon uit een ondernemersfamilie weet hij als geen ander voor welke uitdagingen ondernemers staan. Ondernemers zien Marcel als eerste aanspreekpunt en sparringpartner van de familie op het gebied van financiën, strategie, financiering, investeringsbeslissingen, opvolgingsvraagstukken en fiscaliteiten. Vaak als de brede adviseur, maar juist ook als regisseur bij het inschakelen  van specialisten als dat noodzakelijk is. Zo kan hij de ondernemer maximaal van dienst zijn én creëert hij ruimte voor ondernemen.<< terug naar overzicht