Studiekosten werknemers: per 1 augustus 2022 voor rekening werkgever

Studiekosten werknemers

Per 1 augustus is een nieuwe wet ingegaan waardoor u als werkgever de kosten van bepaalde opleidingen niet langer kan terugvragen van werknemers. Het gaat om de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hebt u een studiekostenbeding lopen met uw werknemers? Dan is deze per 1 augustus mogelijk komen te vervallen. We vertellen u graag meer over (de impact van) deze wetswijziging.

Zo zat het eerst

In tijden van een krappe arbeidsmarkt kan het aantrekkelijk zijn voor een werkgever om goede opleidingsmogelijkheden te bieden. En om scholingskosten voor de werknemer te betalen. Veel werkgevers stelden tot op heden echter voorwaarden aan deze betaling. Denk aan een terugbetalingsregeling wanneer de werknemer binnen een bepaalde tijd ontslag neemt. Afspraken hierover werden vastgelegd in een studiekostenbeding. Wat wel of niet in een studiekostenbeding mag staan, is veelal besloten door rechtspraak.

Type scholing

Met de nieuwe wet komt er een einde aan de mogelijkheid om een studiekostenbeding overeen te komen voor bepaalde scholingen. Kosten die u níet meer kan terugvragen zijn de kosten van scholingen die u verplicht moet aanbieden.

Dit kan verplicht zijn op grond van:

  • de nationale wet
  • een cao
  • het Europees recht
  • rechtspositieregelingen

Denk bijvoorbeeld aan een verplichte opleiding op het gebied van veiligheid, de noodzakelijke trainingen in verband met een computersysteem, of scholing in het kader van een verbetertraject, of arbeidsongeschiktheid.

Let op: voor opleidingen die níet als verplichte scholing onder de nieuwe wetgeving vallen, blijven de regels gelijk. Ook zijn bepaalde opleidingen uitgezonderd van deze wet. Staat het beroep op de lijst van gereglementeerde beroepen? Dan is een studiekostenbeding nog steeds mogelijk.

Onder werktijd

Met de komst van de nieuwe wet wordt de scholing bovendien beschouwd als arbeidstijd. Een werknemer moet (tenzij dit een huishoudelijke medewerker is) de opleiding onder werktijd kunnen volgen, indien dat mogelijk is. Dit kan extra kosten met zich meebrengen voor u.

Tip: ga na of deze nieuwe regels ook effect hebben op uw bedrijf. Wellicht moet u (meer) budget reserveren voor scholingskosten, reiskosten, examenkosten, etc. Door hier vroegtijdig op in te spelen, bent u beter voorbereid op de toekomst.

Scholingskosten en transitievergoeding

Er is naast het studiekostenbeding nog een andere manier voor u om minder scholingskosten te betalen. Dat is door ze – geheel of deels – in mindering te brengen op de transitievergoeding bij ontslag (als u die aan uw werknemer verschuldigd bent). Dit is alleen mogelijk met twee soorten kosten:

  • transitiekosten: scholingskosten die gemaakt worden bij (dreigend) ontslag en bedoeld zijn om zo snel mogelijk een andere baan te vinden.
  • inzetbaarheidskosten: kosten die tijdens het dienstverband gemaakt worden ter bevordering van de brede inzetbaarheid van de werknemer binnen of buiten de organisatie.

Van belang is hierbij dat de kosten helder moeten worden gespecificeerd. En dat de werknemer – vóórdat de kosten worden gemaakt – schriftelijk instemt met deze aftrek.

Tip: deze regeling kunt u ook afspreken voor bijvoorbeeld de kosten van een outplacementtraject. U betaalt dan minder transitievergoeding.

Informatieplicht

Informatieplicht per 1 augustus 2022

Met de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden verandert er meer voor u. U moet werknemers meer informatie verstrekken over onder andere de plaats van arbeid en de bandbreedte van werkdagen en -tijden. Hiermee wordt het voor werknemers makkelijker om werkzaamheden buiten deze bandbreedte te weigeren.

Nevenwerkzaamheden

Een laatste wijziging die wij graag onder uw aandacht brengen is dat u als werkgever het uitvoeren van nevenwerkzaamheden niet meer mag verbieden als daar geen geldige objectieve rechtvaardigingsgrond voor is.

Tip: loop uw huidige arbeidscontracten na en pas deze aan waar nodig. Zo voorkomt u een ongeldige afspraak waar u niets aan hebt.

Meer informatie

Hebt u vragen over de scholingskosten van uw personeel? Of wilt u meer weten over andere juridische onderwerpen die voor u van belang zijn? Neem dan contact op met senior juristen mr. Sanne Mulder-Schapendonk of mr. Wilma Frankema. Zij helpen u verder en zorgen dat u met een goed advies ‘’beslagen ten ijs’’ komt.

Wilma Frankema (Senior Juridisch Adviseur)
Wilma Frankema is binnen accon■avm als Senior Juridisch Adviseur, vanuit kantoor Leeuwarden, werkzaam voor ondernemers door het hele land. Naast haar werkzaamheden op het terrein van het ondernemingsrecht is Wilma gespecialiseerd in het arbeidsrecht en werkt zij vanuit die hoedanigheid nauw samen met onder andere de collega’s van werkgeversservice, die de loonadministraties van onze relaties verzorgen. Dankzij haar uitgebreide kennis wordt zij ingezet bij juridische vraagstukken met betrekking tot personeel, uitzendkrachten/payrollers, zzp’ers en dga’s. Kenmerkend zijn haar analytisch vermogen, haar praktische benadering, heldere communicatie en het snel en oplossingsgericht handelen.

Sanne Mulder (Senior Juridisch Adviseur)

Sanne-Mulder 100x100Als specialist arbeidsrecht heeft Sanne Mulder afgelopen jaren veel ondernemers bijgestaan en geadviseerd in ontslagzaken, bij arbeidsvoorwaarden, concurrentiebeding etc. Als advocaat trad zij namens hen op in procedures en onderhandelingen. Wat zij belangrijk vindt: eraan bijdragen dat je als werkgever niet voor onaangename verrassingen komt te staan. En mocht dat toch zo zijn, ook dan zal zij ondernemers op professionele wijze met gedegen juridisch advies terzijde staan. Hebt u een vraag voor Sanne? Neem contact met haar op.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht