http://Header%20melkvee

Stikstofupdate: wat is er mogelijk met intern salderen?

Intern salderen

Bent u als agrarisch ondernemer benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor intern salderen? In deze blog praat ik u bij over de laatste stand van zaken en leg ik uit welke kansen er zijn. Tot slot nodig ik u uit voor onze video-update, waarin we u meer inzichten bieden.

Het laatste stikstofnieuws

Intern salderen -hiervan is sprake wanneer een agrarisch bedrijf dusdanig wordt aangepast dat er niet méér stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden neerdaalt dan in de referentiesituatie- is de laatste maanden een hot item. Begin dit jaar oordeelde de Raad van State dat er geen vergunningplicht nodig was voor intern salderen. Vervolgens werd in maart de wetenschappelijke onderbouwing van de emissiefactor van de vloer met de Rav-code A1.28 in twijfel getrokken, wat nog meer rechtsonzekerheid met zich meebracht. In april daarentegen oordeelde de rechtbank Oost-Brabant dat zij juist geen aanleiding ziet om vraagtekens te zetten bij de emissiefactoren uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in zijn algemeenheid.

Intern salderen op de agenda

Voor een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering is het verstandig om nu naar de mogelijkheden van intern salderen te kijken. Zo kunt u nu gebruikmaken van de emissiereducerende technieken die zijn vastgelegd in de Rav. Als er nú ruimte is op uw bedrijf, is het zaak om deze optimaal te benutten. De emissienormen worden op termijn naar verwachting aangepast. Ook vinden er mogelijk nog wijzigingen plaats in AERIUS, waardoor er meer depositie op de diverse natuurgebieden zal zijn.

In bepaalde provincies is er ruimte om te experimenteren met innovatiesystemen en -technieken die niet zijn opgenomen in bijlage 1 van de Rav. Dit geldt voor huisvestingssystemen en additionele technieken. U mag van de Rav-codes afwijken door met sensoren de feitelijke emissie te meten. Of door het bevoegde gezag een bijzondere emissiefactor of emissiereductiepercentage (proefstalbeschikking) te laten vaststellen.

Intern salderen via een emissiearm huisvestingssysteem

Intern salderen via een emissiearm huisvestingssysteem is een van de meest voorkomende manieren. Op dit moment is het uitgangspunt dat een melkkoe 13 kilo ammoniak per jaar uitstoot bij permanent opstallen en 12,35 kilo ammoniak per jaar bij beweiden met een traditionele roostervloer.

Als u investeert in een emissiearm huisvestingssysteem, kan het aantal kilo’s ammoniak per koe per jaar terug worden gebracht naar 8 kilo ammoniak per melkkoe per jaar of zelfs lager. Dit is afhankelijk van het type vloer. U kunt met name veel winst behalen door vloeren met cassettes te gebruiken.

Investeert u in een emissiearme vloer met een emissie van 8 kilo ammoniak per melkkoe per jaar, dan kan u deze investering onder de fiscale regeling van Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) vallen. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie van oude stallen.

Met het oog op de nieuwe Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) adviseren wij ondernemers regelmatig om te kiezen voor een dichte vloer. Deze zijn goed beloopbaar en hiermee kunt u mest vers verwerken.
De specialisten van acconavm kunnen u ondersteunen bij de keuze voor en de aanvraag van fiscale regelingen (zoals MDV) en subsidies.

Andere manier om intern te salderen

Een andere manier van intern salderen die wij bij acconavm vaak tegenkomen, is het vervangen van dieren of het toepassen van een voer- en managementmaatregel. Bij het vervangen van dieren kunt u denken aan het vervangen van jongvee door melkkoeien. Een vorm van een voer- en managementmaatregel is beweiden, hiermee behaalt u 5 procent emissiereductie.

Tot slot kan er gekozen worden voor het wijzigen van het emissiepunt. Is uw bedrijf heel dicht bij een Natura 2000-gebied gevestigd? Dan kan het zijn dat er minder depositie op het betreffende natuurgebied is door een gedeelte van de stal buiten gebruik te laten.

Hoe kunt u intern salderen vastleggen?

Bij intern salderen kan er geen vergunning worden afgegeven. Toch zijn er alternatieven mogelijk. Zo kunt u intern salderen door een berekening te maken in AERIUS en deze te bewaren. Als u een stal wilt bouwen, dan kan deze procedure zonder tussenkomst van de provincie doorlopen worden.

Ook kunt u een vergunningaanvraag indienen en verzoeken de aanvraag buiten behandeling te laten. Het bevoegd gezag zal de aanvraag verkort afwijzen en niet inhoudelijk behandelen. Dit betreft echter wel een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat. Zo lang dit bezwaar en beroep loopt, bestaat er dus een kans dat deze route alsnog wordt afgekeurd.

Of vraag een vergunning aan bij de provincie

Tot slot is het mogelijk om een vergunningaanvraag in te dienen bij de provincie en een positieve weigering te verzoeken. De aanvraag wordt dan inhoudelijk beoordeeld, waarna wordt besloten dat u geen vergunning nodig hebt. In de meeste gevallen zou ik ondernemers dit ook adviseren, omdat dit op dit moment de meeste rechtszekerheid biedt.

Meer weten? Bekijk de video-update

Wilt u meer weten over intern salderen en de mogelijkheden voor uw onderneming? Meld u aan voor de video-update. U ontvangt de video-update dan direct in uw inbox.

Meld u aan voor ondernemerswebinar

Tip: advies over locatieontwikkeling

Als ondernemer wilt u nú strategische keuzes maken voor de toekomst. Wilt u uw bedrijf uitbreiden, investeren in duurzaamheid of woningbouw of denkt u aan stoppen? Met advies over locatieontwikkeling ontdekt u nieuwe perspectieven.

 

Alies Pijnacker Juridisch Adviseur
Alies Pijnacker (Juridisch Adviseur)
De wet- en regelgeving in de agrarische sector is complex. Dankzij de ondersteuning van Alies Pijnacker brengen we agrariërs én hun onderneming verder. Vragen over stikstof en vergunningen, (vennootschaps)overeenkomsten of procedures bij de RVO? Alies staat náást u, geeft advies en kan voor u in bezwaar of beroep gaan. Ze is praktisch, ondernemend en heeft hart voor de agrarische sector.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht