http://Header%20melkvee

Stikstofupdate: waarom extern salderen nú van belang is

extern salderen

Als agrarisch ondernemer wilt u uw stikstofruimte optimaal benutten. Vanwege de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving kan extern salderen nú van belang zijn. In deze update vertel ik u er meer over. Tot slot nodig ik u uit voor onze video-update over dit thema.

Wat is extern salderen?

Wanneer (uitbreidings)plannen van veehouderijen negatieve impact kunnen hebben op omliggende Natura 2000-gebieden, is een natuurbeschermingswetvergunning (Nb-wet) vereist. Met extern salderen draagt een (deels) stoppende onderneming zijn ammoniak over aan een ander veehouderijbedrijf. Op die manier neemt de stikstofdepositie niet toe én kan een ondernemer een vergunning krijgen.

Waarom is extern salderen nu weer mogelijk?

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is al enige tijd van de baan. In 2019 werd geoordeeld dat de PAS in strijd is met de Habitatrichtlijn (EU-richtlijn voor natuurbescherming). Het gevolg hiervan is dat extern salderen weer mogelijk is. Op dit moment kunt u alleen een Nb-vergunning krijgen via extern salderen. In principe is extern salderen nu ‘opengesteld’ voor een jaar. In Friesland is het bijvoorbeeld in ieder geval tot 15 december 2021 mogelijk.

Als u intern saldeert, wordt er een positief weigeringsbesluit afgegeven (lees hierover meer in de blog van mijn collega Alies Pijnacker).

In welke situaties is extern salderen aan de orde?

Wanneer de referentiesituatie van uw onderneming niet toereikend is voor de huidige omvang van de veestapel, kan extern salderen een manier zijn om de huidige situatie te legaliseren. Dit is van toepassing als:

  • er (in het verleden) geen Nb-wet vergunning is aangevraagd, maar wel is uitgebreid ten opzichte van de referentiesituatie.
  • er wél een Nb-wet vergunning (deze dient als referentiesituatie) is, maar u ten opzichte van deze vergunning wil uitbreiden.

Als er wel een Nb-wet vergunning is, kan het aankopen van ammoniak een oplossing zijn om uitbreiding te realiseren. Maar als u een geheel nieuwe locatie wil realiseren, moet u extern salderen. Dit omdat er op een nieuwe locatie nog geen vergunningen zijn afgegeven en er dus geen referentiesituatie is.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij extern salderen wordt uitgegaan van feitelijk gerealiseerde capaciteit; de capaciteit van installaties en gebouwen die zijn gerealiseerd. De saldogever, het bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofemissie overdragen aan een saldo-ontvanger.

  • Het (deels) stoppende bedrijf én het nieuwe of uit te breiden bedrijf moeten aantoonbaar stikstofdepositie veroorzaken op dezelfde Natura 2000-gebieden.
  • Bij de overdracht van ammoniak geldt een afroming van 30 procent. Van de aangekochte ammoniakrechten kan daardoor 70 procent op het bedrijf worden benut.
  • Het depositiesaldo van een stoppend bedrijf mag niet dubbel ingezet worden. Daarom mag een bedrijf dat deel heeft genomen aan een warme saneringsregeling (zoals het Actieplan Ammoniak Veehouderij) geen stikstofemissie inzetten voor extern salderen (de Stoppersregeling Fosfaatreductieplan is hierin uitgezonderd).
  • De milieuvergunning, AMvB of Nb-wet vergunning van de saldogever (het stoppende bedrijf) geldt als uitgangspunt en moet bij ammoniak-overdracht (deels) worden ingetrokken.
  • De overdracht van ammoniak moet vastgelegd worden in een Nb-wet vergunning. Hierin wordt ook de nieuwe situatie van de saldogever en saldo-ontvanger vastgelegd.
  • Voor de vergunning moet u AERIUS-berekeningen van de verschillende situaties en locaties laten zien.

Daarbij is het belangrijk om de afspraken tussen de saldogever en saldo-ontvanger goed vast te leggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst moet u indienen bij de aanvraag van de natuurbeschermingsvergunning.

Laatste ontwikkelingen: uitspraak rechter

Voorheen werd extern salderen als een mitigerende maatregel beschouwd: als een maatregel die negatieve effecten vermindert of wegneemt. Echter lieten recente uitspraken van de rechtbank Limburg in mei een ander geluid horen. Zij overweegt dat bij externe saldering moet worden aangetoond dat er voldoende andere maatregelen overblijven om invulling te geven aan de Habitatrichtlijn (EU-richtlijn voor natuurbescherming).

Toch is er een kans dat externe saldering als mitigerende maatregel door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Afdeling) geaccepteerd blijft. Het afromingspercentage van 30 procent (ten gunste van de natuur) gold nog niet bij de besluiten waarover de rechtbank destijds moest oordelen. Wellicht is dit afdoende voor de Afdeling om de overige 70 procent als mitigerende maatregel te kunnen beschouwen.

Meer weten? Bekijk de video-update

Tegen de uitspraken staat nog hoger beroep open, het is dan ook de vraag of de Afdeling de rechtbank Limburg volgt. Wilt u meer weten over extern salderen? Meld u aan voor de video-update. U ontvangt de video-update direct in uw inbox.

Tip: advies over locatieontwikkeling

Als ondernemer wilt u nú strategische keuzes maken voor de toekomst. Wilt u uw bedrijf uitbreiden, investeren in duurzaamheid of woningbouw of denkt u aan stoppen? Met advies over locatieontwikkeling ontdekt u nieuwe perspectieven.

 

Hebel Sikkema Juridisch Adviseur Accon avm
Hebel Sikkema (Juridisch Adviseur)
Sinds 2013 staat Hebel Sikkema bij accon■avm agro-ondernemers uit de regio Noord bij met juridisch advies. Zo ondersteunt ze hen bij het opstellen van (pacht)contracten en begeleidt ze bezwaar- en beroepsprocedures en vergunnings- en ruimtelijke ordeningstrajecten. Hebt u een complex, juridisch vraagstuk? Hebel staat altijd voor u klaar. Met haar expertise in agrarisch recht én ruimtelijke ordening.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht