Sluit 2019 af met een schenking aan uw kind

Marlot Sissingh over schenken

Wilt u uw kind(eren) blij maken met een belastingvrije schenking? Profiteer dit jaar nog van uw onbenutte schenkingsruimte. Ik doe u graag enkele tips cadeau, zodat u veel belasting kunt besparen.

Slim schenkingsplan

Advies geven over schenkingen, vind ik een van de leukste werkzaamheden bij acconavm. Ik help u dan ook graag met een slim schenkingsplan, zodat u in de toekomst erfbelasting kunt besparen. Wilt u nog een schenking doen voor het einde van het jaar? Ik wijs u graag op de spelregels.

Schenken aan een kind

Elk jaar mag u een bepaald bedrag aan uw kind(eren) schenken. Dit jaar is dat maximaal 5.428 euro, in 2020 is dat 5.514 euro. Goed om te weten: voor deze schenkingen is geen aangifte nodig, het is dus zo geregeld.

Uw kind (of de partner van het kind) moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog, daarna niet meer.

Eenmalig een hoger bedrag schenken

Heeft u ruimte om uw kind(eren) een hoger bedrag te schenken? De vrijstellingen:

  • Voor vrije bestedingen: tot 26.040 euro
  • Voor een dure studie: tot 54.246 euro
  • Voor een eigen woning: tot 102.010 euro

Voor schenkingen boven deze bedragen betaalt u schenkbelasting. Per kind mag u eenmalig een schenking doen voor één van deze drie categorieën.

In één keer of gespreid geschenken

U kunt ervoor kiezen om de schenking voor de eigen woning te verspreiden over drie jaar. Bijvoorbeeld: in 2019 schenkt u 40.000 euro en de volgende twee jaren 62.000 euro. Elk jaar moet u via de aangifte schenkbelasting een beroep doen op de vrijstelling.

Wat ook mogelijk is: in het eerste jaar mag 26.040 euro van de schenking gaan naar vrije bestedingen. U kunt bijvoorbeeld het eerste jaar 40.000 euro schenken waarvan 13.960 euro voor een eigen woning. Het volgende jaar of de volgende twee jaren schenkt u nog ruim 62.000 euro voor de eigen woning. In het tweede en derde jaar mag daarnaast de ruim 5.515 euro gaan naar vrije bestedingen.

Ga na met welk type schenking u uw kind het beste helpt én waarmee u de meeste schenkbelasting bespaart.

Tip: leg de schenking vast

Tot slot raad ik u aan om schenkingen altijd vast te leggen in een overeenkomst. Hierin kunt u ook een uitsluitingsclausule opnemen. Bijvoorbeeld: als uw kind scheidt van zijn of haar partner, gaat de helft van de schenking níet naar de partner.

U kunt ook een regeling opnemen in geval van overlijden. Zo kunt u vaststellen dat de schenking wordt ingebracht, als de schenker overlijdt. De begiftigde moet de schenking dan verrekenen met zijn of haar erfdeel. Hiermee zorgt u ervoor dat uw kinderen gelijk worden bedeeld. Scenario’s waar u liever niet aan denkt, maar die wél belangrijk zijn om mee te nemen. Hiervoor hoeft u trouwens niet naar de notaris, de juristen bij acconavm regelen dit voor u.

Meer weten?

Wilt u meer adviezen over schenken? Neem contact met mij op, via m.sissingh@acconavm.nl. Mijn collega’s en ik helpen u graag met een mooie eindejaarsschenking of een schenkingsplan.

En wilt u meer belastingtips en adviezen ontvangen voor 2020? Wij draaien de warme kraan voor u open met video’s, podcasts en interessante blogs.

Marlot Sissingh (Specialist Belastingadvies)
Marlot Sissingh is specialist belastingadvies bij accon■avm. Met haar specialisatie op het gebied van Estate Planning adviseert ze ondernemers en (vermogende) particulieren bij financiële keuzes in hun privé-situatie. Ze zoekt naar fiscaal vriendelijke oplossingen bij bedrijfsopvolging, huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten, trouwen, scheiden, schenken en overlijden. In haar werk combineert Marlot de menselijke met de fiscale kant. Door goed te luisteren naar de wensen van de klant, en een analyse te maken van iedere specifieke situatie zet zij haar expertise zo optimaal mogelijk in. Zo kunnen op het oog ingewikkelde situaties tot mooie oplossingen leiden. Heeft u een vraag voor Marlot? Dan kunt u contact met haar opnemen via m.sissingh@acconavm.nl<< terug naar overzicht