Risicomanagement op uw akkerbouwbedrijf: wat doet u eraan?

Risicomanagement

Risicomanagement: vermoedelijk geen onderwerp dat op uw dagelijkse agenda staat. Maar wel heel belangrijk! Allerlei risico’s, waaronder de weersomstandigheden, verdienen uw aandacht. Het weer verandert, extreem weer komt vaker voor: zowel droogte als (hoos)buien.

Als akkerbouwer zit u nu volop in de verzorgingsperiode van de gewassen. Op een enkele plek worden de eerste conserven geoogst en ook de oogst van de zeer vroege uien komt eraan. Hoewel er op de huidige akkerbouwbedrijven steeds minder zogenaamde rustigere perioden zijn, is deze tijd van het jaar een goed moment om eens stil te staan bij de risico’s die u en uw onderneming lopen.

Hebt u uw persoonlijke en ondernemingsrisico’s in beeld?

Het voert veel te ver om op deze plek een onuitputtelijke lijst van persoonlijke en ondernemingsrisico’s op te sommen. Maar ik benoem graag enkele voorbeelden die vrijwel in elke onderneming een rol spelen: weerrisico, prijsrisico en arbeidsongeschiktheid.

Bij risicomanagement op het gebied van weerrisico’s kunt u denken aan het afsluiten van een Brede Weersverzekering, maar ook het draineren en egaliseren van gronden. Bij het afdekken van prijsrisico’s kunt u denken aan de keuze tussen teelt voor de vrije markt of voor contactteelt. Maar ook aan de inkoopkant kunt u kijken naar bijvoorbeeld de meest gunstige momenten in het jaar om meststoffen in te kopen. Denk in het geval van arbeidsongeschiktheid aan een verzekering om u tegen dit risico in te dekken, maar ook aan het aangaan van een samenwerking met een collega akkerbouwer zodat u wellicht minder kwetsbaar bent. Als arbeidsongeschiktheid leidt tot handelingsonbekwaamheid is het van belang dat u alles goed geregeld en vastgelegd hebt in een levenstestament.

Slechts een korte uiteenzetting van allerlei facetten die binnen uw onderneming aan de orde kunnen zijn. Voor elke ondernemer en onderneming is een ander risicoprofiel van toepassing. Het is daarom goed om alles in het juiste perspectief te plaatsen. U hebt al het een en ander ingeregeld, is dit ook nog afdoende? Door de dynamiek in de akkerbouwsector volgen veranderingen elkaar snel op.

Peter_Klompe
Peter Klompe (Agrarisch Adviseur)
Peter is een betrokken agrarisch adviseur met zijn roots in de akkerbouwsector. Tevens heeft hij door ruime ervaring en opleiding veel fiscale kennis. Deze combinatie, samen met de nodige creativiteit, maakt dat hij een sparringpartner is voor zowel bedrijfseconomische als fiscale vraagstukken op menig akkerbouw- en melkveebedrijf. Peter levert maatwerk door samen met u na te gaan wat voor u en uw onderneming de best passende oplossing is.<< terug naar overzicht