http://coronadossier

Realisatietermijn SDE+ niet haalbaar door de coronacrisis?

Realisatietermijn SDE+

Uw project met een SDE+-beschikking kent een realisatietermijn. Redt u het niet om uw project op deze uiterste datum te realiseren? En ligt de oorzaak voor de vertraging buiten uw invloedsfeer? Mogelijk kunt u op aanvraag één jaar ontheffing op de ingebruikname krijgen.

Subsidieregeling SDE+

De subsidieregeling SDE+ heeft als doel het stimuleren van de productie van duurzame energie. Deze regeling is bestemd voor bedrijven en non-profit instellingen. De SDE+-regeling is opengesteld voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte of een combinatie van hernieuwbare warmte en elektriciteit (WKK).

Gevolgen coronacrisis

Het coronavirus en de overheidsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben grote invloed op uw bedrijfsvoering en daarmee mogelijk ook op de realisatie van SDE+-projecten in 2020. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een langere levertijd van materialen, beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet of een tekort aan arbeidskrachten.

Ontheffing op de ingebruikname

De bestaande mogelijkheid tot ontheffing voor de realisatietermijn krijgt een meer generiek karakter, zo heeft minister Wiebes in een Kamerbrief aangekondigd. Projecten met een uiterste realisatietermijn in 2020 die vertraging oplopen buiten hun invloedsfeer krijgen op aanvraag één jaar ontheffing op de ingebruikname.

Projecten waaraan deze ontheffing wordt verleend dienen dan wel naar verwachting binnen dat extra jaar te kunnen worden gerealiseerd. Dit dient u bij uw aanvraag te verklaren. U dient de aanvraag in via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

SDE++

Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwe regeling SDE++ voor 2021. Deze regeling wordt naar verwachting in één ronde opengesteld, kort na de zomer van 2021, zo kondigde minister Wiebes aan in zijn brief.

Vragen?

Hebt u vragen over de SDE+-subsidieregeling en/of de mogelijkheid tot ontheffing? Neem contact op met uw acconavm adviseur of kijk op onze contactpagina voor een kantoor bij u in de buurt. acconavm brengt u en uw onderneming verder, ook in moeilijke tijden.

Neem contact met ons op

Johan Ros
Johan Ros (Agrarisch Bedrijfsadviseur)
Sinds 2011 versterkt Johan Ros het agro-adviesteam in Drachten. De melkveesector is zijn domein. Johan is gespecialiseerd in advies over bedrijfsontwikkeling, subsidies, mest en mineraal én hij begeleidt studiegroepen met melkveehouders. Ondernemers verder brengen, met focus op de toekomst: dat is Johans passie.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht