Prinsjesdag: Klimaatakkoord en belastingen zetten boeren onder druk

Agrariërs hoopten op lastenverlichting en méér ruimte voor duurzame investeringen. Op Prinsjesdag bleek dat de belastingdruk voor zelfstandigen stijgt. Tegelijk wordt een bv oprichten interessanter en kunnen agrariërs rekenen op duurzame investeringskansen. Ik maak de balans op: voelt Prinsjesdag voor agrariërs als een warm bad, of een koude douche?

Teleurstellende troonrede

De troonrede lichtte al een tipje van de sluier. In de Miljoenennota is kringlooplandbouw een ‘hot’ item: het wordt maar liefst 39 keer genoemd. Ook duurzaamheid (37 keer), natuur (239 keer), groen (44 keer), en transitie (19 keer) komen aan bod. De richting van het beleid is dus helder. Helaas blijkt uit het Belastingplan dat agrariërs onvoldoende ruimte krijgen om een transitie waar te maken.

Eerst: het warme bad

Toch wijs ik u eerst op het goede nieuws: maatregelen die ondernemers (en agrariërs in het bijzonder) meer lucht gaan geven.

Met de verruiming van het budget voor de milieu-investeringsaftrek, geeft het kabinet boeren een duwtje in de rug richting een klimaatneutraal Nederland in 2050. Voor welke circulaire bedrijfsmiddelen u deze aftrek kunt aanvragen, wordt binnenkort bekendgemaakt.

Voor akkerbouwers en fruittelers is er ook goed nieuws. Verzekeren tegen ongunstige weersomstandigheden wordt een stuk aantrekkelijker. Per 2020 vervalt de 21 procent assurantiebelasting op de brede weersverzekering. En hoe meer ondernemers zich gaan verzekeren, hoe lager uw premie uitvalt. Tot nu was dit voor veel agrariërs onbetaalbaar.

En er is meer ‘warme’ steun voor ondernemers in het algemeen die in het buitenland inkopen. De btw-aangifte voor de inkoop van buitenlandse producten wordt versimpeld.

Tip: neem uw ondernemingsvorm onder de loep

Aangekondigd was dat het toptarief voor de vennootschapsbelasting (vpb) vanaf 2020 omlaag zou gaan. Nu is bepaald dat het toptarief volgend jaar nog op 25 procent blijft staan, daarna gaat het omlaag. Het lage tarief wordt wel verlaagd van 19 procent naar 16,5 procent.

Als u veel winst maakt, is dit interessant. Voor zelfstandigen met 60.000 euro winst of meer is de bv echt interessant. Voor bv’s met een winst boven de 200.000 euro kan het slim zijn om winsten binnen de groep zodanig te spreiden dat de laagste schijf meerdere malen (deels) wordt benut.

Hoe deze wijzigingen voor u uitpakken, is afhankelijk van uw situatie. Ik raad u aan: neem uw groepsstructuur en ondernemingsvorm goed onder de loep. Het kan nu voordeliger zijn om een fiscale eenheid te verbreken voor de vpb. Of juist om een extra bv op te richten.

De koude douche: meer belastingdruk

De investeringen voor het Klimaatakkoord zorgen helaas ook voor een hogere belastingdruk bij het bedrijfsleven. Dit geldt voor alle ondernemers. Zo daalt het tarief op winstbelasting, maar veel vrijstellingen vervallen. Dit raakt de agrarische sector extra hard. Hieronder vallen veel familiebedrijven met meerdere ondernemers.

De koude maatregelen op een rij:

  • Het maximale tarief voor aftrekposten in box 1 daalt stapsgewijs.
  • De zelfstandigenaftrek gaat flink omlaag. Dit raakt zo’n 90 procent van onze agrarische klanten en veel mkb’ers.
  • Agrariërs krijgen vaker dan gemiddeld te maken met overdrachten op onroerend goed. De overdrachtsbelasting hiervoor gaat van 6 naar 7 procent.*
  • Agrarische familiebedrijven hebben vaker veel privébezit. Kapitaal wordt straks in box 3 belast met 1,76 procent. Alleen is er voor de spaarders voor de eerste 440.000 euro (bij de huidige rente) een vrijstelling.
  • Wat voor de hypotheekrente al gold (renteaftrek alleen in laagste belastingschijf), geldt straks voor alle aftrekposten. En vooral veel ondernemersaftrekposten zijn dus straks minder waard.

* Overdrachtsbelasting: enkele provincies bieden gelukkig de kans om via kavelruil een vrijstelling te gebruiken bij overdracht van agrarisch onroerend goed. Ga met uw adviseur na of u hiervoor in aanmerking kan komen.

Eindoordeel: koude douche

Het Belastingplan bezorgt de agrosector een ijskoude douche. Het Klimaatakkoord zet een enorme druk op agrariërs en geeft veel onzekerheid. Terwijl zij júist een grote rol kunnen vervullen in het realiseren van klimaatdoelen. De sector wordt weggezet als grootste veroorzaker van het probleem en krijgt geen ruimte voor oplossingen.

Toch zijn er ook kansen. Daarom raad ik u aan: blijf moedig, onderzoek of de bv voor u interessant is én profiteer van de vele ‘potjes’ voor duurzame investeringen en innovatie. Wij helpen u graag om deze transitie waar te maken.

De temperatuur van de Miljoenennota volgens Lubbert:

Kom in actie

Mijn collega’s en ik draaien de warme kraan graag voor u open, met praktische tips en adviezen. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor (agrarische) ondernemers, verwijs ik u naar onze Prinsjesdag Special 2019.

 

Lubbert van Dellen (Commercieel Directeur)
Lubbert van Dellen is zeer betrokken bij de agrarische sector, met name bij de melkveehouders en akkerbouwers, zijn roots liggen immers hier. Zijn specifieke kennis, gecombineerd met zijn enorme netwerk en ervaring deelt hij graag, zowel met agro-ondernemers en andere klanten in food&agri, onze adviseurs, bestuurders van multinationals en landelijke politici. Altijd met het belang van de sector voor ogen.<< terug naar overzicht