Pacht en betalingsrechten

pacht betalingsrechten

(Ver)pacht u grond? Dan hebt u waarschijnlijk een pachtovereenkomst opgesteld. Maar wat als u onenigheid krijgt over de betalingsrechten? Een recente zaak laat zien hoe (vervelend) het kan lopen. Het pachthof onderzocht of een pachter schadeplichtig is als hij verzuimt betalingsrechten aan te vragen. Lees hoe de zaak verliep én ontdek hoe u een dergelijke strijd voorkomt.

Pachter gebruikt toeslag- en betalingsrechten van verpachter

Het draait in deze zaak (september 2020) om het aanvragen van betalingsrechten. De pachter had een geliberaliseerde pachtovereenkomst met de verpachter van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015. Toen de partijen de overeenkomst aangingen waren er nog zogenaamde toeslagrechten. De pachter mocht de toeslagrechten van de verpachter gebruiken. Voorwaarde was wel dat de pachter de uitbetaling aan de verpachter zou overmaken.

Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Vanaf 1 januari 2015 werden de toeslagrechten afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwamen de betalingsrechten met daarbij enkele nieuwe voorwaarden, die bij de aanvraag in acht moesten worden genomen. De belangrijkste voorwaarde is dat de aanvrager van de betalingsrechten een actieve landbouwer moet zijn. In deze situatie waren zowel de pachter als de verpachter actieve landbouwer. De hoofdregel is dat de pachter, als gebruiker van de grond, de betalingsrechten aanvraagt. Indien partijen overeenkomen dat de betalingsrechten aan de verpachter toekomen, dan dienen zij dit allebei in de Gecombineerde Opgave te vermelden, vergezeld met een private overeenkomst. De verpachter had wel een aanvraag ingediend. Toch zijn de betalingsrechten voor 2015 niet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitbetaald. De pachter had namelijk óók een aanvraag moeten indienen.

De verpachter is van oordeel dat het de schuld van de pachter is dat hij nu niets krijgt uitbetaald. Hij stelt vervolgens de pachter aansprakelijk voor de schade. De pachtkamer van de rechtbank is het deels met hem eens en geeft de pachter de opdracht om de helft van de schade te vergoeden. De pachter stelt beroep in. Nu is dus het woord aan het pachthof.

Het pachthof kijkt anders tegen de zaak aan

Het pachthof is ook van oordeel dat de pachter verwijtbaar heeft gehandeld. Van de pachter kon met zijn agrarische achtergrond worden verwacht dat hij bekend was met de nieuwe regeling van de betalingsrechten. Hij had dus kunnen weten dat hij in actie moest komen om de betalingsrechten aan te vragen. Dit is op zichzelf voldoende om de aansprakelijkheid op de pachter te vestigen.

Toch is het pachthof van oordeel dat de pachter uiteindelijk geen schadevergoeding hoeft te betalen. Het is namelijk de eigen schuld van de verpachter dat de betalingsrechten niet worden uitbetaald. Het hof geeft twee redenen. Ten eerste kon van de verpachter meer inspanning worden gevergd. Hij had namelijk het meeste belang bij de uitbetaling. Het accent ligt echter vooral op de tweede reden. De verpachter had meer kunnen doen om de schade te beperken, met name door bezwaar te maken tegen het besluit van de RVO om geen betalingsrechten toe te kennen.

Maak duidelijke afspraken

Voor de beslissing van het pachthof valt wel wat te zeggen. De kans was namelijk groot dat als de verpachter bezwaar had gemaakt, hij in het gelijk was gesteld. En dan was er helemaal geen schade geweest. Toch blijkt maar weer hoe belangrijk het is om rechten en plichten goed in een (pacht)overeenkomst vast te leggen. Hiermee voorkomt u veel onzekerheid. Een goede overeenkomst is altijd maatwerk. Hebt u hierbij hulp nodig? De juristen van acconavm helpen u graag. Mail naar juristen@acconavm.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Marvin Gerritsen
Marvin Gerritsen (Junior Juridisch Adviseur)
Marvin Gerritsen is Junior Juridisch Adviseur en werkt sinds 2018 voor accon■avm. Zijn studieachtergrond: bedrijfseconomie en rechten. Dankzij deze stevige basis is Marvin multi-inzetbaar. Hij richt zich op agrarisch recht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en bestuursrecht. Marvin blinkt uit in betrokkenheid, specialistische én algemene vakkennis. Een aanwinst voor elke ondernemer!Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht