Onjuiste WOZ-aanslag? Laat bezwaar indienen

nieuwe WOZ-waarde

Als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfsgebouw ontvangt u binnenkort weer een aanslag Onroerende Zaakbelasting (OZB). Hierop vindt u ook de nieuwe WOZ-waarde. Ik raad u aan om deze kritisch onder de loep te nemen en bij onjuistheden een bezwaar in te dienen. Mogelijk gaat u dan minder gemeentelijke heffingen en belastingen betalen.

Invloed van WOZ op heffingen

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente (vaak in een samenwerkingsverband) wordt deze waarde jaarlijks vastgesteld. Aangezien deze waarde voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt, is het belangrijk om er kritisch naar te kijken.

Allereerst worden de jaarlijkse gemeentelijke heffingen erop gebaseerd, zoals de OZB en waterschapsheffingen. Ook bepaalt de waarde van de woning het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. En voor bedrijfsgebouwen geldt een afschrijvingsbeperking op basis van de WOZ-waarde. Tot slot wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de erf- en schenkbelasting.

Kortom: redenen genoeg om de WOZ-beschikking op korte termijn nader te analyseren, met name omdat de termijn voor het maken van bezwaar beperkt is.

Beschikking en taxatieverslag

Van de gemeente of het samenwerkingsverband ontvangt u een beschikking. Hierop staat de totale WOZ-waarde van uw woning of bedrijfslocatie. Ook is weergegeven wat u aan belastingen en heffingen verschuldigd bent. Dit is gesplitst naar eigenaar en/of gebruiker van de onroerende zaken.

In het taxatieverslag is per onderdeel de taxatiewaarde weergegeven. Dit document krijgt u niet automatisch toegestuurd, maar kunt u gratis opvragen bij de gemeente of het samenwerkingsverband. Meestal is zo’n verslag ook digitaal beschikbaar, waarbij inloggen met DigiD of eHerkenning noodzakelijk is.

Beoordeling WOZ-beschikking en taxatieverslag

Kijk in de ontvangen beschikking naar de volgende onderdelen:

 • Zijn op de aanslag de juiste eigenaar en/of gebruiker vermeld?
 • Zijn de tarieven gehanteerd voor een woning of niet-woning en wat is daadwerkelijk de voornaamste bestemming?
 • Wijken de bedragen veel af van voorgaande jaren?
 • Bij glastuinbouw: er moet een verschil zijn tussen de WOZ-waarde en de grondslag voor de OZB, omdat kassen en ondergrond zijn vrijgesteld van OZB-heffing.

Op basis van het taxatieverslag kunt u nagaan:

 • Is er uitgegaan van correcte bouwjaren en oppervlaktes? Een aandachtspunt hierbij is opsplitsing tussen oppervlakte van cultuurgronden (vrijgesteld) en overige grond (erf, ondergrond gebouwen).
 • Is voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals de aanwezigheid van asbest, achterstallig onderhoud of het ontbreken van een rioolaansluiting?
 • Is uitgegaan van de juiste bouwmaterialen, zoals metselwerk, betonpanelen, sandwichpanelen, metalen silo’s of foliebassins?
 • Staan er nog onderdelen op de taxatie die inmiddels zijn gesloopt of verwijderd?
 • Is er bij de woning rekening mee gehouden dat het qua functie een bedrijfswoning betreft? En zijn daarbij correcte vergelijkingsobjecten gebruikt?

Hoe zit het met de afschrijvingsbeperking?

De hoogte van de OZB met gerelateerde heffingen en het huurwaardeforfait van de eigen woning zijn rechtstreeks aan de WOZ-waarde gekoppeld. Het grootste nadeel ontstaat als er afschrijvingsbeperkingen zijn op bedrijfsgebouwen. Op gebouwen mag u afschrijven tot de zogenaamde bodemwaarde. De fiscale boekwaarde van een gebouw mag door afschrijvingen niet onder de bodemwaarde zakken.

In de inkomstenbelasting (voor eenmanszaken en maatschappen) is de bodemwaarde 50 procent van de WOZ-waarde bij gebouwen in eigen gebruik. Dit is de waarde inclusief ondergrond. Sinds 2019 is dit in de vennootschapsbelasting aangescherpt. Een gebouw in eigen gebruik kan sindsdien slechts tot 100 procent van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Voor verhuurde of verpachte gebouwen gold deze beperking al.

Glasopstanden behoren ook tot de categorie gebouwen. De glasopstanden zijn vrijgesteld van OZB-heffing, maar worden meegenomen in de WOZ-taxatie voor de vaststelling van de bodemwaarde en eventuele afschrijvingsbeperking.

Lagere bodemwaarde, hoger potentieel

Een lagere WOZ-waarde geeft een lagere bodemwaarde en dus meer afschrijvingspotentieel. Ook de waardering van de ondergrond van de gebouwen is hierbij essentieel. Een juiste WOZ-taxatie is dus van groot belang voor uw bedrijfsvoering.

Wanneer bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de taxatie, dan kunt u een goed onderbouwd bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na dagtekening van de aanslag. Het bezwaarschrift moet aan bepaalde eisen voldoen.

Laat u ondersteunen

Als u het bezwaarschrift laat indienen door een deskundige, hebt u recht op een kostenvergoeding als dit tot een correctie van de aanslag leidt. De afgelopen jaren hebben mijn collega’s en ik voor veel ondernemers een succesvol bezwaarschrift ingediend. Hierdoor hebben deze klanten direct op gemeentelijke heffingen bespaard én op langere termijn op minder inkomsten-, erf- of schenkbelasting.

Wilt u ook uw WOZ-aanslag nagaan, en kunnen wij u daarbij helpen? Neem contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt.

Rick Dijkshoorn
Rick Dijkshoorn (Bedrijfsadviseur)
Rick Dijkshoorn werkt als bedrijfsadviseur in de regio Noord-Limburg. In de regio bedient hij veel klanten in de glastuinbouw, boomteelt en fruitteelt. Ondernemers waarderen Rick om zijn ijzersterke combinatie van specifieke sectorkennis, een bancaire achtergrond en zijn analytische blik. Een gewilde sparringpartner voor tuinbouwondernemers. Zijn visie? ‘Scherpe keuzes maken helpt in het behalen van je doelen.’Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht