Ondernemen of jongleren?

Ondernemen in retail kent vele uitdagingen. De opkomst (en ondergang) van winkelketens, verdringingsstrategieën, prijzenslagen, internetverkopen en sterke pieken en dalen in het consumentenvertrouwen. Als retailer heeft u geleerd om u te kunnen onderscheiden en om te overleven.

Door de snelgroeiende technische mogelijkheden en de grote prijsconcurrentie stelt de consument steeds hogere eisen aan uw dienstverlening, zonder daar direct meer voor te willen betalen. De brutomarge staat daardoor in veel branches onder druk.

De snel veranderende omgevingsfactoren roepen continue vragen op. Sluit uw strategie, het verdienmodel en de benadering van de consument nog aan op de consumentenbehoeften? Moet ik vooroplopen of volgen in technologische ontwikkelingen? Het analyseren van uw kansen en bedreigingen in de markt en uw sterktes en zwaktes in de onderneming zou een regelmatig onderdeel van het bedrijfsproces moeten zijn. Heeft of neemt u de tijd om kritisch te kijken naar de prestaties van uw onderneming?

Ondernemen is complexer geworden. Naast de zich snel opvolgende ontwikkelingen aan de omzetkant zijn er ook op organisatorisch gebied en aan de kostenkant veel ontwikkelingen.  Hier liggen wellicht mogelijkheden om uw bedrijf doelmatiger en tegen lagere kosten te exploiteren. Maar hoe pakt u dat aan?

Jongleren

Het gevolg van de kansen en risico’s aan zowel de omzet- als aan de kostenzijde is dat de retailer zich vaak een jongleur voelt die (te) veel bordjes in de lucht moet houden. Het goed managen van een onderneming vergt kennis, vaardigheden, tijd en geld. Elementen waarvan u  de schaarste elke dag ervaart. Daar waar middelen schaars zijn, dienen bewuste keuzes gemaakt te worden en relevante vragen te worden gesteld.

Haalt u de juiste informatie uit uw kassa- en financiële systemen? En kunt u deze dan juist interpreteren? Welke producten of diensten leveren de hoogste bijdrage aan uw resultaat? Waar liggen mogelijkheden tot omzetverbetering? Zijn de personeelsbezetting en de loonkosten op het juiste niveau? Krijgt u voldoende input van iemand die met meer afstand en een frisse blik naar uw onderneming kijkt?

Een bedrijfsadviseur kan u helpen om goede keuzes en plannen te maken. Veelal is een eerste stap daarbij het beoordelen van de kwaliteit van de managementinformatie. De verwachte effecten van de te maken keuzes dienen immers zo betrouwbaar mogelijk inzichtelijk te worden gemaakt.

De bedrijfsadviseur kan vanuit zijn brede vakkennis en ervaringen met verschillende retailbedrijven een belangrijke sparringpartner voor u zijn. Ook is hij of zij in staat om u te ondersteunen in het beter afstemmen van uw organisatie op de gekozen strategie en de te behalen doelstellingen. De bedrijfsadviseur is ook de spil in een netwerk van specialisten dat uw onderneming naar een hoger en meer renderend niveau kan brengen.

De consument stelt hoge eisen aan de retailer. En daarmee ook aan de organisatie van de retailer. De schaarste in kennis, vaardigheden, tijd en geld bij het managen van de onderneming kan worden opgevangen door een bedrijfsadviseur. Mijn advies? Stel hoge eisen aan de bedrijfsadviseur die u kiest. Vraag vrijblijvend naar zijn of haar visie, aanpak en ervaring in de retail. Een goede bedrijfsadviseur voegt waarde toe aan uw onderneming!

Deze column is in maart 2019 gepubliceerd in het vaktijdschrift Mobilia.

Boudewijn de Vries (Directeur Accountancy)
Boudewijn de Vries is van huis uit registeraccountant en belastingadviseur. Hij heeft een voorliefde voor retail en als bedrijfsadviseur geeft hij voornamelijk advies gericht op het verbeteren van rendement. Als voormalig directeur van een retailorganisatie draagt hij de retailbranche een warm hart toe en spreekt hij de taal van de retailer. Zijn stokpaardje is het inzetten van de bedrijfsscan om de sterke en te verbeteren punten van een onderneming boven tafel te krijgen. Naast bedrijfsadviseur is Boudewijn ook van docent op het gebied van accountancy en adviesvaardigheden.<< terug naar overzicht