http://coronadossier

Nieuwe coronaregeling voor de sierteeltsector en voedingstuinbouw

sierteelt omzetregeling

[Update 15 juni 2020: de aanvraagperiode voor deze regeling is verlengd. U kunt de regeling aanvragen tot en met 18 juni, voor 17.00 uur. Tevens zijn er enkele veranderingen in de regeling doorgevoerd. Bedrijven die na 12 maart 2017 hun teeltoppervlakte met meer dan 10 procent hebben uitgebreid, kunnen bij de referentieomzet 2017-2019 uitgaan van de gemiddelde omzet per m2 in plaats van de totale bedrijfsomzet. Voor de voedingstuinbouw is de eis van minstens 75 procent levering aan horeca gehandhaafd, maar de lijst met bedrijven die als horeca gelden is op basis van sbi-code uitgebreid. Via mijn.rvo.nl kan een eerder ingediende aanvraag nog tot 18 juni 17.00 uur worden gewijzigd of ingetrokken. ]

Onlangs is de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ opengesteld. In deze blog leg ik uit welke mogelijkheden dit biedt voor de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw.

Voor wie?

Via deze nieuwe regeling krijgen ondernemers in de land- en tuinbouwsector een eenmalige tegemoetkoming voor omzetverlies vanwege de coronacrisis. Het omzetverlies is bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming. De regeling is bedoeld voor:

 • primaire ondernemingen in de sierteelt, zoals kwekers van bloembollen, bomen in de vollegrond, pot- en perkplanten, snijbloemen en snijheesters
 • primaire ondernemingen in de voedingstuinbouw die voor minimaal 75 procent van de omzet direct of indirect leveren aan horecabedrijven
 • groothandelsondernemingen en wegtransporteurs die werkzaam zijn in de sierteelt of in de voedingstuinbouw met afzet aan horecabedrijven.

Voorwaarden

De regeling is bedoeld voor gezonde bedrijven met toekomstperspectief die door de coronacrisis hard zijn getroffen. Bedrijven die al failliet dreigden te gaan of een verzoek tot surseance van betaling hebben ingediend, komen niet in aanmerking.

Hoeveel tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op uw omzet van 12 maart tot en met 11 juni 2020. Hierbij geldt dat de omzet minimaal 30 procent lager ligt dan de gemiddelde omzet in die periode in 2017, 2018 en 2019.

Van die omzetdaling valt 30 procent onder uw eigen ondernemersrisico. Van de resterende omzetdaling compenseert de overheid 70 procent. Vervolgens moet u de omzetdaling verminderen met eventuele kostendaling vanwege het coronavirus.

Rekenvoorbeeld

Stel dat uw bedrijf tussen 12 maart en 11 juni in de periode 2017 – 2019 gemiddeld 200.000 euro omzet heeft gerealiseerd. In dezelfde maanden in 2020 is de omzet 100.000 euro. Dit betekent een omzetverlies van 50 procent. De ‘instapdrempel’ voor de tegemoetkoming is 30 procent omzetverlies, dus u komt in aanmerking.

30.000 euro (30 procent van het omzetverlies van 100.000 euro) is uw ondernemersrisico. Het overige bedrag van 70.000 euro (70 procent) wordt voor 70 procent gecompenseerd via de regeling. Als uw kosten niet zijn verlaagd vanwege het coronavirus, ontvangt u dus 70 procent van 70.000 euro. Dat komt neer op 49.000 euro.

Hoe zit het met andere regelingen?

Deze tegemoetkoming is een schadevergoeding die fiscaal gezien tot de bedrijfswinst wordt gerekend. Ontvangt u (later) ook andere tegemoetkomingen via regelingen zoals de NOW of TOGS? Dan worden deze bedragen in mindering gebracht op uw tegemoetkoming.

Maximale bedragen

In onderstaand overzicht ziet u wat de maximale vergoeding in uw situatie is.

Gemiddelde omzet in de periode
12 maart  – 11 juni over 2017 – 2019
Maximumbedrag per bedrijf
minder dan  200.000 euro 100.000 euro
200.000 – 500.000 euro 250.000 euro
500.000 – 3 miljoen euro 500.000 euro
meer dan 3 miljoen euro 1 miljoen euro

 

Zo dient u de aanvraag in

Tot en met 18 juni 2020, voor 17.00 uur, kunt u uw aanvraag indienen via de website van de RVO. Via een checklist geeft u de volgende informatie op:

 • een verklaring dat uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden
 • een schatting van de verwachte omzet van 12 maart tot en met 11 juni 2020
 • een accountantsverklaring of een vergelijkbaar document met uw geschatte omzet over dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Neem contact op met uw acconavm adviseur, zodat we u hierin kunnen ondersteunen.

Aanvraag ingediend, en dan?

Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er is een budget van 600 miljoen euro beschikbaar. Naar verwachting gaan 4.000 bedrijven van de regeling gebruikmaken.

Stel dat het plafond van 600 miljoen snel wordt bereikt, dan kan de minister tot een procentuele verlaging besluiten. Als uw aanvraag is behandeld, ontvangt u een voorschot van 50 procent. Dit wordt later verrekend met het definitieve bedrag (na een eventuele procentuele verlaging).

Definitieve vaststelling

Omdat uw werkelijke omzetcijfers pas later bekend zijn, kunt u tot uiterlijk 31 augustus 2020 een verzoek indienen tot definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. Waarschijnlijk heeft u het voorschot dan al ontvangen.

Voor dit verzoek levert u de volgende bewijsstukken aan in de vorm van een accountantsverklaring of vergelijkbaar document:

 • een bewijs van werkelijke omzetdaling in de periode 12 maart tot en met 11 juni 2020
 • uw definitieve omzetcijfers van 12 maart tot en met 11 juni in de jaren 2017, 2018 en 2019
 • een bewijs van kostenvermindering vanwege het coronavirus.

Heeft u een voedingstuinbouwbedrijf? Dan levert u naast bovenstaande zaken ook een bewijs aan waaruit blijkt dat u minimaal 75 procent van uw omzet normaliter haalt uit levering aan horecabedrijven.

Meer corona-advies

Dit artikel is slechts een samenvatting van de regeling. Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Of heeft u andere (coronagerelateerde) vragen? Neem contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt. Of ontdek meer tips en adviezen in het online dossier ‘Ondernemen in coronatijd’.

Roland van den Boogaard
Roland van den Bogaard (Accountmanager Belastingadvies)
Roland van den Bogaard is werkzaam als accountmanager in de regio Noord-Limburg, met een klantenpakket in de plantaardige sectoren (glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt, boomteelt en fruitteelt). De combinatie van sectorkennis, analyserend vermogen en kennis van fiscaliteiten maakt Roland een gewaardeerde sparringpartner voor ondernemers in de tuinbouw. “Simpele maar essentiële vragen hierbij zijn: waar sta je als ondernemer, waar wil je naartoe met je bedrijf en hoe ga je dat doen?”.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht