Nieuw wetsvoorstel vraagt om transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In Europa geldt een Richtlijn omtrent aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Ook in Nederland zal de wetgeving daarom moeten worden gewijzigd. Met ingang van 1 augustus 2022 zal om die reden de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden ingevoerd. Hiermee krijgen werknemers meer rechten binnen hun arbeidsverband. Ik vertel u graag over de belangrijkste wijzigingen die deze wet met zich meebrengt. Let op: de details van de voorgestelde wijzigingen zijn nog onder voorbehoud.

Informatieplicht werkgever uitgebreid

Op dit moment bent u als werkgever al verplicht om informatie te verstrekken aan uw (nieuwe) medewerkers. Bijvoorbeeld over de inhoud van de functie en de datum van indiensttreding. Per 1 augustus wordt dit uitgebreid. Denk aan informatie over de arbeidsplaats, arbeidstijden, proeftijd, opzegtermijn, eventuele bonussen, verlofvormen en mogelijkheden tot opleiding.

Onvoorspelbare arbeid

De belangrijkste uitbreiding in dit deel van de wet, gaat over de tijdstippen waarop de arbeid verricht dient te worden. Vooral bij ‘onvoorspelbare arbeid’ moet u meer duidelijkheid geven. Zo moet u uw medewerkers informeren over de oproeptermijn, het aantal gewaarborgde uren en het loon voor arbeid bovenop die gewaarborgde uren. Arbeid is onvoorspelbaar als het merendeel van de arbeidstijd vooraf niet bekend is.

Een voorbeeld: als werkgever moet u uw werknemer informeren over de dagen en uren waarop u de medewerker kan verplichten om te werken (referentie-uren). Roept u de werknemer buiten deze uren op? Dan kan de werknemer dit weigeren. Hierdoor hoeven oproepkrachten niet meer 24/7 beschikbaar te zijn. U kunt ze dus minder flexibel inzetten.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Een praktische tip: zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met iedere werknemer. Pas bestaande contracten en/of het personeelsreglement aan. Per 1 augustus is het nóg belangrijker om een schriftelijke arbeidsovereenkomst met uw werknemers te hebben.

Beperkingen onvoorspelbare arbeid

Als onderdeel van dit wetvoorstel, wordt de Wet Flexibel Werken gewijzigd. Nu kunnen oproepkrachten vragen om bepaalde arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Bijvoorbeeld om op andere dagen of minder uren te werken. Dit wordt uitgebreid. Werknemers met een onvoorspelbaar arbeidspatroon kunnen na 1 augustus 2022 één keer per jaar bij de werkgever verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekerdere arbeidsvoorwaarden. Zo kan iemand met een flexibel contract bijvoorbeeld vragen om vaste uren. Dit geldt ook voor werknemers met een nulurencontract.

Verzoek weigeren

Als werkgever kunt u dit verzoek weigeren. Maar alleen als het verzoek in strijd is met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Bijvoorbeeld omdat er geen vaste uren beschikbaar zijn, omdat er maar sporadisch werk voorhanden is. Het wordt voor u als werkgever dus lastiger om een oproepkracht echt als oproepkracht aan het werk te houden.

Tip: krijgt u straks zo’n verzoek? Reageer daar tijdelijk en schriftelijk op. Als u niet reageert, moet het verzoek worden uitgevoerd zoals de werknemer vraagt.

‘Werken waar je wilt’

Werknemers kunnen straks ook makkelijker verzoeken om de arbeidsplaats te wijzigen. Ze kunnen dan eenvoudiger bepalen waar ze werken. Dit valt onder het wetsvoorstel ‘werken waar je wilt’, dat is ingediend in verband met het thuiswerken door COVID-19. Deze optie geldt alleen bij bedrijven van tien of meer werknemers. U kunt zo’n verzoek wederom alleen afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Hebt u een nevenwerkzaamhedenbeding in uw contracten opgenomen? Dat is per 1 augustus alleen nog geldig als het kan worden gerechtvaardigd op grond van objectieve redenen. Maar: u bent als werkgever niet verplicht om de rechtvaardigingsgrond op te nemen in het beding. U kunt de gronden ook pas aan de werknemer mededelen op het moment dat u hem verbiedt specifieke nevenwerkzaamheden te verrichten.

Ik heb hierbij 3 tips:
1. Wacht nog even met het aanpassen van de huidige bedingen; de tekst van het wetsvoorstel is nu nog niet definitief en de rechtvaardigingsgrond hoeft niet per sé in het beding te worden opgenomen.
2. Als u de rechtvaardigheidsgrond wél alvast wilt opnemen in het beding, stel het lijstje met gronden dan ruim genoeg op, zodat het u niet beperkt.
3. Formuleer de tekst van het beding zo dat u in beginsel nevenwerkzaamheden toestaat, tenzij u dat verbiedt als werkgever.

Kosteloos aanbieden verplichte opleiding

Op dit moment bent u als werkgever verplicht om scholing aan te bieden die noodzakelijk is om de functie uit te voeren. Per 1 augustus bent u verplicht om deze opleiding kosteloos te verstrekken. U kunt hiervoor dus géén studiekostenbeding opstellen. Het gaat hierbij enkel om opleidingen die volgens de wet of CAO verplicht zijn. Ook cursussen voor het bijhouden van vakbekwaamheid kunnen hieronder vallen. Maar wanneer is scholing precies verplicht? Dat is nu nog vrij onduidelijk.

Scholingstijd

Naast dat u de opleiding kosteloos moet verstrekken, moet de tijd die de werknemer nodig heeft om de opleiding te volgen, worden beschouwd als arbeidstijd. Ook als dat buiten reguliere arbeidstijd is. Wel is het de bedoeling dat de scholing zoveel mogelijk onder werktijd wordt uitgevoerd.

Tip: maak tot 1 augustus nog gewoon terugbetalingsafspraken met werknemers. Ook al is dat per augustus niet meer mogelijk. Dit omdat het nog onduidelijk is voor welke opleidingen en cursussen deze regels gelden.

Webinar Arbeidsrecht

Bekijk het webinar

Ik kan me voorstellen dat dit erg veel informatie is. Daarom raad ik u aan om het webinar arbeidsrecht terug te kijken. Hierin leg ik u samen met mijn collega Wilma Frankema uit hoe deze wetswijzigingen in elkaar zitten. Het webinar is kosteloos on-demand beschikbaar. Meld u aan, dan ontvangt u per mail een link naar het webinar.

ondemand webinar

Neem contact op

Hebt u na het kijken van het webinar toch nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met mij of mijn collega’s. Vul hiervoor het contact formulier in of vind een acconavm kantoor bij u in de buurt.

Sanne Mulder Senior Juridisch Adviseur Accon avm
Sanne Mulder (Senior Juridisch Adviseur)
Als specialist arbeidsrecht heeft Sanne Mulder afgelopen jaren veel ondernemers bijgestaan en geadviseerd in ontslagzaken, bij arbeidsvoorwaarden, concurrentiebeding etc. Als advocaat trad zij namens hen op in procedures en onderhandelingen. Wat zij belangrijk vindt: eraan bijdragen dat je als werkgever niet voor onaangename verrassingen komt te staan. En mocht dat toch zo zijn, ook dan zal zij ondernemers op professionele wijze met gedegen juridisch advies terzijde staan. Hebt u een vraag voor Sanne? Neem contact met haar op.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht