Neem uw fiscale planning nog één keer onder de loep

fiscale planning onder de loep

Het Belastingplan voor 2019 houdt de gemoederen flink bezig. Meest belangwekkend zijn de verschuivingen in de inkomstenbelasting (IB) en de vennootschapsbelasting (VPB). Tijd om uw fiscale planning kritisch te bekijken.  

Voor Prinsjesdag wisten we grotendeels al waar we aan toe waren. Een moeilijk gevormde coalitie met vier verschillende ideologieën en een andere achterban. Het resultaat: een gemengd Belastingplan. Gaat uw fiscale planning hierdoor op de schop, of bent u dit nog aan het heroverwegen? Ik help u graag op weg.

Herijk uw ondernemingsstructuur

Neem de veranderingen in de inkomstenbelasting (IB). Vanaf 2021 worden de tarieven beperkt tot twee schijven: een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. Daarnaast dalen in 2020 ook de tarieven voor aftrekposten.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting met hoge aftrekposten? Dan gaat u meer belasting betalen. In dat geval raad ik u aan: kijk eens of een andere ondernemingsvorm u meer oplevert. Nu de vennootschapsbelasting gaat dalen, is het voor veel IB-ondernemers aantrekkelijker om over te stappen naar een bv.

Dividend uitkeren voor 2020

Bent u al ondernemer voor de vennootschapsbelasting? Onderzoek dan of u vóór 2020 meer dividend kunt uitkeren. De inkomstenbelasting over dividend stijgt in 2020 naar 26,5 procent en in 2021 naar 26,9 procent. In 2019 uitkeren kan nog tegen het box 2-tarief van 25 procent.

Rekening-courantschuld aflossen voor 2022

Heeft u een rekening-courantschuld boven de 500.000 euro? Dan is er nóg een reden om sneller dividend uit te keren. Vanaf 2022 worden rekening-courantschulden boven 500.000 euro belast als dividend in box 2.

Wilt u deze heffing ontlopen? Onderzoek of u voor 31 december 2019 (een deel van) het overschot kunt uitkeren als dividend tegen het huidige box 2-tarief. U verrekent dan de rekening-courantschuld met de dividenduitkering.

Slimme truc

Als belastingadviseur heb ik ook mijn bedenkingen bij deze maatregelen. En dat heeft te maken met het anticipatie-effect. De verwachting is dat veel dga’s in 2019 dividend gaan uitkeren om de heffing te ontlopen óf om de rekening-courantschuld af te lossen. Dat is niet voor elke ondernemer verstandig. En van het kabinet is het vooral een slimme truc om de schatkist weer te vullen.

Regeren is vooruitkijken

Wellicht is het u opgevallen: belastingmaatregelen worden steeds eerder aangekondigd. In het Belastingplan voor 2019 is dit zelfs extreem. Waar dat precies aan ligt?

Een mogelijke oorzaak is de politieke stand van zaken. In maart 2019 staan de Provinciale Statenverkiezingen op de agenda. De verwachting is dat dan de huidige coalitie in de Eerste Kamer in de minderheid komt, terwijl dáár de knopen worden doorgehakt. Wellicht is er daarom een langetermijnplanning opgesteld. Alles wat ze voor die tijd definitief kunnen regelen, zullen ze niet nalaten in Den Haag.

Hieruit blijkt ook weer: regeren is vooruitzien. Daar kunt u als ondernemer uw voordeel mee doen. Kijk dus – samen met uw adviseur – verder vooruit dan 2019. Zo houdt u de regie op uw fiscale planning.

 

Rene Nijsten
René Nijsten (Directeur Belastingadvies )
René Nijsten is als directeur Belastingadvies met name werkzaam in Limburg. Als puur sang MKB-adviseur met primaire focus op de directeur grootaandeelhouder en zijn bv is hij gespecialiseerd in de fiscaliteit tussen privé en uw onderneming. De verschuivingen tussen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting volgt hij op de voet. Een aandachtspunt is het sneller dichterbij komen van het omslagpunt van ondernemen binnen de inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting. René toont met zijn actuele kennis, creatieve ingevingen en visie op het fiscale speelveld graag zijn meerwaarde aan!  << terug naar overzicht