Najaarsdilemma: wel of niet dividend uitkeren in 2019?

Wilt u als dga geld vanuit uw bv naar privé overhevelen? Dan moet u dividend uitkeren tegen 25 procent aanmerkelijkbelangheffing (ab-heffing) (box 2). Als de plannen van het kabinet doorgaan, stijgt dit percentage. In sommige gevallen is het verstandig om uw dividend nog in 2019 uit te keren. Graag help ik u een weloverwogen keuze te maken.

Wat gaat er veranderen?

Het belastingtarief op winst uit aandelen gaat van 25 procent in 2019 naar 26,25 procent in 2020. In 2021 stijgt het tarief naar 26,90 procent. Stel, u keert 100.000 euro dividend uit in het jaar:

  • 2019: dan betaalt u 25.000 euro aan de fiscus.
  • 2020: dan betaalt u 26.250 euro aan de fiscus.
  • 2021: dan betaalt u bijna 27.000 euro aan de fiscus.

Ruimte op de balans

Dividend uitkeren in 2019 lijkt dus een slimme zet. Het is wel verstandig om eerst een aantal zaken tegen elkaar af te wegen. Als adviseur bij acconavm adviseer ik altijd een uitkeringstoets te doen: biedt de balans überhaupt voldoende ruimte om dividend uit te keren? Samen met de ondernemer kijk ik of er voldoende liquiditeit aanwezig is om de verschuldigde belasting te betalen.

Is dividend uitkeren mogelijk? Let op

Als u ziet dat uitkeren mogelijk is, komen er meer zaken bij kijken. Mijn tip: loop samen met uw adviseur de volgende 5 vragen door:

1 Ga ik meer box 3-belasting betalen?
Gaat u dividend uitkeren, dan kan het zijn dat u meer box 3-belasting gaat betalen. Als u onder het bedrag van de vrijstelling blijft, is er niets aan de hand. Het is ook mogelijk dat uw uitgekeerde vermogen door dividenduitkering volledig wordt belast in box 3. Tenminste, als er nu al sprake is van een box 3-vermogen boven of rond het vrijstellingsbedrag.

2 Wat als ik al veel vermogen heb?
Als u als dga veel vermogen hebt in box 3, is het vaak ongewenst om dit verder te verhogen. Dit is het geval als uw vermogen in box 3 wordt belast tegen een forfaitair rendement dat hoger is dan het werkelijk behaalde rendement.

Wilt u toch gebruikmaken van het huidige ab-tarief (25 procent)? Dan kunt u de netto-uitkering ook als informeel kapitaal storten in de bv.

3 Wanneer heb ik de ab-heffing terugverdiend?
Dit hangt af van de rentebesparing en de ab-heffing daarover. En dat is per situatie verschillend. Bij een lage rente kan de terugverdientijd bijvoorbeeld erg lang zijn.

4 Wat als ik hoge schulden heb bij de bv?
Bij dga’s met hoge schulden bij de eigen bv, speelt de aankomende Wet tegen excessief lenen. Als de wet er in 2022 komt, worden schulden bij de bv boven 500.000 euro acuut belast tegen 26,9 procent. Dan kunt u de dividenduitkering inzetten om de schulden (deels) af te lossen.

5 Zijn er vrijstellingen mogelijk in box 3?
Op 6 september 2019 kwam staatssecretaris Snel met een voorstel: we laten de belastingheffing in box 3 vervallen voor fictief behaald rendement op spaargeld tot 400 euro. Gekeken naar de huidige rentetarieven betekent dit dat u per persoon tot 440.000 euro belastingvrij spaargeld kan aanhouden.

Dankzij deze vrijstelling kan het dus aantrekkelijker worden om dividend uit te keren. Zeker als de netto-uitkering in de toekomst niet wordt belast in box 3. Ook is het dan niet nodig om geld dat u niet direct nodig heeft, als agio terug te storten in de bv.

Warm bad of een koude douche?

Of deze maatregel voor u uitpakt als een warm bad, is afhankelijk van uw situatie. In het meest extreme geval kunt u rekening houden met een koude douche: als gevolg van een hoog vennootschapsbelastingtarief (vpb) in het verleden, gecombineerd met een hoge ab-heffing in de toekomst.

Uw douche zal wat warmer zijn als u bij het lagere vpb-tarief (dalend naar 15 procent in de eerste schijf) een groot deel van de winst kan uitkeren. En als de vrijstelling in box 3 werkelijk wordt ingevoerd, komt u wellicht in een warmer bad terecht.

Maak een weloverwogen keuze

Overweegt u om dividend nog in 2019 uit te keren? Veel wetsvoorstellen zijn nog niet definitief, dus laat u goed adviseren. Mijn collega’s en ik volgen de ontwikkelingen op de voet en helpen u graag.

Esther Elemans (Accountmanager Belastingadvies)
Esther Elemans werkt als generalist op het accon■avm-kantoor in Breda. Ze heeft jarenlange ervaring en expertise in advies voor het mkb, directeur-grootaandeelhouders en vermogende particulieren. Ze gaat graag aan tafel met de klant, waarbij to-the-point-communicatie haar sterke punt is. Esther is pas tevreden als de klant een advies volledig begrijpt. De fiscaal-optimale weg is voor de klant niet altijd de meest gewenste route. Samen met de klant vindt ze een gulden middenweg. Heeft u een vraag voor Esther? Dan kunt u contact met haar opnemen via e.elemans@acconavm.nl<< terug naar overzicht