Miljoenennota 2019: lastenverlichting of lastenverschuiving?

Dinsdag 18 september presenteert Wopke Hoekstra de plannen voor 2019. Wat er dit jaar in het koffertje zit voor u als ondernemer? We hoopten natuurlijk allemaal op het langverwachte zoet. Toch wil ik u adviseren: reken u liever nog niet te rijk.

Als we het kabinet mogen geloven, volgt er komend jaar op verschillende punten een lastenverlichting. Zo gaan de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag. Dat geldt ook voor de vennootschapsbelasting: dit tarief wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd van 20% (bij winst tot 2 ton) en 25% (bij winst vanaf 2 ton) naar respectievelijk 16% en 22%. Dat klinkt misschien als het beloofde zoet, maar dán lees je verder…

Jammer: compenserende maatregelen

En dan blijkt ‘in de kleine lettertjes’ dat het kabinet een aantal compenserende maatregelen voor u als ondernemer in petto heeft, die resulteren in een lastenverzwáring. Ofwel: het geld dat u aan de ene kant bespaart, legt u aan de andere kant weer bij.

Verhoging AB-tarief

Een goed voorbeeld van zo’n compenserende maatregel is de verhoging van het Box 2-tarief op het aanmerkelijk belang (AB-tarief). Deze stijgt van 25% naar 28%. Dus heeft u een aanmerkelijk belang in een vennootschap? Dan gaat u in de toekomst fors meer belasting betalen in Box 2. Dat doet het voordeel dat u ontvangt over het lagere tarief in de vennootschapsbelasting, vrijwel teniet.

Afschrijvingsbeperking bedrijfspand

Tegelijk is er afschrijvingsbeperking op vastgoed. Heeft u een eigen bedrijfspand? Dan kunt u daarop afschrijven. Er zijn wel enkele spelregels. Komt u onder de zogenoemde ‘bodemwaarde’, dan vervalt uw recht op afschrijving. Op dit moment mag u uw pand in eigen gebruik afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. De bodemwaarde is daarmee 50% van de WOZ-waarde.

En nu gaat die bodemwaarde ineens fors omhoog: naar 100% van de WOZ-waarde. Dat houdt in dat u in 2019 misschien wel helemaal niet meer kunt afschrijven op uw bedrijfspand. Als u het mij vraagt, heeft deze maatregel een hele hoge zuurgraad.

Afschaffing Wet Hillen

De afschaffing van de Wet Hillen heeft wat mij betreft de meest zure nasmaak. Deze maatregel zit al een tijdje in het vat, maar het gaat er nu dan echt van komen. Met de Wet Hillen vervalt het eigenwoningforfait als deze hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Wie de afgelopen jaren – met het oog op de Wet Hillen – zijn of haar hypotheekschuld dus netjes heeft afgelost om daarmee een mooi vermogen los te krijgen, komt nu ineens bedrogen uit. Deze groep gaat de komende jaren gewoon weer eigenwoningforfait betalen, terwijl er geen recht meer is op hypotheekrenteaftrek.

Lastenverlichting? Lastenverschuiving!

Het mag duidelijk zijn dat de aangekondigde lastenverlichtingen vaak een sigaar uit eigen doos zijn. Ik spreek dan ook liever van ‘lastenverschuiving’. Krijgt u er aan de ene kant wat bij? Dan gaat er vaak aan de andere kant weer wat af. En zo is het altijd een spel van geven en nemen.

Voorbeeld: vennootschapsbelasting

Om de term ‘lastenverschuiving’ verder te illustreren, kom ik graag nog even terug op de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Bij een winst vanaf 2 ton, zou het tarief aanvankelijk dalen van 25% naar 21%. Maar toen was daar de afschaffing van de dividendbelasting…

Zoals bekend waren de kosten hiervoor geschat op 1,4 miljard euro, maar dit werd uiteindelijk 2 miljard euro. Dat betekent dus een gat van 600 miljoen euro.

Het kabinet heeft besloten dit gat te financieren door het tarief van de vennootschapsbelasting in de tweede belastingschijf minder hard te laten dalen. Namelijk niet naar 21% (zoals eerst werd gesteld), maar naar 22%. En zo wordt de verlaging van de vpb-tarieven voor een grote groep ondernemers ineens een stuk minder zoet dan aanvankelijk gedacht.

Rutte, wees principiëler

Willen we echt een lastenverlaging realiseren? Dan moet de collectieve lastendruk omlaag. Maar met de plannen in de Miljoenennota, blijft die stabiel. En dan is er nog het feit dat alles onderaan de streep budgetneutraal moet zijn. Dat is jammer. Zo behaal je naar mijn idee nooit écht een lastenverlichting. Alles moet dan immers in balans zijn. Mijn oproep aan Mark Rutte is dan ook: wees principiëler in lastenverlichting. Neem afscheid van het idee dat alles budgetneutraal moet zijn. Pas dan realiseer je écht lastenverlichting.

De zuur-zoetgraad van de Miljoenennota volgens Marius:

Marius Wijers
Marius Wijers (accon■avm Belastingadviseur)
Voor alles wat je doet geldt maar één ding: doe het met passie!    

Kan ik u helpen?

Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over uw mogelijkheden? Neem dan gerust contact met mij op via 06-22 97 67 17 of M.Wijers@acconavm.nl.
<< terug naar overzicht