Milieu- en Energielijst 2021: tips voor intensieve veehouders

Zekerheidsrechten

Wilt u als ondernemer met een intensieve veehouderij investeren in milieuvriendelijke middelen? Ontdek of u fiscaal voordeel kunt behalen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (Vamil) of de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Milieulijst en Energielijst

Elk jaar komt er een nieuwe Milieulijst en Energielijst uit, met daarop bedrijfsmiddelen waarmee u fiscaal voordeel kunt behalen. Bedrijfsmiddelen voor de MIA en Vamil staan op de Milieulijst, bedrijfsmiddelen voor de EIA op de Energielijst.

Voor zowel de MIA, Vamil als EIA geldt: de aanschafkosten per bedrijfsmiddel moeten minimaal 2.500 euro bedragen. U moet de regeling binnen drie maanden na de investeringsverplichting aanvragen. Dit kan via het eLoket van RVO.nl.

Milieulijst: MIA en/of Vamil

Wilt u investeren in een middel met de beginletter A, B, D, E, F of G? Dan mag u via de MIA 13,5 procent (B, E), 27 procent (A, D) of 36 procent (F, G) van het investeringsbedrag aftrekken van de fiscale winst (over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft).

Wilt u investeren in een middel met de beginletter A, B, C of F? Dan mag u via de Vamil 75 procent van de investering willekeurig afschrijven (op een tempo naar keuze). De overige 25 procent schrijft u regulier af. Investeert u in een middel met de beginletter A, B of F? Dan kunt u de MIA en Vamil combineren.

Milieulijst 2021: de wijzigingen

Op de Milieulijst van 2021 zijn ruim dertig bedrijfsmiddelen vervallen en vijftig nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd. Welke bedrijfsmiddelen zijn relevant voor u als intensieve veehouder? Ik zet ze op een rij:

 • Verbouwen of bouwen van duurzame varkens- of pluimveestallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij
 • Proefstallen
 • Stal voor biologische pluimveehouderij met ammoniakemissiereductie
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkensstallen
 • Systeem voor het mixen van drijfmest via luchtbellen
 • Gasdichte voorzieningen voor drijfmestopslag
 • Koelinstallatie voor drijfmest
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
 • Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven
 • Stofemissiereducerende techniek voor een pluimveestal
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijke koudemiddel

Energielijst: EIA

Op de Energielijst staan energiebesparende bedrijfsmiddelen en investeringen in duurzame energie. U kunt 45,5 procent van het investeringsbedrag ten laste brengen van de winst (over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft).

Welke bedrijfsmiddelen op de Energielijst zijn interessant voor u als intensieve veehouder? Ik zet ze voor u op een rij:

 • Warmtepompen
 • Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers
 • Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • Luchtkoeling door middel van waterverdamping
 • Energiezuinige ventilator
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem
 • LED-verlichtingssysteem
 • Zonnepanelen
 • Opslag van duurzaam geproduceerde warmte

U kunt de MIA en/of Vamil niet combineren met de EIA, maar eventueel wel met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Maak ruimte voor ondernemen

Wilt u ook investeren in duurzame technieken of bedrijfsmiddelen? En ontdekken hoe u optimaal fiscaal voordeel behaalt via de MIA, Vamil en/of EIA? Neem contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt. Onze betrokken specialisten zijn thuis in uw branche. Samen brengen zij u én uw onderneming verder, met focus op de (duurzame) toekomst.

Iris Philipsen
Iris Philipsen (Bedrijfskundig Adviseur)
Mestboekhoudingen, begrotingen, Gecombineerde Opgaven, subsidieaanvragen: dat kunt u met een gerust hart overlaten aan Iris Philipsen. Vanuit haar standplaats in Venlo ondersteunt ze voornamelijk ondernemers in de intensieve veehouderij. Haar focus? Klanten verder helpen, zodat zij nieuwe perspectieven ontdekken voor de toekomst.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht