Mensen bepalen de ondernemingswaarde

Monique van Lijssel

Eind juni publiceerden wij onze jaarcijfers. Naast een prettige omzetontwikkeling focusten wij ons daarbij vooral op iets dat de komende jaren voor elke onderneming cruciaal wordt: de mate waarin we medewerkers kunnen vinden, binden en blijven boeien. Daarvoor is een gedragsverandering nodig die in de top van elk kantoor moet beginnen.

In zakelijke dienstverlening staat de menselijke factor bij uitstek in directe verbinding tot de financiële resultaten: bij acconavm bijvoorbeeld, resulteerde een tekort aan medewerkers de laatste jaren tot het niet-kunnen realiseren van de omzetpotentie. Die trend is gelukkig omgebogen, maar ik ken menig bedrijf waar krapte een acuut en langlopend probleem is. Dat frustreert de korte termijn-commerciële ambities, maar als er geen capaciteit is voor innovatie, reflectie en persoonlijke ontwikkeling kan dat ook impact hebben op de kwaliteit.

2018 zag gelukkig voor ons bedrijf een mooie aanwas in kwaliteit en kwantiteit. Op jaareinde gemeten bijna honderd nieuwe fte’s, zowel young professionals als ervaren medewerkers. Om dat te bereiken vergt veel capaciteit en investeringen. Als niet-partnerkantoor waarin de winsten terugvloeien in de organisatie is dat voor acconavm weliswaar wat makkelijker dan voor de meeste accountantskantoren, maar dat maakt het belang hiervan niet minder groot. En, misschien nog wezenlijker dan euro’s reserveren: er is een gedragsverandering voor nodig in de bestuurs-top.

Onderzoek toont aan dat de écht motivator niet geld is, maar oprechte persoonlijke aandacht van het management voor de medewerkers, waardering van de direct leidinggevenden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Stuk voor stuk cultuuraspecten die niet kunnen worden afgedwongen in beleidsplannen maar die in praktijk moeten worden gebracht door onze collega’s met een voorbeeldfunctie binnen de organisatie. Ook wij hebben gemerkt dat de realiteit weerbarstiger is dan strategische visies. Dat vraagt om zowel managers als organisaties die fouten durven maken en daarvan willen en kunnen leren. Soms haal je immers de grootste kracht uit kwetsbaarheid.

Als ondernemers in de accountancy laten we ons soms te veel leiden door de inhoud van het accountancy-vak: de financiële cijfers, de trends daarin en de risicofactoren. Met onze nadruk op HRM in relatie tot de cijfers 2018, geven we een signaal af. Kwaliteit is óók en vooral zichtbaar in de menselijke maat van een organisatie. Dát bepaalt de daadwerkelijke ondernemingswaarde. Het is mijn stellige overtuiging dat de ‘M-factor’ steeds meer doorslaggevend zal worden voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

Drs. Monique van Lijssel is lid van de raad van bestuur acconavm.

Monique van Lijssel
Monique van Lijssel
Lid Raad van Bestuur Expertise: HR, Marketing & Communicatie en Commercie "Kwaliteit is vooral zichtbaar in de menselijke maat van de organisatie. De M-factor wordt steeds meer doorslaggevend om als organisatie van waarde te kunnen zijn". Sinds 2009 ben ik bij accon■avm eindverantwoordelijk voor de HR, eerst als manager later als directeur HR. Vanaf 2017 kreeg ik een bredere verantwoordelijkheid door mijn toetreding als lid van de Raad van Bestuur.    << terug naar overzicht