http://coronadossier

Medewerkers ontslaan in coronatijd: de belangrijkste informatie

medewerkers ontslaan in coronatijd

Hebt u als ondernemer te maken met omzetverlies en onvoldoende werkgelegenheid? Bereid u dan ook voor op eventuele noodgedwongen ontslagen. Als Juridisch Adviseur wijs ik u graag op 5 belangrijke punten uit het ontslagrecht, in begrijpelijke taal.  

Verlenging en wijziging

In de tv-uitzending van ‘Op1’ van vrijdag 8 mei 2020 vertelde minister Koolmees dat het kabinet werkt aan een tweede pakket steunmaatregelen vanaf juni 2020. Een van de maatregelen is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Aanmelden voor de huidige NOW-maatregel kan tot uiterlijk 31 mei 2020. Volgens de huidige NOW-regeling is het niet mogelijk om medewerkers te ontslaan zonder boete. De NOW-regeling wordt verlengd én aangepast, de exacte invulling is nu nog niet bekend.

Medewerkers ontslaan: zo doet u dat zorgvuldig

U denkt er liever niet aan, maar het kan natuurlijk toch gebeuren. Wat als het inderdaad zover komt dat u medewerkers moet ontslaan? Dan wijs ik u graag op enkele aandachtspunten uit het ontslagrecht.

1. Route: ontslagvergunning UWV of vaststellingsovereenkomst?

Allereerst is het van belang om na te denken over de omvang van de benodigde inkrimping en welke ‘ontslagroute’ u kiest. Bij wederzijds goedvinden kunt u ontslag vaak goed regelen via een vaststellingsovereenkomst. Hierin legt u de afspraken voor beëindiging van het dienstverband vast, samen met de betreffende medewerker. Bij inachtneming van de voorwaarden kan een werknemer een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

De andere route is een ontslagvergunning op bedrijfseconomische gronden aanvragen bij het UWV. Deze route is complexer. U moet de vergunningsaanvraag onderbouwen met diverse financiële gegevens, zoals jaarrekeningen en prognoses. Na ontvangen van de vergunning kunt u de overeenkomst opzeggen. Houd bij uw ‘routekeuze’ rekening met het opzegverbod tijdens ziekte (zie punt 5), uw cao-regels bij reorganisatie en een eventuele meldingsplicht bij collectief ontslag.

2. Volgorde: volgens het afspiegelingsbeginsel

Vervolgens is het zaak om de juiste ontslagvolgorde te bepalen. Dit heet het afspiegelingsbeginsel. Zo moet u bij een of meerdere ontslagen in kaart brengen in welke categorieën uw medewerkers vallen. Denk aan leeftijdsgroepen, (niet-uitwisselbare) functiegroepen en data van indiensttreding (let op: het first in, last out-principe geldt niet meer). Denk hierbij ook alvast na over hoe u werkzaamheden gaat verdelen onder het personeel dat overblijft.

3. Bepaal de opzegtermijn

De wet schrijft voor welke opzegtermijn u in acht moet nemen. In de meeste gevallen staat dit in de arbeidsovereenkomst en/of in de cao. Gedurende de opzegtermijn betaalt u het salaris van de betreffende medewerker uiteraard door. Breng ook de saldo’s van opgebouwde vakantiedagen in kaart.

4. Ontslagvergoeding en transitievergoeding

Bij ontslag via een UWV-ontslagvergunning bent u verplicht om uw werknemer een transitievergoeding te betalen. De vergoeding wordt berekend op basis van het salaris en de lengte van het dienstverband.

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst bent u niet verplicht om een transitievergoeding te betalen, maar werknemers eisen vaak wel een ontslagvergoeding conform dit bedrag.

5. Opzegverbod tijdens ziekte

Heeft u langdurig of chronisch zieke werknemers in dienst? Of heeft u werknemers in dienst die zich mogelijk ziek gaan melden? Als een medewerker zich bij u ziekmeldt, mag u hem tijdelijk niet ontslaan.

Soms is het dan verstandig om eerst een melding bij het UWV te doen over uw voorgenomen ontslag, voordat u met de medewerker in gesprek gaat. Zo voorkomt u dat uw ontslag wordt geblokkeerd door een eventuele ziekmelding.

Wij staan voor u klaar

U ziet, er zijn veel zaken om rekening mee te houden bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Wilt u meer informatie of advies over dit thema? Onze HR-specialisten van de acconavm werkgeversservice en juristen werken hiervoor nauw samen.

In een telefoongesprek van een halfuur kan een arbeidsjurist al veel vragen voor u beantwoorden. Zodat u verstandige beslissingen kunt maken, ook in onzekere tijden. Neem contact op met uw contactpersoon bij acconavm of een kantoor bij u in de buurt.

Meer corona-advies

In het online dossier ‘Ondernemen in coronatijd’ voorzien onze experts u van de laatste tips en adviezen in uw branche.

Wilma Frankema (Senior Juridisch Adviseur)
Wilma Frankema is binnen accon■avm als Senior Juridisch Adviseur, vanuit kantoor Leeuwarden, werkzaam voor ondernemers door het hele land. Naast haar werkzaamheden op het terrein van het ondernemingsrecht is Wilma gespecialiseerd in het arbeidsrecht en werkt zij vanuit die hoedanigheid nauw samen met onder andere de collega’s van werkgeversservice, die de loonadministraties van onze relaties verzorgen. Dankzij haar uitgebreide kennis wordt zij ingezet bij juridische vraagstukken met betrekking tot personeel, uitzendkrachten/payrollers, zzp’ers en dga’s. Kenmerkend zijn haar analytisch vermogen, haar praktische benadering, heldere communicatie en het snel en oplossingsgericht handelen.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht