Lokale voerproductie: een optie of utopie?

Lokale voerproductie

Kringlooplandbouw vormt de basis van landbouw in de toekomst. Dat is de kern van de landbouwvisie voor 2030, die minister Carola Schouten presenteerde in 2018. Een van de belangrijkste richtlijnen hiervoor is zoveel mogelijk lokale voerproductie. Een duidelijke boodschap, maar is het ook haalbaar? Dat onderzocht ik voor de regio Noord-Nederland tijdens mijn afstudeerstage bij acconavm. Lees mijn bevindingen.

Aanleiding voor de landbouwvisie

De regering zet vraagtekens bij de toekomstbestendigheid van de landbouw, aangezien het veel vraagt van onze leefomgeving. De bodem wordt aangetast, de natuur verdwijnt en efficiëntie ontbreekt. Om de toekomstbestendigheid van landbouw te verbeteren, is de landbouwvisie voor 2030 opgesteld. Lokale voerproductie is hierbij een van de richtlijnen. Factoren als grondbeschikbaarheid en teelbaarheid van gewassen zijn hierbij belangrijk.

Mijn onderzoek

Om de haalbaarheid van lokale voerproductie te onderzoeken, heb ik berekeningen gemaakt én de meningen van agrariërs onderzocht via enquêtes en interviews. Voor de berekeningen nam ik de gemiddelde gegevens van onze klanten als voorbeeld.

Het voorbeeld: een melkveebedrijf met 127 melkkoeien, 72 stuks jongvee en 75 hectare landbouwgrond. Deze grond bestaat voor 35 hectare uit kleigrond en 40 hectare uit zandgrond. De intensiteit bedraagt 16.283 kilogram melk per hectare.

Voor dit bedrijf heb ik het verschil berekend tussen de huidige situatie met krachtvoeraankoop en de nieuwe situatie zonder krachtvoeraankoop. Om de voerbehoefte te berekenen, ging ik uit van de gewenste melkproductie. Deze berekende voerbehoefte stelt vervolgens eisen aan het teeltplan. Bij het teeltplan is er keuze uit 9 verschillende gewassen, variërend van veldbonen tot voederbieten. Om aan deze voerbehoefte te voldoen is 32 hectare meer landbouwgrond nodig. Dit betekent een areaalvergroting van 42,6 procent.

Gevolgen eigen voerteelt

In mijn onderzoek heb ik ook gekeken naar de gevolgen van eigen voerteelt. Want wat betekent dit voor de hoeveelheid benodigde grond en mestplaatsing? De nieuwe situatie met eigen voerteelt vraagt zeer waarschijnlijk om meer landbouwgrond. Daarnaast is er meer mestplaatsing nodig. Die kosten voor mestafzet en extra grond zijn opgeteld bij de extra teeltkosten. Dit leverde uiteindelijk een meetbaar verschil op tussen de huidige en nieuwe situatie. De ondernemer bespaart 4,6 cent per liter melk bij lokale voerproductie.

Meningen zijn verdeeld

Voor mijn onderzoek wilde ik ook een beter beeld krijgen van het sentiment van ondernemers rondom kringlooplandbouw. Via enquêtes en interviews heb ik 909 melkveehouders in Noord-Nederland gevraagd: wat vinden jullie van de landbouwvisie?

Ook vroeg ik naar hun mening over het streven om zoveel mogelijk lokaal te produceren. 30 procent van de respondenten gaf aan niet bekend te zijn met de landbouwvisie. Een derde deel van de respondenten vindt lokale voerproductie een goed streven. De rest ziet lokale voerproductie niet echt zitten.

Geschikt of ongeschikt?

Uit mijn rekentool, de enquête en de interviews blijkt dat er zeker kansen zijn voor lokale voerproductie. Het succes van eigen voerproductie is natuurlijk wel sterk afhankelijk van de het type ondernemer. Wilt u weten hoe dit voor uw onderneming uitpakt? Neem contact op met uw acconavm adviseur, hij/zij kan mijn rekenmodel toepassen op uw situatie.

Bent u geen klant van acconavm, maar wilt u graag met ons sparren over kringlooplandbouw voor uw onderneming? Neem contact op met een kantoor bij u in de buurt of maak gebruik van onderstaand contactformulier. Samen brengen we u en uw onderneming verder, met focus op de toekomst.

Thomas Mulder - Stagiair Accon avm
Thomas Mulder (Stagiair adviespraktijk Drachten)
Voor zijn hbo-studie Dier- en Veehouderij aan het Van Hall-Larenstein in Leeuwarden voert Thomas zijn afstudeeronderzoek uit in samenwerking met accon■avm. Naar aanleiding van de landbouwvisie voor 2030 onderzoekt hij de (financiële) haalbaarheid van lokale voerproductie in de melkveehouderij in Noord-Nederland. Zijn zelf ontwikkelde rekenmodel geeft melkveehouders inzicht in de bedrijfsspecifieke lokale voerproductie.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht