Kringlooplandbouw in 2030: kansen en succesfactoren

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw: Er is de afgelopen tijd veel over gediscussieerd. Het moet meer winst opleveren, voor de boer én het milieu. Minister Carola Schouten wil in 2030 deze duurzame cirkel rond hebben. Wat betekent dit in de praktijk? En wat is ervoor nodig om kringlooplandbouw te realiseren?

Belangrijke uitdagingen

Onze land- en tuinbouwsector en visserij zijn toonaangevend. Tegelijk staan we ook voor een aantal uitdagingen. Want de huidige focus is nog steeds: Zoveel mogelijk voedsel produceren tegen een lage prijs, met een redelijk inkomen voor de boer.

Dit huidige systeem is niet meer houdbaar. Onze bodem raakt uitgeput, we verliezen biodiversiteit en er geldt strengere milieuwetgeving. Daarom pleit minister Schouten voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.

Wat is kringlooplandbouw?

Bij kringlooplandbouw worden alle gebruikte grondstoffen weer teruggebracht in het landbouwgebied. Dit betekent dat de agrarische biomassa en de daarin opgeslagen voedingsstoffen in het voedselsysteem blijven, de kringloop. Zodat boeren geen extra stoffen nodig hebben, zoals kunstmest. En er komen minder afvalstoffen vrij, zodat het milieu zoveel mogelijk gespaard blijft. Een duurzame aanpak.

Gevolgen voor de akkerbouw

Voor de akkerbouw betekent kringlooplandbouw dat de inzet van kunstmest alleen plaatsvindt wanneer het echt nodig is. Bij kringlooplandbouw wordt het bodemleven zoveel als mogelijk gestimuleerd door dierlijke mest, compost en gewasresten. Bijvoorbeeld door precisiebemesting.

Verder maakt kringloopakkerbouw maximaal gebruik van de omgeving. Denk aan gewassen op het veld, insecten en de bodem. Bijvoorbeeld door resten van bladeren te gebruiken als veevoer of plantenvoeding. Ook moeten bedrijven vaker stikstofgewassen opnemen in het bouwplan.

Alles voor een gezonde bodem

Kringlooplandbouw zorgt voor een gezond bodemleven en een goede bodemstructuur. Dit hangt namelijk af van de kwaliteit van organisch materiaal en voedingsstoffen als stikstof, fosfor, kalium en andere micronutriënten. Het organisch stofgehalte verhogen is trouwens ook een slimme manier om CO₂ op te slaan.

Succesfactoren voor kringlooplandbouw

Deze visie en maatregelen maken veel los. Het betekent een fundamentele verandering in de Nederlandse landbouw. Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen in 2030? Wat betekent dit voor het werk (en de portemonnee) van agrariërs?

Ten eerste is breed maatschappelijk draagvlak nodig. Boeren spelen hierin de hoofdrol, maar hebben ook steun nodig van de overheid, de regio en partijen voor kennis en innovatie. Voor een optimale combinatie van ecologie, technologie, nieuwe (regionale) partnerschappen en verdienmodellen.

En dat moet grensoverschrijdend gaan plaatsvinden. Maar hoe? Ik denk dat de regering bereid moet zijn om de keuze voor liberalisatie te heroverwegen.

Nog niet zo makkelijk

Doordat banken en afnemers hun eigen eisen hebben, is dit nog niet zo makkelijk. Ik zie dat er hier en daar stappen worden gezet, maar de overheid stimuleert dit nog onvoldoende. Aan de andere kant komt er via fiscale regelingen (zoals MIA en Vamil) meer ruimte voor duurzame investeringen. Dat is een positieve ontwikkeling.

Vliegwiel voor verandering

De nieuwe landbouwvisie is het startpunt voor verandering. En 2019 is volgens Schouten het jaar om afspraken te maken. Welke resultaten hebben we nu voor ogen? En wanneer gaan we die behalen? Het doel is duidelijk. Nu is het tijd om de weg ernaartoe uit te stippelen. Een grote uitdaging!

Ik denk graag met u mee

Als adviseur bij acconavm denk ik hierin graag mee. Welke fiscale regelingen voor duurzame innovatie passen bij uw plannen? En hoe kunt u hiervan optimaal profiteren? Mijn collega’s en ik staan voor u klaar. Neem contact op met uw acconavm adviseur of mail naar akkerbouw@acconavm.nl.

Andries Francke
Andries Francke (accon■avm Accountmanager)
Als accountmanager is Andries het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Daarnaast houdt hij zich onder meer bezig met het bespreken van jaarstukken en het opstarten en begeleiden van samenwerkingsverbanden (maatschap/VOF). Zijn roots liggen in de agrosector, met name akkerbouw en melkveehouderij. Het dienstverlenende karakter van zijn werk en het écht verder te helpen van klanten met hun onderneming spreekt Andries enorm aan in zijn functie.<< terug naar overzicht