Hoe werft u extra kapitaal?

Nieuwe investeringsplannen, een tweede filiaal of wellicht een tegenvallend seizoen, kortom er zijn momenten dat u behoefte hebt aan extra kapitaal. Zelfs ondernemers met veel kapitaal, kennis en ervaring hebben soms extra liquiditeiten nodig om seizoensinvloeden op te vangen of om hun investeringsplannen vorm te geven. Maar hoe krijgt u snel de liquide middelen om deze plannen te verwezenlijken?

Een financiering om uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden of om een marketingcampagne op te starten is niet eenvoudig te regelen. Regelmatig kost dit zoveel tijd, dat de financieringsbehoefte al bijna achterhaald is eer het geregeld is.

De bank als kapitaalverstrekker

Voor het benodigde kapitaal kunt u in eerste instantie een beroep doen op de banken. Echter de trend die wij zien is dat de traditionele financiering bij banken steeds meer tot het verleden behoort en plaats maakt voor nieuwe vormen van financiering.

Online kredietverstrekkers

Naast de bank zijn er de laatste jaren veel nieuwe organisaties opgestaan die u snel van een werkkapitaalfinanciering kunnen voorzien. Een snelle manier om het gewenste vermogen te verkrijgen is via online kredietvertrekkers. De financieringsaanvraag verloopt dan geheel digitaal. Na het registeren van uw persoons- en bedrijfsgegevens koppelt u uw boekhoudprogramma en zakelijke bankrekening. Vaak ontvangt u binnen één werkdag uw kredietvoorstel en toegang tot het krediet. U betaalt pas afsluitprovisie als u gebruik maakt van het krediet.

Een online MKB-kredietverstrekker is onder andere het bedrijf Spotcap, dat flexibel werkkapitaal tot € 300.000 kan verstrekken. De gehele procedure van aanvraag tot opname verloopt online en u ontvangt uw kredietvoorstel binnen één werkdag. Het bedrijf vraagt geen zekerheden of persoonlijke borgtochten en u kunt zelfs al na één maand geheel boetevrij aflossen. Het gevraagde rentepercentage is hierdoor wel hoger dan bij een traditionele financiering.

Bij Spotcap gelden vier criteria om in aanmerking te komen voor financiering. Uw bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, bestaat minimaal 24 maanden en moet gevestigd zijn in Nederland. De bruto omzet is tenminste € 200.000 over de afgelopen 12 maanden. Online kredietverstrekkers zijn dus een snelle manier om een kortlopend krediet te kunnen verkrijgen.

Crowdfunding

Een andere nieuwe vorm van kapitaalwerving die steeds meer terrein wint is crowdfunding. Dit heeft mede te maken met de verschuiving van fysieke naar online aanwezigheid. Bij crowdfunding is het belangrijk om het publiek / de investeerders meteen te overtuigen van uw businessidee en hierbij is een goede businesspitch essentieel. Een voorwaarde voor een goede pitch is dat deze boeit van begin tot eind om zo de investeerders met de juiste informatie meteen aan boord te halen. Een crowdfundingscampagne werkt als een marketingcampagne, het vergaren van financiering lukt alleen met een goed verhaal, waar uw (toekomstige) klanten in geloven.

Het nadeel van crowdfunding is echter dat je redelijk veel moet prijsgeven. Bij een direct tekort aan liquiditeit is crowdfunding meestal geen oplossing, aangezien het behoorlijk wat voorbereidingstijd vergt.

Kapitaalwerving is geen standaardverhaal. Bij iedere vraag past een eigen oplossing, waarbij we vaak een combinatie van mogelijkheden toepassen. Bijvoorbeeld een deel traditionele financiering via de bank én gebruik maken van een online kredietverstrekker. Of een deel crowdfunding met daarnaast een andere financieringsvorm. Voordat u tot een beslissing komt, praat er eens over met uw adviseur, er zijn meer mogelijkheden dan u denkt.

Deze blog is 28 november 2018 verschenen in het vaktijdschrift Mobilia.

 

Bouchra Dian (manager accountancy)
Als manager accountancy laat Bouchra graag haar mkb-hart spreken. Haar jarenlange ervaring strekt zich uit over verschillende branches, waarbij de retail en de bloemen maar ook het brede mkb haar grote interesse hebben. 'Samen met de ondernemer een oplossing vinden, dat geeft voldoening.'<< terug naar overzicht