Het antwoord op vier vragen over ‘turboliquidatie’

Turboliquidatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om een vennootschap te beëindigen. Het is belangrijk om daar goed over na te denken, omdat er diverse aansprakelijkheden op de loer liggen. Een mogelijkheid is een zogenaamde turboliquidatie. Snel en met de nodige risico’s, maar ook met grote voordelen. In deze blog licht acconavm juridisch adviseur Jenny de Witte-Huisman dit begrip toe door antwoord te geven op vier vragen.

Wat is turboliquidatie?

“Er zijn verschillende wijzen voor het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten of het beëindigen van een vennootschap. Het meest bekend zijn het faillissement of de ontbinding. Bij een faillissement wordt een curator aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer en de vereffening van de failliete vennootschap. Bij een ontbinding vereffent de bestuurder het vermogen van de vennootschap. Er is echter nog een andere vorm van ontbinding: de turboliquidatie. Bij een turboliquidatie houdt de vennootschap direct op te bestaan. Uitschrijving uit het Handelsregister is dan ook vereist.

Turboliquidatie is -de naam zegt het al-, mits juist toegepast, een heel snelle manier van ontbinding. Alhoewel dat turboliquidatie snel geregeld is met een besluit van de aandeelhouders en een formulier van de Kamer van Koophandel, is deze vorm van ontbinding juridisch gezien niet altijd correct en soms zelfs risicovol.”

Wanneer kan turboliquidatie worden toegepast?

“Turboliquidatie kan alleen gebruikt worden als de vennootschap geen baten meer heeft om te vereffenen. Er wordt in dat geval dan ook geen vereffenaar aangesteld. Als er toch nog baten zijn of er zijn nog baten te verwachten, dan kan er geen gebruik gemaakt worden van de turboliquidatie.”

Wat gebeurt er als turboliquidatie wordt toegepast terwijl er nog baten (te verwachten) zijn?

Dat kan leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder(s). U kunt zich voorstellen dat het in dat geval niet ‘fair’ is ten opzichte van de schuldeisers. Er is immers wél iets om de schuld te vereffenen. Uit rechtspraak blijkt dan ook dat het achterwege laten van vereffening onrechtmatig is als er op het moment van de ontbinding sprake is van (te verwachten) baten. Het is in dat geval aan de schuldeiser om aannemelijk te maken dat hij in geval van vereffening wel een betaling zou hebben ontvangen. Als bestuurder kun je overigens ook aansprakelijk gesteld worden als er voorafgaand aan de ontbinding selectief bepaalde schuldeisers wél zijn betaald.”

Hoe weet je zeker dat er geen baten zijn?

“Om er zeker van te zijn dat er geen baten zijn, is het belangrijk om te weten wat er onder dit begrip wordt verstaan. De aanwezigheid van baten is natuurlijk zo gecheckt. Maar er kan dus ook sprake zijn van potentiële (of te verwachten) baten. Is er bijvoorbeeld door een rechter nog niet beslist op een door de vennootschap ingestelde vordering, dan kan niet gezegd worden dat er geen baten zijn. Een bate hoeft niet altijd een onbetaalde rekening te zijn, maar kan ook bestaan uit een vordering van de onderneming op haar bestuurders vanwege onbehoorlijk bestuur.
Mocht na het ontbindingsbesluit toch blijken dat er nog baten zijn, dan is de vennootschap formeel juridisch nooit ontbonden, maar altijd blijven bestaan. En dat heeft vele consequenties!”

Breng risico’s vooraf in kaart

“Tenslotte geef ik graag mee dat de turboliquidatie grote voordelen kent, met name wat snelheid betreft. Maar er zijn dus zeker ook nadelen, zoals het risico op bestuurdersaansprakelijkheid. Bij het ontbinden van de vennootschap is voorzichtigheid daarom altijd geboden. Door u te laten adviseren door mij of een collega jurist kunt u de risico’s in kaart brengen en beperken. Hebt u hierover vragen, neemt u dan contact met ons op via juristen@acconavm.nl.”

Jenny de Witte-Huisman (Junior Juridisch Adviseur)
Sinds 2017 is Jenny de Witte-Huisman Junior Juridisch Adviseur bij accon■avm. Ze werkt vanuit kantoor Veenendaal. In haar dagelijkse praktijk houdt Jenny zich voornamelijk bezig met arbeidsrecht, ondernemingsrecht en algemeen verbintenissenrecht. Ze is graag van toegevoegde waarde bij het oplossen óf voorkomen van juridische problemen. Jenny is een betrokken en praktische juriste die een zaak graag tot op de bodem uitzoekt. Hierbij verliest ze de belangen van de ondernemer nooit uit het oog. Heeft u een vraag voor Jenny? Dan kunt u contact met haar opnemen via j.dewitte-huisman@acconavm.nl<< terug naar overzicht