Goede (fiscale) redenen om nú een winstprognose te maken

winstprognose melkvee

Kunt u als agro-ondernemer fiscaal gezien bepaalde investeringen nú nog doen, of beter uitstellen tot volgend jaar? Met een winstprognose krijgt u uw cijfers over 2020 inzichtelijk. Zodat u dit jaar nog slimme (fiscale) keuzes kunt maken. Ik vertel u graag meer over de toegevoegde waarde van een winstprognose, en welke stappen u hiervoor dit jaar nog kunt zetten.

Gaat u aan de slag met een winstprognose, dan blikt u eerst met uw adviseur terug op de financiële prestaties van uw bedrijf over de eerste drie kwartalen van 2020. Vervolgens maakt u een inschatting van het laatste kwartaal. Hiermee brengt u de totale verwachte winst over 2020 in kaart. Op basis hiervan berekent u de belastingdruk.

Fiscaal voordeel behalen

Het grootste voordeel van een winstprognose? U anticipeert nog voor eind 2020 op de cijfers, waardoor u een (mogelijk) fiscaal voordeel behaalt. Denk daarbij aan:

  • de Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
  • de Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor al deze aftrekposten geldt: met een winstprognose weet u welke acties u dit jaar beter wel of niet uitvoert, zodat u de meeste fiscale voordelen behaalt. Daarnaast veranderen de fiscale regelingen regelmatig. Het kan dus zijn dat bepaalde investeringen vanaf 2021 niet meer onder de aftrekposten vallen, of vice versa. Mijn tip: laat u hierover tijdig adviseren.

De kleinschaligheidsaftrek

Hoe deze aftrekposten precies in elkaar steken en hoe u hier fiscaal voordeel uithaalt, leg ik u graag uit aan de hand van de kleinschaligheidsaftrek. Deze aftrekpost werkt als volgt:
Als u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u aanspraak maken op deze aftrekpost, mits de bedrijfsmiddelen in aanmerking komen. In de praktijk betekent dit dat u recht hebt op een investeringsaftrek van 28 procent op investeringen tot 58.238 euro.

Hier kunt u slim mee omgaan. Ziet u tijdens de winstprognose dat u nog 40.000 euro ruimte heeft, dan kunt ervoor kiezen om een bepaalde investering nog dit jaar te doen. U kunt immers over dit bedrag nog 28 procent aftrekken van uw winst. Dit geldt ook andersom. Heeft u dit jaar al voor (meer dan) 58.238 euro aan kleinschalige investeringen gedaan, til uw geplande investering voor november of december dan over de jaarwisseling heen. Zo loopt u het voordeel niet mis.

Geen winst, maar verlies

Het kan ook zijn dat u nu al weet dat u een verlies gaat begroten of uw winst tegenvalt. Toch maakt dit een winstprognose niet minder waardevol. Juist dan kunt u in de laatste maanden van het jaar nog stappen zetten om het verlies te verkleinen, of een lagere winst recht te trekken.

Voorbeeld uit de praktijk

Onlangs hielp ik een melkveehouder hierbij. De melk- en veeprijzen vielen lager uit dan het jaar ervoor, waardoor de winst lager uitviel dan gedacht. Deze lagere winst bood echter een kans om op een fiscaal voordelige manier de aanwezige latente belastingclaims veilig te stellen. De veehouder had nog ledencertificaten van FrieslandCampina – ontstaan uit de fusie tussen FrieslandFoods en Campina – op zijn balans staan voor 1 euro, de werkelijke waarde was 25.000 euro. We hebben het verschil in waarde ‘vrij laten vallen’ in de winst, tegen een laag belastingtarief.

November: dé maand voor actie

Op basis van een winstprognose besluit u samen met uw adviseur welke acties in 2020 wenselijk zijn, en welke acties u beter kunt uitstellen. Dit doet u idealiter vóór december, zodat er genoeg ruimte is om op de cijfers te anticiperen.
Maar er zijn meer redenen om dit jaar nog met ons om de tafel te gaan. We gaan graag met u in gesprek over actuele onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de mestboekhouding en de fosfaatplanning die eind dit jaar aflopen.

Samen strategisch investeren

Wilt u dit jaar nog actie ondernemen, zodat u tijdig kunt voorsorteren op 2021? Neem dan contact op met uw acconavm adviseur voor een winstprognose. Samen brengen we de fiscale kansen van uw onderneming in kaart, en vertalen we dit naar concrete acties.

Johan Ros
Johan Ros (Agrarisch Bedrijfsadviseur)
Sinds 2011 versterkt Johan Ros het agro-adviesteam in Drachten. De melkveesector is zijn domein. Johan is gespecialiseerd in advies over bedrijfsontwikkeling, subsidies, mest en mineraal én hij begeleidt studiegroepen met melkveehouders. Ondernemers verder brengen, met focus op de toekomst: dat is Johans passie.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht