http://coronadossier

Fritesaardappelteler: zet uw compensatie van RVO niet op het spel!

aardappelteler compensatie

Verschillende aardappeltelers laten ons weten dat zij op dit moment voorstellen ontvangen van hun verwerker(s) om de problemen met de levering van aardappels op te lossen. Ontvangt u ook zo’n voorstel? Neem dan direct contact op met uw acconavm adviseur en voorkom dat u de compensatie van de RVO op het spel zet.

Wat staat er in de voorstellen?

De voorstellen die de aardappelverwerkers op dit moment sturen naar aardappeltelers, zien er in hoofdlijnen zo uit:

 1. De bestaande overeenkomst met de aardappelverwerker wordt beëindigd in onderling overleg of als ontbonden beschouwd.
 2. Daarvoor in de plaats worden nieuwe afspraken voorgesteld, met daarin:
 • een afzetregeling.
 • een nieuw contract, waarin staat dat de aardappelverwerker zorgt voor afvoer van de aardappelen voor de productie van veevoer.
 • een ‘veronderstelde compensatie’ door de RVO.

Oorspronkelijke afspraken bepalend voor compensatie

In de voorstellen stelt de verwerkende industrie dus een wijziging voor van de oorspronkelijke afspraken tussen u en uw verwerker. Maar de compensatieregeling is juist gebaseerd op die oorspronkelijke afspraken. Zeg dus nooit zomaar ‘ja’!

Uitgangspunten

De vraag is nu dus of u de compensatie van de RVO op het spel zet als u meewerkt aan het voorstel. Hierbij zijn in elk geval de volgende punten van belang:

 • De totale vergoeding voor u als teler mag nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs.
 • De regeling is op zichzelf geen juridische grond om het bestaande contract te beëindigen of als ontbonden te beschouwen. Dat blijft een zaak tussen teler en verwerker.
 • Alleen afzet buiten frites, koelvers en tafelaardappelen in kleinverpakking komt in aanmerking voor compensatie.

Beëindig nooit uw bestaande overeenkomst

Om risico’s voor u te beperken adviseren wij u om de bestaande overeenkomst niet te beëindigen in onderling overleg of als ontbonden te beschouwen. Maak juist in aanvulling hierop afspraken met de verwerker om de schade voor u zoveel mogelijk te beperken. Wellicht is er nog onderhandelingsruimte voor u als teler. Uw acconavm adviseur helpt u hier graag bij.

De kern van ons advies is dat het niet zo mag zijn dat u zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de ontstane omzetdaling. Als u een nieuwe overeenkomst sluit, dan bestaat het risico dat u willens en wetens akkoord gaat met de lagere prijs en niet in aanmerking komt voor de compensatie door de overheid. Wees hier uiterst voorzichtig mee.

Ons advies

Wij adviseren u dan ook om het volgende te doen:

 1. Waak ervoor dat de totale vergoeding nooit hoger is dan de oorspronkelijke prijs.
 2. Leg duidelijk vast dat de aardappels die bij u worden opgehaald niet ten behoeve van frites, koelvers en tafelaardappelen in kleinverpakking worden verwerkt.
 3. Houd uw bestaande overeenkomst in stand en maak in aanvulling daarop nieuwe schadebeperkende afspraken met de verwerker(s).
 4. Laat het contract dat u wordt aangeboden door acconavm beoordelen.

Laat het voorstel beoordelen

Heeft u onlangs ook een nieuw voorstel of contract ontvangen van uw verwerker? Laat deze beoordelen door acconavm. Onze juristen kijken dan graag wat dit mogelijk betekent voor uw compensatie bij RVO.

Meer corona-advies

Wilt u meer informatie over de tegemoetkoming? Of heeft u andere (coronagerelateerde) vragen? Neem contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt. Of ontdek meer tips en adviezen in het online dossier ‘Ondernemen in coronatijd’.

Colette Cohen
Colette Cohen (Senior Juridisch Adviseur)
Met ruim 30 jaar ervaring ondersteunt Colette Cohen ondernemers met eerlijk, transparant en doordacht juridisch advies. Met een focus op de agrarische sector kunnen ondernemers bij haar terecht met vraagstukken in de agro- en vastgoedgerelateerde praktijk: o.a. agrarisch contractenrecht, pacht en huur, samenwerkingsverbanden, fosfaatrechten en natuurbescherming. Ook adviseert Colette ondernemers in alle sectoren bij kwesties rondom ruimtelijke ordening en vastgoedontwikkeling en -realisatie.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht