Focus op melkveehouderij 2030

melkveehouderij 2030

Het zijn roerige tijden in de melkveehouderij. De maatschappij vraagt om verandering. Hoe houdt u zelf de regie? Welke strategische keuzes maakt u? In deze blog wil ik graag mijn visie met u delen, waarbij als rode draad geldt: focus op melkveehouderij 2030. Hebt u uw plan al helder?

Onze melkveehouderij

Nederland is en blijft een echt zuivelland. Door ons zeeklimaat, de vruchtbare bodem en voldoende neerslag (met uitzondering van extreme droogte zoals afgelopen jaar) is de teelt van gras en het houden van melkkoeien bijna een vanzelfsprekendheid.

Ruim 0,9 miljoen hectare grond is bij ongeveer 17.000 melkveehouders in beheer. Veelal gezinsbedrijven die van generatie op generatie in eigen families zijn overgegaan.

De Nederlandse melkveehouderij levert een gezond en veilig zuivelproduct aan de consument, beheert een groot gedeelte van het land op een groene manier, vangt hemelwater op, legt CO2 vast en is van groot belang voor de economie. Een ondernemende sector om trots op te zijn!

Toch vraagt de maatschappij (burger, politiek en sectorpartijen) om verandering. Verandering is van alle tijden. De mate van, en de manier waarop de afgelopen jaren regelgeving op de sector is afgekomen zorgt voor onzekerheid. Hoe gaat u hiermee om?

Kringlooplandbouw

Minister Schouten kiest voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. “Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut”, zo heeft haar ministerie vorig jaar bekend gemaakt. In overleg met maatschappelijke partijen wil men afspraken maken en doelen stellen die in de toekomst behaald moeten worden. Banken, voedingsindustrie, supermarkten én de consument worden hierbij betrokken.

Een overheid én sector die samen via faciliterende wetgeving, kennisverspreiding en nieuwe initiatieven deze transitie richting melkveehouderij in 2030 realiseren. Natuurlijk met behoud van voldoende inkomsten en reserveringscapaciteit voor u als ondernemer.

Ondernemend naar de toekomst!

Als maatschappelijk betrokken ondernemer zet u zich in voor een krachtige melkveesector. Dat doet u niet alleen. Het is aan de gehele keten om stappen te maken.

Het Nederlandse verdienmodel moet kloppen: Om een juiste prijs te ontvangen op de wereldmarkt moeten onze zuivelindustrie en haar melkveehouders haar voorsprong blijven behouden op thema’s als voedselveiligheid, duurzaamheid en innovatie. Staat u hier ook bij stil? Wat houdt uw afnemers bezig wat deze thema’s betreft? En hoe speelt u hier op in?

U staat voor allerlei strategische keuzes op het gebied van fosfaatrechten, derogatie, de Wet grondgebondenheid, mestverwerking, dierenwelzijn, de KringloopWijzer, MDV-stal en erf, de energietransitie, etc.

Hebt u een bedrijfsopvolger op het oog die uw onderneming verder kan brengen? Bedrijfsopvolging is niet altijd vanzelfsprekend. Samenwerking of het samenvoegen van bedrijven komt steeds vaker voor. Vermogens, rechten en diverse referenties van derden worden ingebracht ten einde een sterk, toekomstbestendig melkveebedrijf te bouwen. Structuren als de cv, bv of wellicht zelfs coöperatie, zullen we naar verwachting steeds meer gaan zien.

Juist in tijden van verandering is het zaak om uw eigen bedrijfsdoelen helder te hebben en te weten of u kunt versnellen of moet afremmen. Ik raad u dan ook aan om ook in roerige tijden zo nu en dan eens even stil te staan en achterom maar zeker ook vooruit te kijken! Voor welke melkstroom kiest u als ondernemer? En bij welke afnemer? Hoe zorgt u voor een optimale melkverwaarding? Hebt u nog de juiste bedrijfsstructuur?

acconavm denkt met u mee!

De nieuwe generatie ondernemers is vaak hoog opgeleid, kan samen en projectmatig werken, staat open voor verandering en houdt minder vast aan het verleden. Juist het denken in kansen in combinatie met financieel inzicht zorgt voor succesvolle toekomstige ondernemingen. We denken graag met u mee, met duidelijke adviezen, het bespreken van diverse scenario’s en door ook de onderwerpen aan te stippen die u niet verwacht. Maar altijd met u aan het stuur! Samen brengen we u en uw onderneming verder met focus op de toekomst. Uw toekomst!

Gerrit-Jan Thuis
Gerrit-Jan Thuis (accon■avm Accountmanager)
Gerrit-jan Thuis is een adviseur die agrarisch ondernemers graag op een proactieve wijze adviseert en uitdaagt. Kenmerkend hierbij is zijn focus op het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waarvoor de ondernemer staat, met name op het gebied van bedrijfsontwikkeling (samenwerking, uitbreiding, overname, staking) en agrarische regelgeving. Wat Gerrit-Jan het meest aanspreekt: Samen met de ondernemer zijn/haar bedrijf écht verder brengen, met focus op de toekomst.<< terug naar overzicht