Extra steunmaatregelen voor agro-ondernemers

steunmaatregelen agro

Vorige week maakte het kabinet bekend dat het coronasteunpakket wordt verruimd. Wat betekent dit voor agrarisch ondernemers? Ik geef u graag een overzicht van de regelingen, mét tips om er verstandig mee om te gaan.

Mooi steuntje in de rug

Veel ondernemers zullen opgelucht zijn dat er nu eindelijk een verruiming komt voor de agrarische sector, gezien de hogere vaste lasten die kenmerkend zijn voor de sector. Daarbij komt ook nog de onzekerheid van de prijsontwikkelingen in de markt en welke invloed dit gaat hebben op de oogst van akkerbouwers in 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het eerste en tweede kwartaal van dit jaar kunt u de TVL-regeling weer aanvragen. Voor het eerste kwartaal is het loket vanaf begin februari 2021 open. Voor de land- en tuinbouwsector geldt op dit moment een beperking van maximaal 100.000 euro subsidie (vanwege het EU-staatssteunkader).

Maar de verruiming die sinds 2021 voor andere sectoren geldt (maximale steun tot 330.000 of 400.000 euro), gaat waarschijnlijk ook gelden voor de land- en tuinbouwsector. Naar verwachting is deze aanpassing in april of mei klaar en krijgt u de maximale tegemoetkoming met terugwerkende kracht naar het eerste kwartaal.

Maar er is meer nieuws. Voor het eerste kwartaal komt een extra opslag van 21 procent voor de vaste lasten. Hiermee wordt het vaste lastenpercentage van 20 procent verhoogd naar 41 procent. Ondernemers die met een SBI-code van 1.1. tot en met 1.5. staan ingeschreven bij KVK komen hiervoor in aanmerking. Voor het tweede kwartaal is deze toeslag nog niet toegezegd.

Wat betekent dit voor uw maximale subsidiebedrag? Voorheen kregen agrarisch ondernemers zo’n 10.000 euro steun per 100.000 euro omzetverlies. Voor het eerste kwartaal van 2021 komt dit bedrag neer op zo’n 35.000 euro per 100.000 euro omzetverlies. Een mooie verruiming dus.

Maakt u nu meer kans op de TVL?

In 2020 werd het omzetverlies bepaald op basis van de kwartaalomzet in 2019. De verwachting was dat de TVL voor 2021 op basis van 2020 zou bepaald worden, maar dit gebeurt niet. Er wordt namelijk gekeken naar de kwartaalomzet in 2019.

Voor de akkerbouwers en varkenshouders betekent dit waarschijnlijk meer kans op steun, gezien de gunstige prijzen in 2019. Voor melkveehouders is de kans een stuk kleiner, aangezien de melkprijzen maar beperkt zijn gedaald ten opzichte van 2019.

NOW

Voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunt u voor de periode 15 februari tot en met 14 maart 2021 (Q1 2021) weer een aanvraag doen. Hiervoor geldt:

  • Uw omzetverlies is minimaal 20 procent.
  • De referentieperiode is de kwartaalomzet van 2019.
  • Voor kwartaal één is de referentieloonsom de maand juni 2020.
  • Voor kwartaal twee is er nog geen referentieloonsom bekend.

Achteraf vindt er een eindafrekening plaats op basis van uw werkelijke omzetverlies vanwege de coronacrisis. Dat kan betekenen dat u een deel van de NOW-subsidie moet terugbetalen. Let ook op als u de NOW-regeling wilt combineren met de TVL. Als u ook gebruikmaakt van de TVL, kan het zijn dat uw NOW-bedrag lager uitvalt.

Investeringen gepland?

Graag geef ik u nog één tip mee: overweeg om eventuele investeringen nog even uit te stellen. Want als u een oude machine inruilt, wordt dit voor de TVL en NOW als verkoop (dus omzet) gezien. Zo gaat u slim om met uw omzetdaling. En kunt u wellicht later in het jaar gebruik maken van de Baangerelateerde Investeringskorting -BIK.

Uitstel van belastingbetaling en versoepelingen

Tot 1 juli 2021 kunt u uitstel van belastingbetaling krijgen. Hebt u dit al eerder uitgevraagd, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli.

Verder biedt de Belastingdienst de volgende versoepelingen:

  • Het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek is versoepeld. Als zelfstandige moet u tenminste 24 uur per week (in de periode januari t/m juni 2021) aan de eigen onderneming besteden.
  • U mag onbelaste reiskostenvergoedingen verstrekken tot 1 april 2021.
  • De vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) is voor heel 2021 verhoogd naar 3 procent (was 1,7 procent).

Meer regelingen

Ook kunnen ondernemers dit jaar rekenen op andere regelingen, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Wilt u hier meer over weten? Neem hiervoor contact op met uw acconavm adviseur.

Wees er op tijd bij

Overweegt u gebruik te maken van een of meerdere coronaregelingen? Houd u dan goed rekening met de deadlines die gelden voor de aanvraag. En dat u voor deze aanvragen eHerkenning nodig hebt (een soort DigiD voor bedrijven).

Regelt een contactpersoon van acconavm deze zaken voor u? Dan is het zaak om tijdig een ketenmachtiging te regelen voor degene die namens u bepaalde zaken regelt. Houd er rekening mee dat dit proces tijd kost. Uw acconavm adviseur kan u hier meer over vertellen.

Versterk uw veerkracht

Voor veel agrarisch ondernemers zijn deze verruimingen een mooi steuntje in de rug, in een pittige tijd. We helpen u graag om uw veerkracht te versterken, nu én in de toekomst. Bij acconavm is een speciaal team samengesteld dat u ondersteunt bij coronaproblematiek. Neem voor meer informatie contact op met uw acconavm adviseur of een kantoor bij u in de buurt.

Johannes de Boer
Johannes de Boer (Bedrijfskundig Adviseur)
Johannes de Boer startte in 2015 als stagiair accountancy bij accon■avm. Inmiddels adviseert hij ondernemers in de agrosector als bedrijfskundig adviseur, met name melkveehouders inclusief zelfzuivelaars & akkerbouwers. Van bedrijfsontwikkeling tot en met financieringsaanvragen en de koppeling met de dagelijkse administratie. Johannes ondersteunt hen waar dat kan. Anderen inspireren met innovatieve ideeën is waar hij energie van krijgt én het verschil maakt.<< terug naar overzicht