Een eerlijke beloning met kringloopakkerbouw: Het kan!

Kringlooplandbouw

Wat betekent kringlooplandbouw voor akkerbouwers? Zorgt het voor een eerlijkere beloning? De visie van Minister Carola Schouten zit vol ambities, maar een praktische invulling ontbreekt nog. Ik geloof wél dat het kan. Als agro-adviseur deel ik graag mijn inzichten.

Oplossing: Kringlooplandbouw

De huidige situatie: Ons landbouwsysteem is sterk gericht op het verlagen van kosten en verhogen van productie. Kortom, meer met minder. De marges voor agrarische ondernemers zijn zo laag, dat duurzame productie een uitdaging is.

De visie van Minister Schouten moet zorgen voor een passende oplossing: Kringlooplandbouw. Een nieuwe stip op de horizon voor de akkerbouw.

Minder-meer-route

Voor akkerbouwers betekent dit vooral: Minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruiken. Maar ook minder kerende grondbewerkingen. En meer gewasdiversificatie, natuur, aanvoer van organische stoffen, groene energie en voedselveiligheid. Oftewel: De ‘minder-meer-route’.

Geen praktische invulling

Nu is het zaak om deze ambities te vertalen naar praktische oplossingen. Die zijn er nog niet. Wel is er één belangrijke speler: Onze grond, het belangrijkste productiemiddel voor een akkerbouwer. Alle andere duurzame factoren hangen hiermee samen: biodiversiteit, organische stofbalans, sterkere planten en klimaatbestendige bodems.

Het duurzaam benutten van de grond is dus een goede basis voor kringlooplandbouw. Het draagt bij aan de continuïteit van de akkerbouwonderneming. Hoe we dat aanpakken? Ik verwacht dat nieuwe technieken in precisielandbouw mooie oplossingen brengen.

Beloningssystemen

Akkerbouwers vragen zich nu af: Zorgen deze maatregelen dan wel voor een eerlijke beloning? Ik denk dat het mogelijk is. Bijvoorbeeld via een puntensysteem of een programma dat duurzame maatregelen monitort. Denk daarbij aan maatregelen als de teelt van meerdere gewassen, een groot aandeel groenbemesters, kleurrijke akkerranden, mestruimte optimaal benutten met grondruil en het inzetten van niet kerende grondbewerking . Met een extra beloning voor een positieve organische stofbalans.

Andere ideeën: Toeslag voor de productie en het gebruik van groene energie, samengestelde drainage of CO2 vastlegging. Of een beloning voor de inzet van moderne, duurzame technieken. Van de stuurautomaat tot plaats specifieke toepassingen van bodemkaarten en gewasmetingen.

Kansen genoeg

Kortom, kansen genoeg om kringloopakkerbouw mogelijk te maken. Voor een schoner milieu, tevreden consumenten en een eerlijke beloning voor de ondernemer in de akkerbouw. Hiervoor zijn wel uitgebalanceerde aanpassingen nodig in verdienmodellen. En natuurlijk: steun van de overheid, kennisorganisaties en consumenten.

Meer ruimte voor duurzame plannen

Wilt u als akkerbouwer méér ruimte creëren voor kringlooplandbouw? acconavm helpt u hierbij graag op weg. Neem contact op met uw persoonlijke adviseur of mail naar akkerbouw@acconavm.nl.

Harm Jan Schipper
Harm Jan Schipper (Accountmanager)
Harm Jan Schipper is een zeer betrokken adviseur in de agrarische sector, met name bij de akkerbouwers en melkveehouders en daar liggen ook zijn roots. Hij onderscheidt zich door voortdurend passende vertalingen te maken van wet- en regelgeving voor ondernemers in de agrarische sector. Voor hem is het leveren van toegevoegde waarde essentieel. Hij houdt het belang van de klant altijd scherp op zijn netvlies.<< terug naar overzicht