Disfunctionerende medewerker? Start een verbetertraject

disfunctionerende medewerker

Als u afscheid wilt nemen van een medewerker die niet goed functioneert, dient er in ieder geval een verbetertraject te zijn doorlopen. Dat staat in de wet. Maar waar moet zo’n verbetertraject aan voldoen? De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waarin de opzet en inhoud van het verbetertraject wordt verduidelijkt.

Disfunctionerende medewerker

Hebt u een disfunctionerende medewerker? Dan kunt u als werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter vanwege het disfunctioneren van een medewerker. Dit is mogelijk indien:

  1. De medewerker in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om zijn/haar functioneren te verbeteren; en
  2. Het disfunctioneren niet is te wijten aan onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de medewerker.

Verbetertraject

Het is dus duidelijk dat u als werkgever de medewerker in de gelegenheid moet stellen om een verbetertraject te doorlopen. Maar wat zijn de vereisten voor een goed verbetertraject? Dat hangt per geval af van de omstandigheden, aldus De Hoge Raad, maar de volgende factoren kunnen daarbij een rol spelen:

  • aard, inhoud en niveau van de functie;
  • bij de medewerker aanwezige opleiding en ervaring;
  • aard en mate van de ongeschiktheid van de medewerker;
  • duur van het disfunctioneren nadat medewerker daarvan op de hoogte is gesteld;
  • duur van het dienstverband;
  • wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren;
  • mate waarin medewerker openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering;
  • aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.

Rol medewerker

Afhankelijk van het niveau van de functie en de werkervaring van een medewerker, mag er verwacht worden dat de medewerker zelf inzicht in zijn verbeterpunten toont en aangeeft welke concrete maatregelen of cursussen hij nodig heeft om zijn of haar functioneren te verbeteren. Het initiatief voor een verbetertraject ligt echter altijd bij de werkgever.

In de praktijk

Het is aan te raden om bij een medewerker die niet goed functioneert concreet te benoemen wat er niet goed gaat. Wees concreet in het aangeven welke verbeteringen noodzakelijk zijn en spreek daarvoor een periode af. Het is ook verstandig om alle gesprekken hierover schriftelijk vast te leggen en te bewaren.

Wet arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om ontslaggronden te combineren. Waar er op dit moment net niet wordt voldaan aan de vereisten voor een ontslag vanwege disfunctioneren, kan een werkgever straks een medewerker wellicht wel ontslaan als er ook sprake is van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie. In zo’n situatie kan er een beroep worden gedaan op de nieuwe ‘cumulatiegrond’. De rechter kan in die situatie wel de transitievergoeding met maximaal 50% verhogen.

Heeft u een medewerker die niet goed functioneert en wilt u weten wat u moet doen? Onze juristen adviseren u graag. Neem contact op met onze juristen via juristen@acconavm.nl.

 

Jenny de Witte-Huisman (Junior Juridisch Adviseur)
Sinds 2017 is Jenny de Witte-Huisman Junior Juridisch Adviseur bij accon■avm. Ze werkt vanuit kantoor Veenendaal. In haar dagelijkse praktijk houdt Jenny zich voornamelijk bezig met arbeidsrecht, ondernemingsrecht en algemeen verbintenissenrecht. Ze is graag van toegevoegde waarde bij het oplossen óf voorkomen van juridische problemen. Jenny is een betrokken en praktische juriste die een zaak graag tot op de bodem uitzoekt. Hierbij verliest ze de belangen van de ondernemer nooit uit het oog.<< terug naar overzicht