Digitale handtekening, is uw krabbel rechtsgeldig?

digitale handtekening

Tegenwoordig gaat steeds meer digitaal en online. Zo ook de totstandkoming en ondertekening van overeenkomsten, brieven, facturen en andere documenten. Wanneer heeft een digitale handtekening dan voldoende bewijskracht en is hij juridisch rechtsgeldig?

Algemeen

Volgens de wet is de vastlegging van een overeenkomst in principe vormvrij. Dit houdt in dat partijen op iedere gewenste manier een overeenkomst kunnen sluiten, bijvoorbeeld mondeling of schriftelijk. Wanneer er problemen ontstaan over de inhoud van de overeenkomst, dan is het van belang in welke vorm de overeenkomst tot stand is gekomen. De vorm van de overeenkomst kan het namelijk moeilijk maken te bewijzen dat er overeenstemming was bereikt en welke afspraken en verplichtingen er over en weer tussen partijen zijn gemaakt en vastgelegd. Daarom wordt altijd geadviseerd een overeenkomst op schrift te zetten en door beide partijen te laten ondertekenen. Dat een ondertekening elektronisch geschiedt, is daarbij geen probleem. Ook een elektronisch ondertekende overeenkomst is juridisch bindend, veelal ongeacht de wijze waarop elektronisch is ondertekend.

Soorten elektronische handtekeningen

Wanneer een overeenkomst elektronisch is ondertekend en er ontstaan problemen, is het van belang te kunnen bewijzen dat partijen gebonden zijn aan de overeenkomst. Daarbij speelt de betrouwbaarheid van de elektronische handtekening een grote rol. De manier waarop de handtekening is gezet, is bepalend voor de bewijskracht van de overeenkomst. Men moet immers kunnen vaststellen dat de verzender van de handtekening ook de persoon is die de handtekening daadwerkelijk heeft geplaatst.

We kennen daarvoor drie vormen van elektronische handtekening met elk een andere mate van betrouwbaarheid.

  1. De gewone elektronische handtekening is als variant het eenvoudigst. Het gaat hierbij om iedere vorm van ondertekening, ongeacht of dit een persoonlijke handtekening betreft. Een gewone elektronische handtekening kan bijvoorbeeld een scan van een handtekening zijn die in het document wordt geplaatst, een krabbeltje met de muis of een vinkje dat gezet wordt als u een postpakket in ontvangst heeft genomen. Omdat de handtekening makkelijk te vervalsen is,  is frauderen met deze handtekening heel simpel. Indien de betrouwbaarheid van de gewone elektronische handtekening voldoende vaststaat, is deze wel rechtsgeldig! Het nadeel van deze handtekening is dat de betrouwbaarheid zich vaak moeilijk laat bewijzen. Wij raden het gebruik van deze handtekening dan ook af.
  2. De geavanceerde elektronische handtekening koppelt een unieke wiskundige code aan de ondertekening. Met deze code worden de handtekening, de persoon, het document en het tijdstip van ondertekenen vastgelegd. De ondertekenaar wordt hierdoor geïdentificeerd en de code maakt dat het ondertekende document niet meer kan worden gewijzigd. De handtekening kan daarom niet meer worden gebruikt bij een vervalst bericht. Frauderen met de geavanceerde elektronische handtekening is bijna onmogelijk. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ValidSign voor het ondertekenen van documenten.
  3. De gekwalificeerde elektronische handtekening is de enige variant die voldoet (mits voldaan aan alle voorwaarden) aan alle wettelijke vereisten voor een digitale handtekening met dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening. Bij een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt de handtekening gecontroleerd met behulp van een certificaat dat door een erkende certificatiedienstverlener wordt uitgegeven. De gekwalificeerde elektronische handtekening wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het internetbankieren. Het verschil met de geavanceerde elektronische handtekening is dat gebruik wordt gemaakt van een gekwalificeerd certificaat voor de identificatie van de ondertekenaar.

De gekwalificeerde elektronische handtekening wordt tegenwoordig voor de Europese wetgever gelijk gesteld met een handgeschreven handtekening. Enkel deze elektronische handtekening voldoet ook aan alle eisen die door de wet gesteld worden.

Kortom: elektronische handtekeningen kunnen dus op verschillende manieren worden gezet. Voor de juridische rechtsgeldigheid van een overeenkomst maakt het vaak niet uit op welke wijze een elektronische handtekening wordt gezet. Of ze rechtsgeldig zijn en of ze betrouwbaar zijn hangt af van vele omstandigheden en het doel waarvoor ze gezet en gebruikt worden. Krijgt u zelf documenten ter digitale ondertekening aangeboden, of wilt u deze aanbieden aan uw klanten of leveranciers, dan is het goed u in dit onderwerp te verdiepen en te kiezen voor een wijze van ondertekenen die bij u en uw onderneming past.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de digitale handtekening of advies over andere juridische onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met Eva Smidts via juristen@acconavm.nl of bel met 026-3842388.

Eva Smidts (Senior Juridisch Adviseur)
Eva Smidts is binnen accon■avm als Senior Juridisch Adviseur vanuit kantoor Groningen werkzaam voor klanten door het hele land. Eva is inmiddels al ruim 10 jaar werkzaam bij accon■avm en heeft zich gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Naast juridische begeleiding van onder andere samenwerkingsverbanden, aan- en verkoop van ondernemingen en beoordeling van allerlei contracten, houdt Eva zich op dit moment bezig met zonneparken. Een interessant onderwerp, zeker in de tijd van verdere verduurzaming van de maatschappij. Eva houdt er van om zaken helder en praktisch neer te zetten en is niet bang om de discussie aan te gaan.<< terug naar overzicht