De kunst van het kwalificeren van een overeenkomst

kwalificeren van een overeenkomst

Is er sprake van een pachtovereenkomst? Daarover deed de Hoge Raad in december 2019 uitspraak. In het Burgerlijk Wetboek staat heel duidelijk omschreven wanneer sprake is van een pachtovereenkomst. En dan is het eigenlijk heel simpel. Voldoet een overeenkomst aan deze voorwaarden, ook al zijn de intenties van de partijen anders, dan is toch sprake van een pachtovereenkomst.

Hoe hebt u de afspraken over uw grondgebruik geregeld? En welke problemen kunt u daarbij tegenkomen? Graag neem ik u mee in de uitkomsten van deze zaak.

De situatie

In 2008 stelt een boer enkele percelen weiland ter beschikking aan een bestuurder van een paardenfokkerij (een nv). De bestuurder van de paardenfokkerij laat paarden in de weilanden grazen. Op basis van een mondelinge overeenkomst betaalt de bestuurder 4.000 euro per jaar als tegenprestatie. In 2014 stellen de boer en de bestuurder een schriftelijk contract voor een jaar op, met de naam ‘overeenkomst van uitscharing’.

Dit gaat allemaal goed tot 2015. De boer heeft er genoeg van en draagt de bestuurder een dag voor het einde van de overeenkomst op om zijn paarden binnen vier maanden van de gronden te verwijderen. De bestuurder weigert dit en dagvaardt de boer. Hij stelt dat sprake is van een pachtovereenkomst voor onbepaalde duur.

Kantonrechter: geen bedrijfsmatige landbouw

De boer betwist dat sprake is van pacht en vindt de kantonrechter aan zijn zijde. De kantonrechter overweegt dat de bestuurder in eigen persoon betrokken is en niet als vertegenwoordiger van de nv. Er is geen sprake van bedrijfsmatige landbouw en dus is niet voldaan aan de voorwaarden van pacht.

Hof: geen bedoeling pachtovereenkomst aan te gaan

In hoger beroep bekrachtigt het hof het vonnis van de kantonrechter. Maar was er sprake van een pachtovereenkomst? Het hof trekt de conclusie dat de partijen geen schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan en gezien zij het latere contract als titel ‘overeenkomst van uitscharing’ meegaven, zij in ieder geval niet de bedoeling hadden een pachtovereenkomst aan te gaan.

Hoge Raad maakt korte metten met het arrest van het hof

De Hoge Raad is stellig over de kwalificatie van de overeenkomst: de bedoelingen van partijen zijn voor de kwalificatie van een overeenkomst niet relevant. Indien aan de voorwaarden van artikel 7:311 BW voldaan is, kwalificeert de verhouding als pacht. Wel zijn de bedoelingen van belang voor het vaststellen van de wederzijdse rechten en plichten (de inhoud van de overeenkomst).

Maak duidelijke afspraken over grondgebruik

Voorkom bovenstaande discussie en onzekerheid door afspraken over grondgebruik altijd juist en volledig schriftelijk vast te leggen, eventueel door middel van een (geliberaliseerde) pachtovereenkomst. De juristen van acconavm helpen u hier graag bij. Neem voor meer informatie of advies contact op met de juristen via juristen@acconavm.nl. Samen kunnen we een lang traject in de rechtszaal voorkomen, door goede afspraken en een juiste vastlegging.

Marvin Gerritsen
Marvin Gerritsen (Junior Juridisch Adviseur)
Marvin Gerritsen is Junior Juridisch Adviseur en werkt sinds 2018 voor accon■avm. Zijn studieachtergrond: bedrijfseconomie en rechten. Dankzij deze stevige basis is Marvin multi-inzetbaar. Hij richt zich op agrarisch recht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en bestuursrecht. Marvin blinkt uit in betrokkenheid, specialistische én algemene vakkennis. Een aanwinst voor elke ondernemer!<< terug naar overzicht