“De DGA-taks, tóch nog een konijn uit de hoge hoed”

“De DGA-taks, tóch nog een konijn uit de hoge hoed”

Prinsjesdag 2018 verliep in eerste instantie nagenoeg als verwacht. Er wordt komend jaar consequent invulling gegeven aan de plannen uit het Regeerakkoord. Maar het kabinet toverde tóch nog een konijn uit de hoge hoed: de DGA-taks.

De DGA-taks is een maatregel die de Miljoenennota voor zo’n 23.000 directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) in één klap een stuk zuurder maakt. DGA’s die meer dan 5 ton lenen van hun bv, gaan vanaf 2022 over het bedrag boven die 5 ton 26,9% belasting betalen. Gaf ik de Miljoenennota voor Prinsjesdag nog een 5 op de zuur-zoetmeter, met deze maatregel daalt dit naar zuurgraad 4.

Budgetneutrale begroting

Deze maatregel is het gevolg van het feit dat de begroting volgens het ministerie van Financiën volledig budgetneutraal moet zijn. Want: komen we op een bepaalde post geld tekort? Dan moet dit geld elders vandaan gehaald worden. En zo is het met de DGA-taks waarschijnlijk ook gegaan. Ik kan mij daarbij niet aan de indruk onttrekken dat de overheid over enorm veel data beschikt, waardoor zij precies weten aan welke knopjes zij kunnen draaien om de begroting alsnog sluitend te krijgen.

Aankondiging per brief

De manier waarop de DGA-taks is ‘aangekondigd’, vind ik tekenend. Geen uitgebreid en doordacht wetsvoorstel – zoals meestal het geval is bij belastingen – maar een summiere aankondiging per brief. Waarbij een belastinggrondslag is geformuleerd op basis van verwacht gedrag. Zo stelt het kabinet dat DGA’s tijdig zullen gaan anticiperen op deze maatregelen, maar dat is nog maar zeer de vraag.

Kom tijdig in actie

Dat er nog geen wetsvoorstel ligt, betekent niet dat u nog geen actie hoeft te ondernemen. Ik adviseer juist: wacht niet te lang af en onderzoek tijdig uw mogelijkheden. De ervaring leert namelijk dat vrijwel elk plan toch wel een wetsvoorstel wordt en doorgaat. Neem bijvoorbeeld de afschaffing van de dividendbelasting, waar ook erg veel ophef over is geweest. Heeft het uitgemaakt?

Scenario’s opstellen

Het enige ‘positieve’ aan deze maatregel is dat u drie jaar de tijd hebt om u voor te bereiden op de aankomende belasting. Maak daar gebruik van, zodat het plan straks zo zoet als mogelijk voor u uitpakt.

Wat u nu al kunt doen? Werk – eventueel samen met uw adviseur – enkele scenario’s uit. Wat zijn uw opties en wat zijn de consequenties van deze keuze? Wilt en kunt u bijvoorbeeld uw privévermogen terugboeken in uw bv? Of is herfinancieren voor u wellicht een gunstigere mogelijkheid?

Marius Wijers
Marius Wijers (accon■avm Belastingadviseur)
Sinds 1987 is Marius werkzaam bij accon■avm. Begonnen als Directeur Belastingadvies, vervolgens vanaf 2003 als Lid Raad van Bestuur. Vanaf 1 juli 2017 heeft Marius zich teruggetrokken als bestuurder om zich volledig te kunnen richten in de functie Directeur Belastingadvies op de Adviespraktijk met in het bijzonder de disciplines Belastingadvies en Juridisch Advies. Tevens houdt Marius zich bezig met de begeleiding van talentvolle leidinggevenden en adviseurs: “Na mijn bestuurdersfunctie wilde ik mij meer wil bezighouden met de inhoud, zeg maar met het vak, met het advies en met de klantkant van de organisatie. Als bestuurder ben je verantwoordelijk in de breedte. Voor alles. Ik wil voor mezelf meer focus aanbrengen op dingen waar mijn hart ligt en waarvan ik denk dat ze voor accon■avm belangrijk zijn”.    

Kan ik u helpen?

Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over uw mogelijkheden? Neem dan gerust contact met mij op via 06-22 97 67 17 of M.Wijers@acconavm.nl.


<< terug naar overzicht