http://coronadossier

Als u door het coronavirus uw contract niet kunt nakomen

Leveringscontracten met uw leveranciers, afspraken om werk op te leveren: het coronavirus kan zo maar roet in het eten gooien. Er ontstaat schade die uw afnemers mogelijk op u proberen te verhalen. Wat zijn de regels? Is er dan sprake van overmacht? Wat gebeurt er als u door het coronavirus uw contract niet kunt nakomen? Onze juridisch adviseur Eva Smidts legt het uit.

Schade en schuld

Als er sprake is van ontstane schade, dan is in Nederland de hoofdregel dat de schuldenaar verplicht is de schade te vergoeden die een schuldeiser lijdt door iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Echter indien de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, dan geldt deze plicht niet.

In feite is het dus zo dat degene die schuld heeft aan de schade hiervoor moet opdraaien. Tenzij er geen sprake is van een tekortkoming, maar de schade buiten iemands schuld om is ontstaan. Dit noemen wij overmacht.

Bij overmacht kun je het feit dat de afspraken niet kunnen worden nagekomen niet toerekenen aan de schuldenaar. en is er dus geen plicht tot vergoeding van de schade. Het is dan zelfs vaak niet mogelijk om te verlangen dat de afspraken worden nageleefd.

Wat is overmacht?

In de wet is bepaald dat een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet ‘is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt’.

Overmacht en algemene bepalingen

Vaak is er in de algemene bepalingen iets opgenomen over overmacht. De omschrijving van het begrip overmacht is in dit verband erg belangrijk. Er kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat er sprake is van overmacht als uw eigen leverancier niet kan leveren. Dit biedt u al een mogelijkheid om wellicht een beroep te doen op overmacht, indien hier sprake van is.

Verder worden er vaak omstandigheden omschreven als oorlog, natuurrampen, stakingen, etc.

Of het coronavirus hieronder valt is natuurlijk de vraag. Indien u iets heeft opgenomen over overmacht bij ziektes of een epidemie dan wordt het huidige coronavirus wellicht eerder onder de overmachtsclausule geschaard.

Conclusie en meer informatie

Een eenduidig antwoord kan ik u helaas niet geven. Van belang is wat tussen u en uw contractspartij is bepaald. Dit kan in de overeenkomst of algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Natuurlijk is het wel belangrijk dat de algemene voorwaarden daadwerkelijk van toepassing zijn. De algemene voorwaarden moeten tijdig ter hand zijn gesteld, dit betekent dat u ze altijd mee moet sturen met de offerte en in de opdrachtbevestiging verwijst naar de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Hebt u vragen over de algemene voorwaarden in relatie tot het coronavirus of kunt u uw contracten niet nakomen? Onze juridisch adviseurs helpen u graag. U kunt hen bereiken via juristen@acconavm.nl.

Meer weten?

Binnen acconavm is een speciaal team samengesteld dat de ontwikkelingen rondom coronaproblematiek op de voet volgt. Zodat we u kunnen voorzien van advies op elk gebied.
Bent u al klant? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Hij/zij is het beste op de hoogte van uw situatie en schakelt zo nodig met een collega-specialist. Geen klant van ons maar wel vragen? Ook dan bent u van harte welkom voor hulp of het delen van uw zorgen! Onze collega’s zijn voor u bereikbaar. Neem contact op met een acconavm kantoor bij u in de buurt. acconavm brengt u en uw onderneming verder, ook in moeilijke tijden.

 

 

Eva Smidts (Senior Juridisch Adviseur)
Eva Smidts is binnen accon■avm als Senior Juridisch Adviseur vanuit kantoor Groningen werkzaam voor klanten door het hele land. Eva is inmiddels al ruim 10 jaar werkzaam bij accon■avm en heeft zich gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Naast juridische begeleiding van onder andere samenwerkingsverbanden, aan- en verkoop van ondernemingen en beoordeling van allerlei contracten, houdt Eva zich op dit moment bezig met zonneparken. Een interessant onderwerp, zeker in de tijd van verdere verduurzaming van de maatschappij. Eva houdt er van om zaken helder en praktisch neer te zetten en is niet bang om de discussie aan te gaan.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht