Agro vooruitblik Prinsjesdag én daarna: landbouwvrijstelling en BOR

Taxplanning

Wat kunt u als agro-ondernemer verwachten van de nieuwe belastingplannen? In deze blog blik ik graag met u vooruit op Prinsjesdag én vooral daarna. Ontdek welke fiscale thema’s voor u relevant zijn en hoe u hierop kunt voorsorteren.

Terugkerende thema’s

Op Prinsjesdag zelf verwacht ik geen schokkende dingen, aangezien we nog te maken hebben met een demissionair kabinet. Toch zijn er een aantal thema’s die  vanwege recente ontwikkelingen extra onze aandacht verdienen. Ik doel hiermee concreet op de landbouwvrijstelling en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In hoeverre deze regelingen worden aangepast of (al dan niet gedeeltelijk) geschrapt, kan sterk afhangen van de kleur van het aankomende kabinet. Daarom is van belang om tijdig voor te sorteren op eventuele wijzigingen.

Politieke kleur en BOR

Er zijn al langer geruchten over het feit dat de BOR mogelijk aangepast zal worden. Tot nu toe blijft het bij deze geruchten, maar de kans is reëel dat er op een aantal gebieden een aanscherping van deze regeling  gaat plaatsvinden. Zijn er derhalve plannen om uw bedrijf over te dragen, dan is het zeker een overweging dit op korte termijn op te pakken.

Eventuele wijzigingen in de BOR kunnen sterk afhangen van welke kleur het nieuwe kabinet krijgt. Wordt het een kabinet met daarin de VVD en CDA, dan acht ik de kans op aanpassingen kleiner. Mochten GroenLinks en PvdA meedoen, dan is de kans op veranderingen groter.

Het kan dus verstandig zijn om nu alvast na te denken over uw opvolging, zeker als dit al binnen afzienbare termijn aan de orde is. Onze specialisten kijken graag met u mee, zodat u de continuïteit van uw bedrijf kunt waarborgen én focust op uw eigen toekomst.

Landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling blijft een belangrijk instrument voor agrarische ondernemers. In politiek Den Haag heerst al tijden de vraag of dit nog wel te rechtvaardigen is richting andere ondernemers. Wordt de vrijstelling afgeschaft, dan betekent dit uiteraard een behoorlijke lastenverzwaring.

De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport kritische opmerkingen gemaakt over de landbouwvrijstelling. Deze zou geen functie en bestaansgrond meer hebben. Het fiscale doel is achterhaald. Verder heeft de regeling volgens de Algemene Rekenkamer geen beleidsdoel. Hoewel hier van alles op af te dingen valt, heeft dit rapport behoorlijke impact. Het demissionair kabinet heeft laten weten de landbouwvrijstelling in 2022 te evalueren. Het is zeker niet ondenkbaar dat hier negatieve consequenties aan verbonden zullen zijn. Om de afschaffing of wijzigingen voor te zijn, kunt u met uw acconavm adviseur kijken of u nu al gebruik kunt maken van de landbouwvrijstelling, zodat u de negatieve gevolgen van een mogelijke afschaffing voor kunt zijn.

Anticipeer: herwaardeer uw grond

Om alvast te anticiperen op eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling, kunt u uw landbouwgrond (opnieuw) herwaarderen. Vooral als dit nog niet gebeurd is, is het van belang om op korte termijn te bekijken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Ook als er al eerder geherwaardeerd is, kan het een optie zijn om dit opnieuw te bekijken. De grondprijs is immers de afgelopen jaren flink gestegen. Met een herwaardering wordt de waarde van de landbouwgrond op uw balans verhoogd naar de agrarische marktwaarde van uw landbouwgrond. Uiteraard moet er wel bezien worden of er belaste claims op de landbouwgronden aanwezig zijn. Die gronden kunnen niet zonder meer geherwaardeerd worden. Door toepassing van de landbouwvrijstelling kan dit onbelast worden gerealiseerd.

Ik wijs in dit verband ook nog op de mogelijkheid om herwaarderen te koppelen aan een (gedeeltelijke) bedrijfsopvolging. Dus de combinatie van toepassing van de landbouwvrijstelling met de BOR.

Het advies is om contact op te nemen met uw adviseur om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om de landbouwvrijstelling voor u binnen te halen.

Stikstofproblematiek

In de aanloop naar Prinsjesdag is er al het een en ander uitgelekt rondom de stikstofproblematiek. Zo hoorden we begin deze maand al berichten over het plan om agro-ondernemers te onteigenen om de stikstofuitstoot terug te dringen. De volledige invulling hiervan zal pas later duidelijk worden. Maar dat het een belangrijk thema zal worden in de toekomst, is zeker.

Nieuws en webinar

Wilt u als een van de eersten op de hoogte zijn van alle maatregelen die voor u belangrijk zijn? Ons speciale Prinsjesdag-team volgt het nieuws op de voet. Houdt onze website in de gaten.

Hebt u behoefte aan meer duiding bij het Belastingplan 2022? Meld u dan aan voor ons ondernemerswebinar op 22 september, de dag ná Prinsjesdag. Hierin geven acconavm adviseurs Arno Groen en Peter de Vos tekst en uitleg over het Belastingplan 2022. Verder blikt macro-econoom Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO vooruit op de laatste economische trends en ontwikkelingen. Zodat u tijdig kunt voorsorteren en uw eigen koers bepaalt.

Uitdagende tijden, nieuw perspectief

Wilt u direct in contact komen met een adviseur om te sparren over (een van) deze thema’s? Ontdek nieuwe perspectieven voor de toekomst. Neem contact op met een kantoor bij u in de buurt. En lees meer over onze dienstverlening.

Marcel Wagemaker
Marcel Wagemaker (Senior Specialist Belastingadvies)
Marcel Wagemaker is als Senior Specialist Belastingadvies een ervaren professional. Hij adviseert ondernemers is alle facetten van het ondernemerschap. En volgt de ontwikkelingen in de agro-branche met bijzondere interesse. Vanuit zijn basis in het Westen van het land gaat hij steeds op zoek naar wat de mogelijkheden zijn.Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht