Agro uitzonderingen in geding?

Kijkend naar mijn agenda en de hoeveelheid telefoontjes vanuit het ministerie van Economische Zaken, is vast te stellen dat uitzonderingen voor de agrarische sector in Nederland in het geding zijn.
Ik denk daarbij specifiek aan:1. landbouwvrijstelling en grond,
2. vrijstelling overdrachtsbelasting en grond en
3. landbouwregeling BTW.Samenwerkingsverbanden

Of afschaffing van deze uitzonderingen ook voor u een nadeel is, valt te betwijfelen. Er zijn namelijk wel degelijk oplossingen. In het MKB wordt veel gebruik gemaakt van samenwerkingsverbanden bij overdracht en verkoop. Dit is geen toeval, maar een noodzakelijk gevolg als je niet kunt beschikken over de uitzonderingen zoals in de agrarische sector.

2014 het jaar van het familiebedrijf

Bijkomend voordeel is niet alleen de eerder genoemde items. Ze voegen namelijk op meer fiscale- en vooral financieringsitems het nodige toe. Het jaar 2014 is internationaal bestempeld als het jaar van het familiebedrijf. Juist omdat dergelijke bedrijven mondiaal dit soort samenwerkingsverbanden benutten en er daardoor krachtiger voor staan. Mooi om te zien dat we in Nederland die oproep goed kunnen gebruiken om ons te weren tegen toekomstige beleidsveranderingen.

Lubbert van Dellen (Commercieel Directeur)
Lubbert van Dellen is zeer betrokken bij de agrarische sector, met name bij de melkveehouders en akkerbouwers, zijn roots liggen immers hier. Zijn specifieke kennis, gecombineerd met zijn enorme netwerk en ervaring deelt hij graag, zowel met agro-ondernemers en andere klanten in food&agri, onze adviseurs, bestuurders van multinationals en landelijke politici. Altijd met het belang van de sector voor ogen.<< terug naar overzicht