Agro-ondernemers: benut fiscale en commerciële voordelen van exploitatieafsplitsing

exploitatieafsplitsing

Ondernemers in de agrosector die relatief veel groei doormaken in de productie en de handel kunnen er baat bij hebben om de handelstak af te splitsen in een bv. Zo creëert u een belastingvoordeel, dekt u risico’s af en bent u aantrekkelijker voor handelspartners. Ik laat u graag zien welke kansen er liggen voor uw productie- of agrarisch bedrijf.

Inspelen op de vraag van de markt, dat is waar u als ondernemer op focust. Op dit moment betekent dat: groeien in productie en in handel. Bent u hierin succesvol, dan neemt ook uw winst toe. Geldt dit ook voor u? Dan is het goed om na te gaan of de huidige rechtsvorm nog past bij uw organisatiestructuur.

Winst gunstiger belast

Als belastingadviseur bij acconavm zie ik regelmatig dat een agrarisch bedrijf – vaak een vof- ook een handelstak ontwikkelt. Het bedrijf gaat zelf de producten verhandelen en doet daarvoor investeringen, bijvoorbeeld in verpakkingsapparatuur of logistiek.

Als zo’n bedrijf gaat groeien, wordt in de meeste gevallen besloten om het bedrijf in zijn geheel om te zetten naar een andere rechtsvorm. Dat wil dan vaak zeggen dat er meerdere bv’s komen en de vof verdwijnt. Zonde, want op die manier maakt u niet optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden. U kunt de winst namelijk gunstiger laten belasten door de handelstak te profileren via een aparte bv.

Handelsrisico’s afdekken

Een andere reden om uw handelstak af te splitsen, is aansprakelijkheid. Als de handelstak loopt via de vof, bent u in privé eerder aansprakelijk. Niet voordelig als u onverhoopt bij een handelsgeschil betrokken raakt.

Daarom adviseer ik: ga eens om de tafel met uw adviseur en bespreek of afsplitsing in een bv een mogelijkheid is. Zo blijft uw kernbedrijf, het agrarische bedrijf, behouden en brengt u de handelswerkzaamheden onder in een bv. Dan dekt u handelsrisico’s af en profiteert u van een lager direct belastingtarief.

Méér volume vraagt om risicobeheersing

Ik merk dat bij verschillende bedrijven het volume-element een belangrijke factor is bij hun beslissing om de handelstak af te splitsen. Zij krijgen te maken met een afnemer die hun product in grote aantallen wil inkopen. Als ondernemers daarvoor zelf niet voldoende produceren, kopen ze in bij collega’s en verkopen dit vervolgens door. Daarbij groeit hun volume, de handel en daarmee het risico voor de ondernemer. Een goed voorbeeld waarbij een afsplitsing van deze handelstak risico’s kan afdekken.

Commerciële voordelen

Meer ruimte voor ondernemen creëren, dat is ook bij deze thematiek mijn focus. Ik vind het daarom belangrijk om naast fiscale voordelen ook commerciële vooruitgang te realiseren. Samen met u als ondernemer. Uw handelstak onderbrengen in een bv is één van de manieren waarop we dit kunnen doen. Want zo professionaliseert u de uitstraling én vergroot u de herkenbaarheid van uw product. U wordt een aantrekkelijker partij voor inkopers en voor consumenten.

Samenwerking voor het beste resultaat

Rondom de handel en de afsplitsing spelen verschillende vraagstukken. Daarom schakel ik vaak mijn collega-specialisten van acconavm in bij de advisering. Een vraag die ik bijvoorbeeld vaak krijg is: ‘Als ik producten in- en doorverkoop, hoe zit dat dan met de btw?’ In dat geval win ik advies in bij een btw-specialist. En als een ondernemer overweegt zijn handelstak af te splitsen: ‘Hoe ga ik financieel uitkomen?’ Dan vraag ik een accountant om dit precies door te rekenen. Zo brengen we samen u en uw onderneming verder, met focus op de toekomst.

Neem contact op

Herkent u zich in deze situatie? Maakt u een relatief grote groei door in uw agrobedrijf én de handelstak? Neem dan contact op met Frank Veeke via telefoonnummer 011 – 330 80 32 of e-mailadres F.Veeke@acconavm.nl.

Frank Veeke
Frank Veeke (Belastingadviseur)
Frank Veeke, belastingadviseur, werkt vanuit kantoor Goes voor klanten in de agrarische -en mkb-praktijk. Vanuit een strategisch perspectief gaat hij het gesprek aan met klanten over complexe structuren en vraagstukken. In veel gevallen speelt zich dat af op het snijvlak van juridische – en fiscale vraagstukken. Frank vertaalt complexe vraagstukken naar begrijpelijke taal met gevoel voor de onderlinge verhoudingen.<< terug naar overzicht