Agrarische vooruitblik op Prinsjesdag 2020 en daarna

Agrarische vooruitblik

Wat kunnen we verwachten tijdens Prinsjesdag 2020? Hoe zien de plannen eruit die het kabinet dan gaat presenteren? En welke maatregelen hebben impact op u als agro-ondernemer? In deze blog blik ik vooruit op Prinsjesdag 2020 en de aankomende verkiezingen van 2021. Zodat we u helpen om te ontdekken wat nu écht belangrijk is voor u en uw onderneming.

Plan uw toekomst

Om te beginnen verwacht ik eerlijk gezegd geen drastische veranderingen in de miljoenennota voor 2021. Het kabinet is uitgeregeerd en heeft in deze tijd iets anders aan zijn hoofd dan de fiscale puntjes op de ‘i’ zetten.

Maar na de verkiezingen van 2021 ziet het er misschien heel anders uit voor u als agro-ondernemer. Daarbij komt dat de overheid ondernemers nu al lange tijd financiële steun heeft geleverd, dus er komt een tijd dat dit geld moet worden terugverdiend.

Wat speelt er nu?

Laten we wel verstandig zijn, en alvast vooruitkijken en inspelen op te verwachten maatregelen. Deze tijd kunt u mooi gebruiken om te ontdekken in hoeverre uw onderneming is voorbereid op de toekomst.

Politieke partijen kiezen hun eigen speerpunten uit de uitkomsten van het ‘Kansrijk belastingbeleid’ van het Centraal Planbureau. In de maatschappij heerst de tendens naar vergroening. Als hierdoor groene partijen de overhand krijgen, welke gevolgen heeft dit dan voor de agrosector?

Landbouwvrijstelling

Op dat moment ligt er waarschijnlijk een aantal regelingen voor de agrosector onder het vergrootglas. Een van de eerste onderwerpen waar ik aan denk, is de landbouwvrijstelling. Hiermee blijft waardestijging van landbouwgrond onbelast. In Den Haag heerst de discussie of dit nog wel te rechtvaardigen is. Aangezien de vrijstelling alleen geldt voor de agrosector, is deze volgens sommigen contraproductief.

Daarmee kom ik op mijn eerste tip voor u. Omdat u nú nog gebruik kunt maken van de landbouwvrijstelling, is het herwaarderen van uw grond wellicht waardevol. We constateren regelmatig dat bedrijven eenmalig hun grond herwaarderen naar de actuele waarde. Maar deze waarde is de afgelopen jaren behoorlijk doorgestegen. Vandaar dat het loont om uw grond opnieuw te herwaarderen.

Ondergrond van bedrijfsgebouwen

Daarbij hebben sommige agro-ondernemers de herwaardering uitgevoerd op het moment dat onduidelijk was of de ondergrond van de bedrijfsgebouwen meegerekend mocht worden. In dat geval is het ook belangrijk om opnieuw de grond te herwaarderen en de ondergrond daarin mee te nemen.

Houd uw situatie kritisch tegen het licht: is er prijsontwikkeling geweest en hebt u in het verleden de ondergrond van de bedrijfsgebouwen meegenomen? Wellicht levert dit een heel ander plaatje op voor uw onderneming.

Saneringsregelingen

Aangezien saneringsregelingen steeds vaker voorkomen in de agrosector, kan het opwaarderen van uw landbouwgrond een slimme zet zijn. Stel: uw bedrijf wordt in de toekomst ook ooit opgekocht of gesloopt door sanering. Dan loont het als uw landbouwgrond naar de actuele waarde is gewaardeerd.

Een rekenvoorbeeld

Bij eventuele sloop vindt de Belastingdienst dat sloopkosten niet altijd volledig aftrekbaar zijn. Stel, u heeft uw ondergrond (het agrarisch bouwblok) voor tien euro per m2 in de boekhouding staan. Dan komen uw sloopkosten (bijvoorbeeld acht euro per m²) hier bovenop. Als de meest recente waarde van uw grond dan op vijftien euro per m2 wordt geschat, kunt u slechts drie euro aan sloopkosten aftrekken. Terwijl als u van tevoren uw grond al tot vijftien euro per m2 herwaardeert, het volledige bedrag van acht euro aan sloopkosten aftrekbaar is.

Erf- en schenkbelasting

Een ander item waar veel over gesproken wordt, is de vrijstelling van erf- en schenkbelasting bij overdracht van bedrijven. Deze is momenteel vrij ruim. Binnen de agrosector gaan bedrijven vaak voor een lage waarde over op de jongere generatie. Door de vrijstelling kan de erf- en schenkbelasting achterwege blijven. Politici vragen zich nu af of deze vrijstelling zo ruim moet blijven.

Tijd om eens kritisch te kijken naar hoe u uw opvolging heeft vormgegeven. Misschien loont het om hier haast mee te maken en dit te regelen volgens de huidige wetgeving. Als u nog een besluit moet nemen wanneer het al vijf voor twaalf is, bent u vaak te laat. Werp daarom een strategische blik op de toekomst. Wat wil ik en liggen er kansen voor mij en mijn onderneming binnen de huidige regelgeving? Zo werkt u aan de continuïteit van het bedrijf en bouwt u naar de toekomst volgens uw eigen visie.

acconavm Bedrijfsscan voor lange én korte termijn

Wat betekenen nieuwe maatregelen voor de continuïteit van uw bedrijf? Overleg eens met uw adviseur over het uitvoeren van de acconavm Bedrijfsscan en maak zo een grondige analyse van uw onderneming.

In een compleet rapport ontdekt u de sterke en zwakke punten van uw onderneming. En komt u erachter welke manier van ondernemen het beste bij u en uw bedrijf past. Zodat u met plezier blijft ondernemen.

Blijf op de hoogte

De aankomende tijd zal steeds meer duidelijk worden over de nieuwe maatregelen en de bijbehorende ontwikkelingen. Op de website van acconavm houdt ons speciale Prinsjesdag-team alles voor u bij, dus houd de website in de gaten. Zodat u tijdig en veerkrachtig anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en uw eigen pad volgt. Wij schuiven graag bij u aan tafel om samen met u te bepalen: wat is nu écht belangrijk voor de toekomst van uw bedrijf?

Prinsjesdag en meer

Met de Prinsjesdag Special ontvangt u op Prinsjesdag de nieuwsbrief met het laatste nieuws en de ontwikkelingen. U kunt zich hier abonneren.

Onze adviseurs praten u tijdens het Ondernemerswebinar op 16 september bij over de ontwikkelingen. Meld u aan.

Frank Rademaekers
Frank Rademaekers (Directeur Belastingadvies)
Frank Rademaekers is Directeur Belastingadvies en adviseert al meer dan 30 jaar hoofdzakelijk agrarisch ondernemers in het zuiden van het land. Frank is gespecialiseerd in bedrijfsopvolging, bedrijfsverplaatsingen en bedrijfsstructuren. Samen kijken naar de korte en lange termijn, plannen doorrekenen en aandacht hebben voor de volgende generatie. En samen zoeken naar optimale oplossingen met als uitgangspunt de wensen van de ondernemer. Daarover gaat hij graag in gesprek.  Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
<< terug naar overzicht